Quantcast

Над 160 студенти ще се обучават по начална и специална военна подготовка

OFFNews Последна промяна на 11 август 2016 в 15:31 2521 0

Над 160 студенти ще се обучават по начална и специална военна подготовка

169 студенти са записани за обучение по начална и специална военна подготовка във висшите военни училища през 2016 г., съобщиха от Министерството на отбраната. Обучението започва на 15 август, като курсовете се провеждат в Националния военен университет „В. Левски“ в гр. Велико Търново, във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „В. Левски“ – гр. Шумен и във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна.

От записаните 169 души 82 са момичета, а 87 са момчетата. Броят на кандидатите за обучение в курсове по начална и специална военна подготовка през 2016 г. в сравнение с предходни периоди е увеличен, като броят на студентките е значителен и почти изравнен с броя на студентите. 124 са студентите, избрали курсовете по начална военна подготовка, а 45 са заявили желание да се обучават в курсовете по специална военна подготовка.

Обучението в курсове по начална и специална военна подготовка, осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност, както и военна подготовка за избрана от тях специалност.

Всички студенти, успешно завършили курсовете по начална или специална военна подготовка, ще получат свидетелство/удостоверение при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Този документ ще позволи на студента да бъде вписан на военен отчет и да му бъде присвоено военно звание „редник 1-ви клас“ („матрос 1-ви клас“).

Курсовете за начална и специална военна подготовка се обявяват ежегодно със заповед на министъра на отбраната в Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка.

Участието на студенти – български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно. Обучение в курсове по специална военна подготовка се провежда само със студенти, успешно завършили курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в редовете на въоръжените сили на Република България. Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.

След завършване на висшето си образование и представяне на диплома в регионалната структура на военните окръжия, където студентите се водят на отчет (след получаване на свидетелство/удостоверение за завършен курс), се предоставя възможност за повишаване във военно звание. Това става след преминаване на курсове за длъжностна квалификация (съответно за офицери или сержанти), в зависимост от нуждите на резерва на въоръжените сили. Документът за завършен курс може да послужи и за кандидатстване за служба в доброволния резерв, а при определени условия и за участия в мисии и операции на въоръжените сили на Република България в чужбина.

От тази година в курсове по начална военна подготовка могат да се записват не само студенти, но и български граждани без военна подготовка. Първият курс по начална военна подготовка за български граждани се проведе през април 2016 г. в Единния център за начална военна подготовка – военно формирование 22 160 в гр. Плевен. Следващият курс „Начална военна подготовка“ за български граждани ще се проведе през октомври 2016 г.