Разрешават на учениците да отсъстват 10 дни, наказания при 15 неизвинени

Александра Маркарян Последна промяна на 17 август 2016 в 17:00 9519 0

Диян Стаматов

Снимка БГНЕС/Боби Тошев

Диян Стаматов

Учениците ще могат да отсъстват от училище по уважителни причини 10 учебни дни. При 15 и повече неизвинени отсъствия по неуважителни причини ще се налагат наказания, които ще се определят от педагогическите съвети в училищата.

Това предвижда държавният образователен стандарт за приобщаващото образование, представен от заместник-министъра на образованието Диян Стаматов.

В момента учениците на практика са поставени при почти същите условия. Те могат да отсъстват по уважителни причини до 10 учебни дни. Според правилника към стария Закон за народната просвета до 3 дни с уведомление от родител и още 7 дни с разрешение на директора въз основа на писмена молба от родителя. В стандарта, изготвен на база новия Закон за училищното и предучилищното образование, до 3 дни отсъствие ще се разрешават от директора, а 7-те - от директора след решение на педагогическия съвет.

Възможните санкции на учениците по закон са:

1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

Стандартът, чието публикуване на сайта на МОН предстои, урежда и подкрепата, която могат да получат децата със специални образователни потребности. Училищата могат да привличат ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти. Ще има и помощник на учителя.

Допълнително внимание ще се обръща и на децата, при които има риск от отпадане от училище.

Тези, които не владеят добре български език, ще имат допълнителни часове по предмета. Такива часове ще има и през лятото.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови