КЗК глоби с 56 хил. лева Музикаутор за злоупотреба с господстващо положение

OFFNews Последна промяна на 18 април 2018 в 15:01 3050 0

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция в размер на 56 678 лв. за извършено нарушение и злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на права на Музикаутор, съобщиха от КЗК.

Решението на Комисията е във връзка със спора между сдружението и Българското национално радио.

От КЗК казват, че Музикаутор са злоупотребили с господстващото си положение за излъчване на музикални и литературни произведения от репертоара на сдружението по безжичен път, предаването или препредаването на произведенията по електронна съобщителна мрежа за доставчици на радиоуслуги на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необосновано прекратяване на съществуващите договорни отношения с Българското национално радио, с което се препятства осъществяваната от радиото дейност.

Предмет на проучване в производството е поведението на Сдружение „Музикаутор“, във връзка с прекратяване на съществуващите по силата на Договор за разрешаване използването на музикални и литературни произведения по радио отношения между „Музикаутор“ и БНР и следващата от това невъзможност за общественото радио да използва в програмите си репертоара на Сдружението.

В хода на проучването се установи, че отношенията между страните в производството по предоставянето на права за използване на репертоара на Музикаутор се уреждат с договор за разрешаване използването на музикални и литературни произведения в радио, сключен между страните на 19.12.2011 г. Договорът е прекратен считано от 01.01.2017 г. чрез отправено на 21.11. 2016 г. предизвестие от „Музикаутор“.

От водените между страните в производството преговори и от цялостното поведение на „Музикаутор“ в тази връзка, може да се направи извод, че прекратяването на действащия договор между страните представлява начин за постигане на исканите от Сдружението условия за определяне размера на дължимите му възнаграждения за лицензирането на съответните права.

Чрез прекратяването на договора с БНР Музикаутор, като предприятие" с господстващо положение, лишава националното радио от възможност за ефективно конкуриране на пазара, на който последното осъществява дейност.

От Музикаутор излязоха със съобщение до медиите, в което оборват тезата на КЗК, че злоупотребяат с господстващо положение.

Действията на дружеството целят единствено защитата на правото на творците в България да получават справедливи възнаграждения за произведенията си.

Тази година българските автори ще получат 65% повече за използваното тяхно творчество от БНР, благодарение на новия договор за поетапно увеличаване на авторските възнаграждения и въпреки сериозното му забавяне от шест месеца.

Реалистичните прогнози сочат, че парите, които ще бъдат разпределени към българските автори следващата година, ще бъдат два пъти повече.

Предвид това, че Музикаутор изпълнява своята дейност в съответствие с всички изисквания на българското и европейското законодателство, ние сме длъжни да третираме равнопоставено ползвателите от един и същи сектор. Ето защо организацията ще предприеме всички предвидени в закона действия, за да оспори определеното като „не особено тежко“ нарушение, да докаже правотата си и да защити интересите на творците.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано от страните и всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок.