Областният управител на Пазарджик върна решението за изграждането на Соларния парк

Диана Варникова 06 април 2023 в 14:36 719 0

Трендафил Величков

Снимка Областна администрация - Пазарджик

Трендафил Величков

Областният управител на Пазарджик върна за ново разглеждане като незаконосъобразно решението от 24 март тази година на местния Общински съвет за изграждане на соларен парк.

Трендафил Величков се мотивира, че въпросната точка е била включена като извънредна в сесията и материалите не са били разгледани от постоянните комисии. Липсва и финансова обосновка на заявената оферта за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор над централата за производство на еленергия от фотоволтаици. Липсват ясни мотиви, както и информация по какъв начин и с какви средства ще бъдат финансирани заложените 3 дейности. От документите не става ясно при сключване на договор какъв ще е източникът на финансиране и как и от къде ще бъдат набавени средствата за финансиране на заложените в поканата и подадената оферта дейности.

Неправилно се явява и твърдението, направено от управителя на общинското търговско дружество „Пазарджик Солар Сити“ ЕООД, че дружеството не е публичен възложител, тъй като не попадало в подробно изброените хипотези на чл.5, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и е обявил набирането на оферти без процедура, като поканата е качена само на страницата на дружеството в сайта на община Пазарджик.

Решението на ОбС-Пазарджик от 24 март т.г. не влиза в сила и следва да се разгледа от Общински съвет в града в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на областния управител.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови