Quantcast

Новата национална стратегия за детето ще гарантира неговото достойнство и права

OFFNews Последна промяна на 05 септември 2018 в 14:42 1922 0

Новата национална стратегия за детето ще бъде ориентирана към създаването на възможности за пълноценно развитие на всяко дете в България в здравословна и подкрепяща среда, която гарантира неговото достойнство, идентичност и права.

Това стана ясно от проведено заседание на междуведомствена експертна група, която е ангажирана със създаването на документа.

Членовете ѝ дискутираха постъпилите предложения от държавни институции, областни администрации и неправителствени организации за приоритетите и времевия обхват на подготвяната стратегия.

„Процесът на съставяне и консултиране осигурява включването и ангажираността на всички заинтересовани страни. Това е предпоставка за създаване на един интегриран междусекторен документ, чието изпълнение ще се приема като обща платформа за действие“, подчерта председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова, която ръководи срещата на работната група.

Целите на стратегията трябва да насърчават координацията и свързаността между институциите при реализиране на политиките за закрила на детето, като се основават на следните принципи: недискриминация, най-добър интерес на детето, право на живот, оцеляване и развитие, право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид.

Ще бъдат съобразени и ангажиментите на България по редица международни документи. Най-важните от тях са: Конвенцията на ООН за правата на детето и препоръките към страната ни от Комитета по правата на детето на ООН за пълноценното й приложение, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, Харта на основните права в Европейския съюз, Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2020 г.) с нейните приоритетни цели: „Равни възможности за всички деца“, „Детско участие“, „Живот без насилие за децата“, „Правосъдие, щадящо децата“, „Права на децата в дигитална среда“.  

По време на заседанието беше представен анализ на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата при изпълнението на Националната стратегия за детето 2008–2018 г.

Подчертано беше, че в контекста на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., България трябва да планира свои национални цели за постигане на глобалните, както и индикатори за проследяване на напредъка и въздействието им. Четири са областите, които засягат децата: право на живот и просперитет, право на образование, право на защита срещу насилие, право на безопасна и чиста среда на съществуване, право на равни възможности за успешна реализация. 

Междуведомствената работна група реши да бъдат създадени две подгрупи, които да разработят структурното съдържание на тематичните области. В работата си експертите ще следват няколко основни принципи като поставяне на правата и най-добрия интерес на детето във фокуса на всички политики, програми, услуги, мерки и дейности, свързани с тях; подкрепа и овластяване на родителите и прилагане на семейно-ориентиран подход; осигуряване на условия за равни възможности и недискриминация; насърчаване и ефективно прилагане на правото на участие на децата.

Междусекторните приоритети ще бъдат насочени към повишаване на ефективността и ефикасността на политиките, програмите и съвместните действия. Чрез този подход се цели подобряване капацитета на професионалистите, работещи с деца, въвеждане на единни стандарти за гражданско участие в процеса на вземане на решения, осигуряване на публичност и прозрачност на информацията, гарантиране на стабилност и последователна оценка на въздействието на инвестициите в секторните политики, както и реална децентрализация при вземането на решения.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !