Работодателите отново могат да въвеждат гъвкаво работно време

Цветан Петров 11 август 2015 в 12:15 5985 0

Микро и малките предприятия отново могат законно да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда, след като депутатите отмениха параграф 2а от Кодекса на труда.

Въпросният параграф правеше невъзможно прилагането на членовете 136а, 138а и 181 от Кодекса на труда спрямо микропредприятията и малките предприятия.

Тези членове дават право работодателя по производствени причини да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, както и при намаляване на обема на работа да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време. 

Член 181 пък задължава работодателя да издаде правилник за вътрешния трудов ред, който да определя правата и задълженията на работниците и служителите, както и тези на работодателя по трудовото правоотношение. Този правилник също урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност.

Гласуваният на 17 юли параграф 2а на практика отне възможността на собствениците на микро и малки предприятия да се възползват от гъвкавите форми на работното време при нужда.

Разпоредбата, с която се отменя параграф 2а, беше обнародвана днес в Държавен вестник (бр. 61), но влиза в сила със задна дата (17 юли), за да няма правни последици за работодатели, които по време на забраната са използвали гъвкавите форми на работно време.

От Главна инспекция по труда обясняват, че на практика Правилникът за вътрешния трудов ред е вид облекчение за работодателите, тъй като им позволява с един документ да осигурят на служителите си указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения, както и за упражняване на трудовите им права. Алтернативата е да се издават серия от заповеди, указания и други документи.

В Кодекса на труда изрично е регламентирано, че разпределението на работното време, въвеждането на гъвкаво работно време, както и начина на отчитането му, се установява с Правилника. Отмяната на задължението на работодател, който е микро или малко предприятие, да издава Правилник за вътрешния трудов ред на практика го лишаваше от възможността да уреди въпросите, свързани с разпределението и организацията на работа в предприятието, само чрез един документ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови