Комисията по досиетата обяви сътрудниците на комунистическите служби в ръководствата на 31 ВУЗ-а

Александра Маркарян Последна промяна на 16 май 2022 в 14:36 17374 4

Снимка pexels.com

Комисията по досиетата разкри имената на сътрудничили на бившата Държавна сигурност хора в ръководствата на 31 от университетите ни. Става въпрос за ръководствата на Общите събрания. Публикуваме пълния списък.

В някои от университетите комисията изрично е посочила, че съответният ректор не е представил необходими данни. Такъв е случаят с Техническият университет в София. Ректорът му проф. Иван Кралов не е предоставил необходимите данни за периода до 1999 г. за Общите събрания на Енергомашиностроителен факултет, на факултет „Електронна техника и технологии“, на Факултет по телекомуникации и на Стопански факултет; до 1998 г. за Общото събрание на Машинно-технологичен факултет; до 1997 г. за Общото събрание на факултет „Компютърни системи и технологии“; до 1995 г. за Общите събрания на Електротехнически факултет, на Машиностроителен факултет и на университета и до 1991 г. за Общото събрание на факултет „Автоматика“.

Технически университет - София
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Владимир Костадинов Пулков Зам.-председател на Общото събрание на университета от м. декември 2015 г. ДС, ПГУ-УНТР (Назначен за разузнавач със заповед от 23.02.1983 г.; преназначен за старши разузнавач на 01.08.1988 г.) Щатен служител

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Костадинов Пулков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Георги Нешев Сапунджиев Председател на Общото събрание на факултет „Автоматика“ от 1997 г. до 1998 г.
Председател на Общото събрание на университета от 1999 г. до 2004 г.
СГУ на МВР-ДС-III-IV; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I, управление II-ХII-IV; управление II-ХVI-II агент, псевдоним - Христов
Иван Ангелов Масларов Председател на Общото събрание на университета от 1995 г. до 1999 г. ДС, управление II-VI-I; СУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-VIII-II агент, псевдоним - Димитров
Иван Момчилов Момчев Председател на Общото събрание на факултет „Компютърни системи и технологии“ от м. април 1997 г. до май 1998 г и от ноември 1999 г. до декември 1999 г.;
Председател на Общото събрание на университета от 2011 г. до 2015 г.
ДС, ПГУ-УНТР секретен сътрудник, псевдоним - Кротев
Камен Лазаров Перев Зам.-председател на Общото събрание на факултет „Автоматика“ от м. ноември 2018 г. ДС, ПГУ-УНТР секретен сътрудник, псевдоним - Капела
Красимир Христов Денишев Председател на Общото събрание на факултет „Електронна техника и технологии“ от 2011 г. до 2014 г. ДС-VІ-VІ-ІІ; ДС-СГУ; ДС-ПГУ-УНТР осведомител, агент, секретен сътрудник, псевдоними - Серьожа, Серьожка
Людмил Георгиев Даковски Председател на Общото събрание на факултет „Компютърни системи и технологии“ от м. януари 2000 г. до м. февруари 2004 г. ДС, ПГУ-VII доверена връзка, псевдоним - Гимнастик
Петко Христов Петков Председател на Общото събрание на факултет „Автоматика“ от м. ноември 2007 г. до м. ноември 2011 г. ДС, управление II-II-II агент, псевдоним - Киро
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Христов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Петър Станков Йорданов Председател на Общото събрание на университета от 2005 г. до 2007 г. ДС, ПГУ-VII секретен сътрудник, псевдоним - Орфей

Комисията е установила принадлежността към службите на още двама души, които не подлежат на обявяване по закон, защото са починали.

Университет за национално и световно стопанство
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Атанас Николов Казаков Председател на Общото събрание на факултет „Общоикономически“ от 2003 г. до 2009 г. РУ-ГЩ сътрудник, псевдоним - Невянин
Бистра Николова Боева Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ от 1995 г. до 1999 г. ДС, ПГУ-VII секретен сътрудник, псевдоним - Бойка
Вяра Борисова Стоилова Заместник-председател на Общото събрание на факултет „Общоикономически“ от 2019 г. ОУ на МВР-Пазарджик-ДС съдържател на явочна квартира, псевдоним - Вяра
Емил Асенов Атанасов Заместник-председател на Общото събрание на университета от 2019 г. ДС, ВГУ-VІ-І агент, псевдоним - Радо
Емил Вълчев Химирски Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ от 2003 г. до 2007 г. ДС-ПГУ, отдел VІІ секретен сътрудник, псевдоним - Леонард
Любен Кирилов Боянов Заместник-председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ от 2016 г. до 2020 г.;
Председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ от 2020 г.
ДС, ПГУ-VII секретен сътрудник, псевдоним - Киборев
Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любен Кирилов Боянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Трендафил Атанасов Митев Заместник-председател на Общото събрание на факултет „Общоикономически“ през 2003 г.;
Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ от 2007 г. до 2015 г.
ДС - ПГУ секретен сътрудник, псевдоними - Тукидид; Тукидад; Тукидит
Христо Първанов Първанов Председател на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ от 2001 г.

ДС, управление VI

ДС, управление VI-VII-I

Щатен служител (назначен за разузнавач със заповед от 6 октомври 1982 г.)

съдържател на явочна квартира, псевдоним - Липата

Ректорът на Медицинския университет в София проф. Лъчезар Трайков, също като колегата му в ТУ-София, не е предоставил необходимите данни за периода до 2004 г. Там комисията е установила принадлежността на един човек, който е починал и затова те не подлежат на обявяване.

Ректорът на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" проф. Румен Младенов също не е предоставил необходимите данни за за периода до 2011 г. за Общото събрание на Физически факултет; до 2003 г. за Общите събрания на Педагогически факултет и на Филологически факултет; до 2000 г. за Общото събрание на Юридически факултет; до 1999 г. за Общите събрания на университета, на Биологически факултет и на Факултет по икономически и социални науки; до 1995 г. за Общото събрание на Химически факултет и до 1993 г. за Общото събрание на факултет по математика и информатика. Наличните показват следното:

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Александър Върбанов Александров Председател на Общото събрание на Химически факултет от 1995 г. до 1997 г. ДС, ПГУ секретен сътрудник, псевдоним - Авров
Верка Стефанова Кацаркова Зам.-председател на Общото събрание на Факултет по икономически и социални науки от 1999 г. до 2003 г. ДС, управление VI-V-III осведомител, псевдоним - Лора
Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева Председател на Общото събрание на университета от 1999 г. до 2007 г. ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-III агент, псевдоним - Жана
Огнян Стефанов Сапарев Председател на Общото събрание на Философско-исторически факултет от 2004 г. до 2009 г. ДС, управление VІ-І-І осведомител, псевдоним - Мартин
Янко Николов Янков Зам.-председател на Общото събрание на Юридически факултет от 2000 г. до 2011 г. Шесто управление-ДС, І, ІІІ агент, псевдоним - Кирилов
Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

Ректорът на Тракийския университет в Стара Загора не е предоставил необходимите данни за периода до 1999 г. за Общото събрание на Медицинския факултет. По наличните се вижда следното:

Тракийски университет – Стара Загора
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Ламбо Петров Георгиев председател на Общото събрание на Ветеринарномедицински факултет от 1998 г. до 2005 г. ДС, управление V-VII-II агент, псевдоним "Вихър"
Трайчо Георгиев Димитров зам.-председател на Общото събрание на университета от 2007 г. до 2011 г. ДС, ПГУ-VII

секретен сътрудник, псевдоним - Ленков

Ректорът на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. Сеня Терзиева не е предоставила необходимите данни за периода до 2008 г. за Общите събрания на Факултет по химично и системно инженерство и на Факултет по химични технологии и до 2004 г. за Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Апостол Живков Делипапазов Председател на Общото събрание на Православен богословски факултет от 2003 г. до 2011 г. и от 2019 г. ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II секретен сътрудник, псевдоним - Смоленски
Владимир Пенчев Попов Председател на Общото събрание на университета от 1999 г. до 13.11.2005 г. ДС, ПГУ секретен сътрудник, псевдоним - Петров
Иван Харалампиев Иванов Председател на Общото събрание на университета от 2007 г. до 2011 г. ОУ на МВР-В. Търново-ДС агент; резидент, псевдоним - Благовест
Мариана Спасова Йовевска Зам.-председател на Общото събрание на Исторически факултет от 2007 г. до 2015 г. ДС, управление III-II-II агент, псевдоним - Ралица
Милко Стоянов Палангурски Пресдседател на Общото събрание на Исторически факултет от 2011 г. до 2015 г. ДС, управление III-ХI-VI; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI агент, псевдоним - Челентано
Никола Колев Вълчев Председател на Общото събрание на Стопанско-юридически факултет от 1999 г. до 2007 г. ДС, ПГУ-VII секретен сътрудник, псевдоним - Иво

Комисията е установила принадлежността на още четирима души, които са починали и не подлежат на обявяване.

Химикотехнологичен и металургичен университет
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Росица Йорданова Паунова Зам.-председател на Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание от 2004 г. до 2012 г.;
Председател на Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание от 2012 г. до 2016 г.
ДС, ПГУ – УНТР секретен сътрудник, псевдоним Астрид
Стилиян Ников Чаушев Председател на Общото събрание на Факултет по химично и системно инженерство от 2016 г. до 2020 г. ДС, ПГУ - І отдел агент, секретен сътрудник, псевдоним - Менут

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стилиян Ников Чаушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 година

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Димитър Христов Иванов Председател на Общото събрание на университета от 21.12.2010 г. до 27.12.2018 г. ДС, управление VI Щатен служител
Стоян Георгиев Денчев Председател на Общото събрание на университета от 27.12.2018 г. Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І агент, псевдоним - Симеонов
Комисията е установила принадлежност на още един човек, данните за когото не подлежат на обявяване, защото е починал.

Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. Иван Марков не е предоставил необходимите данни за периода до 2008 г. за Общите събрания на университета и на Хидротехнически факултет; до 2003 г. за Общите събрания на Геодезически факултет и на Архитектурен факултет и до 1999 г. за Общото събрание на Факултет по транспортно строителство.

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Име Длъжност Структура, в която е осъществявано сътрудничеството Качество, в което е осъществявано сътрудничеството
Димитър Георгиев Назърски Председател на Общото събрание на Строителен факултет от 1995 г. до 1999 г. ДС, ПГУ-I агент, псевдоним - Фердо
Михаил Иванов Цанков Председател на Общото събрание на Строителен факултет от 2003 г. до 2007 г.
Председател на Общото събрание на университета от 2008 г. до 2011 г.
ДС, ПГУ-УНТР секретен сътрудник, псевдоним - Натов
Тодор Кръстев Василев Председател на Общото събрание на Архитектурен факултет от 2003 г. до 2007 г. ДС, отдел "Задгранични паспорти" осведомител, псевдоним - Иванов

Продължава на стр. 2

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

4009

5

iliander73

17.05 2022 в 11:08

Пропуснали са Диньо Кръстев Динев, с агентурен псевдоним "Крачунов", агент на III ОУ на ДС от 1984 до 1994г,отдел "Военно разузнаване".

-60

4

офф бее

16.05 2022 в 20:40

Да изгорят ченгетата ли? Ми не е много човеколюбиво, бай Пешо. Аз лично не съм съгласен. Не искам децата ми да живеят в държава, която изгаря хора...колкото и да не са хора...
По-скоро искам да живеят в държава, в която всеки получава според стореното. И да знаят, че всичко сторено стои и се брои!

7635

2

Marsalis

16.05 2022 в 16:34

Доста гняс за чистене.

-60

1

офф бее

16.05 2022 в 16:14

Оставка на тия дето са още активни! Тия ли ще учат децата ми на морал и държавност?!