Ексклузивно 17-годишна ученичка падна и издъхна в класна стая в Бургас

Спират роенето на професори и доценти със закон

Александра Маркарян Последна промяна на 26 януари 2015 в 15:59 8406 8

Масовото присъждане на академичните длъжности доцент и професор по критерии, определени от самия университет, спира.

Проектозакон за изменение на Закона за развитието на академичния състав на МОН предвижда въвеждането на минимални национални изисквания към кандидатите, които да се определят с правилник към закона. Според текстовете ВУЗ-овете и научните организации ще могат да определят в правилниците си допълнителни изисквания.

Само дисертационните трудове на отговарящите на критериите кандидати за главен асистент, доцент и професор ще бъдат оценявани.

Членове на научното жури ще могат да бъдат български граждани хабилитирани лица, включени в регистъра за научната дейност в Република България, кактои чуждестранни учени, които отговарят на съответните минимални национални изисквания.

Няма да имат право да бъдат членове на научното жури свързани лица, хора, които имат частен интерес, хора, за които е доказано плагиатство.

Ако проектозаконът бъде приет, той ще влезе в сила от 1 януари 2016 г. До 6 месеца по-късно Министерският съвет трябва да одобри и правилника.

Започналите вече процедури ще бъдат завършени по стария ред.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови