Разкриха още 24 агенти на ДС в Софийския университет (пълен списък)

OFFNews Последна промяна на 10 юни 2014 в 21:06 47886 17

Комисията по досиетата разкри имената на още 24 преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, които са сътрудничели на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Повторната проверка е обхванала ръководните кадри на най-старото учебно заведение в страната - ректора, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри.

Общо 317 лица са били проверени. За 39 лица ректорът на СУ не е предоставил информация и проверката все още продължава.

Имената на преподавателите - сътрудници на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, които не са били обявени при предишни проверки, а се откриват чак сега, са общо 24:

- Анка Атанасова Гергова, ръководител катедра от 1993 г. до 1994 г. и от 1998 г. до 1999 г., ДС, управление VI-I-IV;

- Асен Атанасов Чаушев, ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. и от 1998 г. до 1999 г., СГУ на МВР-I-III по линия на ВГУ;

- Георги Костадинов Мандов, ръководител катедра от 1991 г. до 1992 г., ДС, ПГУ-IV;

- Георги Стефанов Георгиев, зам. декан от 1990 г. до 1991 г., ДС, управление V, ПГУ;

- Донка Николова Петканова-Тотева, ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г., РУ-ГЩ;

- Захари Величков Захариев, ръководител катедра от 2013 г., ДС, управление VI-II-II, управление
VI-II-I;

- Иван Василев Томов, ръководител катедра до 1990 г., ДС, ПГУ-VII.

- Иван Иванов Буюклиев, зам. декан до 1991 г., ръководител катедра до 1991 г. и от 1993 г. до 1994 г., ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-VIII;

- Кирил Василев Димчев, ръководител катедра до 1990 г., от 1992 г. до 1993 г., от 1995 г. до 1996 г. и от 2000 г. до 2001 г., ДС, управление VI-II-IV;

- Минка Генчева Златева, ръководител катедра от 2003 г. до 2004 г. и от 2006 г. до 2007 г., ДС, управление VI-I-I;

- Михаил Георгиев Виденов, зам. декан до 1991 г., ДС, управление VI-V-V, ЦИОУ-
"Международни връзки", управление VI-VII;

- Мишел Димов Ников, зам. декан до 1991 г., ДС, управление II-IV-III, управление
II-ХII-I, управление II-VI, управление II-III-IV, управление III-IV;

- Николай Христов Чернокожев, зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г., ДС, управление VI-II-II;

- Пенка Спасова Илиева-Балтова, зам. декан от 1991 г. до 1992 г. и от 1994 г. до 1995 г., ДС, управление VI-II-IV, ПГУ,
управление VI-IХ-I;

- Петко Методиев Петков, зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г., ДС, управление VI-II-I, ПГУ-III.

- Петър Стефанов Гладков, ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г., ДС, управление VI-II-I;

- Петя Асенова Петрова, ръководител катедра от 2000 г. до 2001 г. и от 2004 г. до 2005 г., ДС, управление VI-VII-III;

- Рахила Давидова Гатева, ръководител катедра до 1992 г., ДС, управление VI-I-I;

- Стоян Александров Неделчев, ръководител катедра от 1991 г. до 1992 г., ДС, управление VI-I-III;

- Таня Жак Натан-Пауновска, ръководител катедра от 1994 г. до 1998 г., ДС, управление VI-V-II, управление
VI-III-I;

- Тодор Димитров Петев, декан от 1993 г. до 1995 г., ръководител катедра от 1993 г. до 1996 г. и от 2002 г. до 2003 г., СГУ на МВР-ДС-II-I;

- Тодор Крумов Шопов, зам. декан от 1995 г. до 1996 г. и от 2002 г. до 2003 г., ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г., ДС, ВГУ-II-I, ВГУ-II-IV;

- Хараламби Георгиев Паницидис, ръководител катедра от 2013 г., ДС, ВКР, ПГУ-II;

- Цветан Драганов Йотов, зам. декан до 1991 г., ръководител катедра от 1994 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2000 г., ДС, управление VI-VI-I.

В списъка с новоразкритите сътрудници личат имената на един декан, 9-ма – зам. декани, а останалите са ръководители на катедри.

Подробен списък.

Захари Захариев и Хараламби Паницидис и към момента са на ръководни постове. И двамата са избрани за ръководители на катедри през 2013 г.

През 2012 г. Комисията по досиетата извърши проверка във висшите учебни заведения в България.

Действащият зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Румен Панков се оказа най-висшият сътрудник на бившата Държавна сигурност в ръководството на университета.

Повторната проверка на СУ се налага след промяната на закона за досиетата през 2012 г.

Промяната в закона позволи да бъде извършена проверка, обхващата периода от 10 ноември 1989 г. до днес, а не както преди - от декември 2006 г.

Комисията публикува преди време резултатите от своите проверки и в други ВУЗ-ове в страната, както и в БАН. 

Представяме Ви списък с имената на новооткритите агенти на ДС

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”:

д-р Владимир Попов, ректор от 1991 г. до 1995 г., ръководител катедра от 1997 г. до 2005 г., а с решение на Академичния съвет през септември 2012 г. Попов е избран за омбудсман на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

- Антоний Хубанчев, зам. декан от 1995 г. до 1999 г.;

- Веско Душков, ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г.;

- Евлоги Данков, ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г.;

- Иван Павлов, ръководител катедра от 1995 г. до 1996 г.;

- Йонка Кръстева, ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г.;

- Любомир Велев, ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г.;

- Милко Петров, ръководител катедра от 2011 г.;

- Николай Шиваров, ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г.;

- Ради Радев, декан от 1995 г. до 1996 г.;

- Стефан Чохаджиев, ръководител катедра от 2011 г.;

- Татяна Хубенова-Делисивкова, ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г.;

- Христина Станева, ръководител катедра до 1990 г.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Югозападнен университет „Неофит Рилски”:

- Даринка Караджова (1947) – зам.-декан (2000-2003), агент „СИМЕОНОВ” на Софийско градско управление на МВР-ДС и на Шесто управление на ДС от март 1986 г.;

- Милан Миланов (1939) – зам.-декан (1999-2004), секретен сътрудник „МАРКОВ” на Първо главно управление на ДС от 1966 г. (обявен за първи път при проверката на дипломатите през 2010 г. като посланик в Париж (1989-1992);

- Христо Тотев (1939) – зам.-декан от 2003 г., агент „ВЛАДИМИР” на Софийско градско управление на МВР-ДС по линия на Шесто управление от 1982 г.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Тракийския университет:

Григор Петров Велев, ректор на ВМИ до 1990 г.;

- Димо Гиргинов Гиргинов, ръководител катедра във Ветеринарно-медицински факултет от м. март 2012 г.;

- Иван Василев Михайлов, ръководител катедра в Технически колеж гр.Ямбол от 1997 г. до 2000 г.;

- Иван Русев Карабалиев, ръководител катедра във ВИЗВМ, Аграрен факултет до 1993 г. и от 1995 г. до 1997 г.;

- Крум Добрев Койчев, ръководител катедра във ВИЗВМ до 1993 г.;

- Ламбо Петров Георгиев, зам. декан във ВИЗВМ до 1993 г.;

- Любомир Димитров Костов, ръководител катедра във ВИЗВМ от 1990 г. до 1993 г.;

- Светозар Пенев Тянков, зам. ректор на ВИЗВМ от 1993 г. до 1995 г.;

- Христо Георгиев Георгиев, ръководител катедра във ВИЗВМ, ВМФ от 1993 г. до 1999 г.;

- Яким Михов Якимов, ръководител катедра във ВМИ, МФ до 1991 г.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”:

- Огнян Сапарев, бивш ректор на университета;

- Николай Жилов, бивши заместник-ректор;

- Паскал Карталов, бивши заместник-ректор;

- Атанас Гешев, ръководител на катедра до 1993 г.;

- Васил Мръчков, бивш главен прокурор по време на „възродителния процес”, ръководител на катедра през 2007-2008 г.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Университета за национално и световно стопанство (УНСС):

Вяра Борисова Стоилова, заместник-декан на Деканат за І-ва степен на университетско образование (1993-1995);

- Георги Иванов Калушев, ръководител катедра "Бизнесадминистрация" (1997-1999);

- Димитър Иванов Петров, заместник-декан по НИД на факултет "Управление и информатика" (2004-2006);

- Димитър Иванов Стойков, декан на Деканат за І-ва степен на университетско образование (1991-1993); заместник-ректор по координация на поделенията на университета (1992-1993); декан на факултет "Международна икономика и политика" (1995-2001); ръководител катедра "МИО и бизнес" (2000-2001).

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов:

Милчо Найденов, ръководител катедра до 11 ноември 1990 г.; зам.-ректор от ноември 1990 г. до април 1993 г.;

- Мойно Мойнов, зам.-ректор до май 1991 г.; ръководител на катедра до април 1993 г. и от 1995 г. до 2004 г.;

- Петър Петров, декан до ноември 1991 г.; ръководител на катедра до декември 1991 г.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Икономически университет - Варна:

- Бойко Атанасов, който е ректор на ВУЗ-а в периода 1999-2003 г. Освен този пост той е бил декан до май 1994 г.; зам.-ректор (1994-1999 г.) и ръководител на катедра (2003-2006). Атанасов е разкрит като съдържателна явочна квартира „РАКЕТА” на Окръжно управление на МВР-ДС Враца по линия на Второ главно управление на ДС от 1981 до 1986 г.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

Българска академия на науките (БАН):

- Алекси Иванов Данчев, Научен секретар на Института за икономически изследвания от 1993 г. до 1994 г.;

- Ангел Иванов Ангелов, Заместник-директор на ИТКР;

- Аспарух Траянов Велков, Заместник-директор на Института по балканистика от 1995 г. до 2003 г.;

- Благовест Шишманов Бочев, Научен секретар на ИЯИЯЕ;

- Божидар Димитров Самарджиев, Научен секретар на Института по балканистика от 1993 г. до 1996 г.;

- Божидар Стефанов Иванов, Заместник-директор на ИМСТЦХА;

- Георги Ангелов Николов, Заместник-директор на ИИХ от 1990 г. до 1991 г.;

- Георги Димитров Кючуков, Научен секретар на ИИХ до януари 1990 г.;

- Георги Кирилов Периклийски, Заместник-директор на Геофизичния институт;

- Дечко Кирилов Свиленов, Научен секретар на ИЕПП;

- Димитър Василев Богданов, Научен секретар на ИКС;

- Камен Василев Михайлов, научен секретар на Института за литература;

- Красимира Благоева Кирова, заместник-директор на Института за икономически изследвания от 1989 г. до 1992 г.;

- Лъчезар Тодоров Каранлъков, заместник-директор на Института по проблеми на изкуствознанието;

- Марин Цвятков Александров, заместник-директор на ИЕПП;

- Мария Дечова Стамболиева, заучен секретар на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“;

- Недко Стефанов Шиваров, заместник-директор на ИТКР;

- Николай Николаев Колев, и.д. директор на ИИХ от януари 1993 г. до ноември 1993 г.;

- Петър Борисов Миланов, научен секретар на Института по математика и информатика от 1991 г. до 1997 г.; заместник-- директор на Института по математика и информатика (1997-1998);

- Симеон Георгиев Ванев, заместник-директор на Института по ботаника;

- Станимир Добрев Кюркчиев, заместник-директор на ИБИР (2001-2006);

- Стефан Любомиров Спасов, заместник-директор на ИОХЦФ;

- Стоил Пешев Стоилов, директор на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ до 1993 г.;

- Стоице Николов Андреев, научен секретар на НПМ;

- Стоян Борисов Жерев, директор на Института по български език „Проф. Л. Андрейчин“; заместник-директор на Института по български език „Проф. Л. Андрейчин“;

- Стоян Стефанов Стоянов, заместник-директор на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ от (1993(1995);

- Таню Манев Мичев, заместник-директор на Централната лаборатория по обща екология;

- Тодор Кирилов Калканджиев, заместник-директор на ИПМ;

- Тодор Стоилов Рангелов, директор на АИ „Проф. Марин Дринов“ до ноември 1997 г.;

- Цветан Минков Ралчовски, зиректор на Геофизичния институт.

Линк към доклада на Комисията по досиетата.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

18.09 2014 в 16:53

Джулия, Радева преподава перфектно. Ако ти си била полубудна по време на лекциите й, това вече е друг въпрос. Защо ли ви е зарязала, сигурно е видяла, че сте прекалено бавни и нищо не зацепвате, защото тя е от преподавателите, които задават въпроси по време на лекции. И не знам как можеш да кажеш, че словообразуването да кажем е нещо морално остаряло... това са си нормативни правила и категории в българския и сигурно и правнучетата ти, ако не спят по време на лекции, ще учат същото. И то не е назадничаво; просто не можеш да се научиш да четеш ако не познаваш буквите... ако ме разбираш. И преди да плюеш по вероятно по-интелигентни и опитни от теб хора, само се замисли колко грозно и тъпо изглежда!

12.06 2014 в 09:34

Зададат ли се избори и хоп.....пак развеят досиета.....ей това е противно дори и за нашата държава....как не измислиха нещо ново.

12.06 2014 в 09:33

Лустрация за бившите комунистически агенти, Лустрация и за днешните американски агенти..или смятате последните за по малко опасни за Родината..???!

11.06 2014 в 23:44

... нали са на бившата ДС ... а кои са на настоящата??

11.06 2014 в 20:37

Богдан Мирчев продължава да участва чрез член на семейството си в българското политическо задкулисие.
Богдан Мирчев, близък семеен приятел на друго ченге -Стоян Сталев, предстнавлявашще България в Швейцария и Германия. Сталев като служебен външен министър на Софиянски го прехвърли след 3 години в Берн директно в Мюнхен. Костов го върна след 2 години и той изигра дисидентската пантомима пред германците - най-изкусният танц на всички ченгета. Познайте сега какъв е синът му и каква роля изгаре зад кулисите на българския политически живот. На тези ,които ще възразят, че децата не отговарят за рподителите си ще кажа - да, но ако не правят кариера именно и единствено заради заслугите на бащите си, какъвто е случаят.


Дата на раждане 20.08.1943 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Георги Попов на 18.04.1969 г.
Ръководил го служител полк. Георги Костов Попов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Цончо Цацов; майор Назъров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Спиридон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1993 г. до 1994 г.
Ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г

11.06 2014 в 20:34

Ченгето Богдан Мирчев и ролята на сина му в бълргарското задкусилисие.
Богдан Мирчев, близък семеен приятел на друго ченге -Стоян Сталев, предстнавлявашще България в Швейцария и Германия. Сталев като служебен външен министър на Софиянски го прехвърли след 3 години в Берн директно в Мюнхен. Костов го върна след 2 години и той изигра дисидентската пантомима пред германците - най-изкусният танц на всички ченгета. Познайте сега какъв е синът му и каква роля изгаре зад кулисите на българския политически живот. На тези ,които ще възразят, че децата не отговарят за рподителите си ще кажа - да, но ако не правят кариера именно и единствено заради заслугите на бащите си, какъвто е случаят.


Дата на раждане 20.08.1943 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител полк. Георги Попов на 18.04.1969 г.
Ръководил го служител полк. Георги Костов Попов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Цончо Цацов; майор Назъров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник
Псевдоними Спиридон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 863; дело № 863-А.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1993 г. до 1994 г.
Ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г

11.06 2014 в 20:30

От тези 39, поне един със сигурност е покойник от преди около 15 години, за други двама съм почти сигурен, че и те не са между живите.

11.06 2014 в 10:27

Василка Радева Рангелова тази ми беше по лексикология. Казвахме й Бесилка Радева. Не можеше да понесе дебели момичета да се возят в асансьора. Отваряше лекции от 63-та писани в жълта тетрадка и четеше в полу будно състояние. Накрая ни заряза и ни остави на Надето по упражнения.

СУ никогаш няма да се оправите. Преподавате на децата материали, морално остарели, ненужни и изостанали. Добре, че се разкарах навреме. :)

11.06 2014 в 08:33

А колко прекрасни и образовани млади българи ,творят блага за други народи ,омерзени от тази действителност и принудени да спасяват честта си;колко титуловани млади учени губят таланта си под гнета на тези техни "ръководители"?!И на каква ценностна система се кланят тези отцепродавци-агенти за които няма род,няма чест... Ето защо путлер вири нос.Така сигурен е САМО в българските си слуги.За милионен път крещя: ЛУСТРАЦИЯ!!!

11.06 2014 в 08:15

Смърт за всички тези продажни душички (евтини)..Вие които служите на комунистическата система и защитавате руските интереси не сте нищо повече от долни ПРЕДАТЕЛИ!Русия и комунягите никога не са искали ние да сме нация..и ДС агентите служат на тази система с точно тази цел.Вие не сте българи..вие сте продажни долнища.
А който е достатъчно тъп да вярва , че Руснаците са ни "Приятели", нека прочете ето това. Георги Раковски го е писал..и нещата не са се променили, само методите на гнусните предатели-комунисти. http://www.epochtimes-bg.com/2007-02/2007-12-16_06.html