Отговор от институция или трагикомедия: Знае ли ДНСК що е то обществена информация

Сайтът на Банско е най-прозрачният според годишния одит на Програма ''Достъп до информация'', Министерството на електронното управление е последно при централните органи на изпълнителната власт

Александра Маркарян 15 юни 2022 в 15:25 5134 1

адв. Александър Кашъмов

Снимка БТА/Христо Касабов

адв. Александър Кашъмов

"Образ на трагикомедията." Така адв. Александър Кашъмов определи съдържанието на писмо, с което Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) отказва предоставянето на информация на поискалата я Програма "Достъп до информация" (ПДИ) по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Ръководителят на правния екип на ПДИ адв. Кашъмов отбеляза, че авторите на писмото "не са уцелили на нито едно място името на колежката (от ПДИ, която е изпратила искането до ДНСК) - на едно място е Диана Пенева, на друго - Диана Тенчева, а тя е Банчева", и допълни, че отговорът заслужава номинация за антинаграда.

Информацията е поискана в рамките на провеждането на традиционния годишен одит на ПДИ на интернет страниците на институциите през 2022 г., на базата на който се съставя рейтинг на активната прозрачност, прави се карта на финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета на общините през съответната година.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Нивото на прозрачност през 2022 г. е оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет и 118 индикатора за общините.

Тази година гражданският одит включва 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

Исканата информация от ДНСК и останалите институции не е чувствителна, спорна, мъчна за предоставяне, не е тайна - пита се колко пъти съдът е потвърдил решение по ЗДОИ; в колко случая е уважил жалбата, вкл. частично; в колко случая е потвърдил разноски на администрацията или на жалбоподателя.

ДНСК са решили, че никой не би следвало да интересува от това и са написали в отговор, че исканата информация не е обществена, че е служебна, че не е значима и така нататък, и така нататък, за да откажат да я предоставят. Този отговор е подписан от инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Подобен отговор явно не е хрумнал на останалите. В срок са отговорили 493 институции и общини при 477 миналата година и 428 - по-миналата, отбеляза адв. Кирил Терзийски. 175 са отговорили в рамките на пет дни при 14-дневен срок за отговор по закон. След срока са отговорили 34 институции. Своеобразен рекордьор е Министерството на иновациите, което отговорило с 34 дни закъснение. 36 институции не са отговорили, две са удължили срока (БАБХ и община Кюстендил).

Намаляват изпратилите отговори и на хартия, освен по електронен път, което от Програма "Достъп до информация" отчитат като положителна тенденция. Никой не е поискал и пари, за да предостави информация.

От отговорите е видно, че се увеличават общините, които публикуват бюджетите си; че нито една от проверените институции и общини не изискват електронен подпис за подаване на електронно заявление, а само една има задължителна електронна форма за целта; че 126 от тях изобщо не публикуват отчети за дейността си, а 95 не уведомяват на сайта си за конкурси за държавни служители; 101 пък не публикуват отчет за изпълнението на бюджета си.

Всички резултати по индикатори вижте ТУК

Първенец по прозрачност е сайтът на община Банско със 76.7 т. при максимални 77.7, следвана от общините Белослав, Тунджа и Белоградчик. На пето място е Министерството на отбраната, на шесто - община Доспад, на седмо са Министерство на финансите и община Търговище.

На дъното е Областна администрация - София със сбор едва 9.5 точки, предшествана от Регионална дирекция по горите - Бургас, Национален компенсационен жилищен фонд, Областна дирекция на МВР - Шумен, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Държавна агенция за българите в чужбина и Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Целия рейтинг вижте ТУК

В класацията само за централните органи на изпълнителната власт първата десетка изглежда така:

1. Министерство на отбраната

2. Министерство на финансите

3. Министерски съвет

4. Министерство на здравеопазването

5. Министерство на образованието и науката

6. Министерство на енергетиката

6. Министерство на околната среда и водите

7. Министерство на правосъдието

8. Министерство на земеделието

9. Министерство на туризма

10. Министерство на транспорта и съобщенията

Куриозно или не, на последното 19-о място е Министерство на електронното управление.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови