Комисията по досиетата обяви 24 имена на свързани с ДС шефове в софийски общински фирми в миналото

Александра Маркарян Последна промяна на 11 юни 2021 в 14:33 3606 0

Снимка https://pixabay.com/

24 имена на свързани с бившата Държавна сигурност шефове в общински дружества на София обяви Комисията по досиетата. 

Част от тях са били обявявани при други решения, други се осветляват за първи път сега.

Проверени са 396 души - членове на управителни и надзорни органи на общински дружества с 50 на сто и повече общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават повече от 50% от капитала.

Решението на комисията е №2-1964 от 08.06.2021 г.

Свързаност с основната репресивна структура по време на комунистическия режим в България е установена при:

Име Общинска фирма и позиция

Качество, в което е осъществявано сътрудничеството/псевдоним

Структура, в която е осъществявано сътрудничество

1. Благовест Константинов Коцев

(Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Благовест Константинов Коцев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.)

„Егида-София“ ЕАД - член на Съвета на директорите, от 07.06.1999 г. до 14.11.2004 г. секретен сътрудник/ агент Емил ДС-02-03-01

2. Божидар Стоянов Божков

(Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Стоянов Божков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.)

Управител на „Софинвест“ ЕООД, гр. София от 11.06.1998 г. до 29.03.2005 г.
Член на Съвета на директорите на „Пазари-Възраждане“ ЕАД, гр. София от 24.08.2000 г. до 12.11.2004 г.
доверено лице, агент/Ивайло ДС-Управление VI-V-I; ДС-ВГУ
3. Валентин Димитров Димитров Член на Управителен съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София от 24.06.1996 г. до 23.07.2002 г.
Изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София от 23.07.2002 г. до 20.04.2006 г.
Член на Съвета на директорите на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София от 20.04.2006 г. до 05.07.2006 г.
агент/Филип ДС-ВГУ „ЧЖ“
4. Васил Найденов Найденов Управител на СКГТ ЕООД, гр. София от 16.07.1996 г. до 20.01.1997 г.
Председател на Управителен съвет на СКГТ ЕАД, гр. София от 20.01.1997 г. до 02.06.1998 г.
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на СКГТ ЕАД, гр. София от 02.06.1998 г. до 14.12.2002 г.
Управител на СКГТ-София ЕООД, гр. София от 14.12.2002 г. до 21.02.2006 г.
Член на Съвета на директорите на „СКГТ - Автотранспорт“ ЕАД, гр. София от 19.05.1998 г. до 06.12.2002 г.
Член на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София от 06.12.2002 г. до 2008 г.
съдържател на явочна квартира/София СГУ на МВР-ДС-ІІІ-ІІІ по линия на ВГУ
5. Владимир Андреев Тодоров Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 10.09.1998 г. до 25.07.2000 г.
Член на Съвета на директорите на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 20.08.2002 г. до 14.11.2004 г.
агент/Тонев ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV

6. Георги Методиев Григоров

(Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Методиев Григоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.)

Управител на „Софинвест“ ЕООД, гр. София от 03.04.1997 г. до 11.06.1998 г. агент/Христов СГУ на МВР-ДС-II-II; ОУ на МВР-Кюстендил-ДС
7. Даниел Веселинов Дюлгеров Изпълнителен директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, гр. София от 14.10.1999 г. до 12.11.2004 г. агент/Здравков ДС, управление III

7. Евтим Георгиев Тимчев

(Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Евтим Георгиев Тимчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.)

Управител на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД, гр. София (в ликвидация) от 30.03.2000 г. до 29.01.2007 г агент, секретен сътрудник/Жоро, Тренев, Тренчев ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI; ПГУ-ДС
9. Иван Стефанов Шишков Член на Надзорен съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София от 08.10.1992 г. до 08.05.1996 г. агент/Стефан ДС, управление ІІ-ХА-ІІ; СГУ на МВР-ДС
10. Камен Митев Манев Изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София от 27.04.2009 г. до 01.02.2012 г. щатен служител ДС, ПГУ
12. Либер Иванов Лалев Управител на „МЦ IX-София“ ЕООД, гр. София от 22.01.2013 г. осведомител/Жоро ДС, управление ІІІ-ІІІ-І, управление ІІІ-V
13. Марин Иванов Маринов Председател на Съвета на директорите на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 24.11.2010 г. до 27.10.2013 г. щатен служител ДС, управление III
14. Милчо Иванов Савов Изпълнителен директор на „Пазари Перуника“ ЕАД, гр. София от 05.10.1999 г. до 21.03.2006 г. агент/Преслав ДС, Управление VI-V-I; ДС-СГУ по линия на управление VІ

15. Найден Николаев Манов

(Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Найден Николаев Манов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.)

Член на Надзорен съвет на „Егида“ ЕАД, гр. София от 15.04.1998 г. до
17.06.1998 г.
Член на Надзорен съвет на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 18.06.1998 г. до 09.09.1998 г.
Член на Съвета на директорите на на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 10.09.1998 г. до 04.07.2000 г.
агент/Владимир ДС, управление VІ-ІV-ІІ
16. Никола Димитров Даскалов Председател на Надзорния съвет на „Егида“ ЕАД, гр. София от 15.04.1998 г. до 17.06.1998 г.
Председател на Надзорния съвет на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 18.06.1998 г. до 09.09.1998 г.
Член на Съвета на директорите на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 10.09.1998 г. до 14.11.2004 г.
информатор; агент/Пламък; Савов ДС, управление III; ДС-управление ІІ; РУ на МВР-Тетевен-ДС; СГУ на МВР, II РУ-ДС
17. Никола Рачев Станимиров Член на Управителен съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София от 23.03.1993 г. до 16.08.1996 г. осведомител, агент/Стамен ДС, СГУ-III-I по линия на ВГУ
18. Николай Любенов Пиронков Председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на „Егида“ ЕАД, гр. София от 15.04.1998 г. до 17.06.1998 г.
Председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 18.06.1998 г. до 09.09.1998 г.
щатен служител ДС, отдел II
19. Николай Михайлов Андреев Председател на Надзорния съвет на СКГТ ЕАД от 21.01.1997 г. до 02.06.1998 г.
Член на Съвета на директорите на СКГТ ЕАД, гр. София от 02.06.1998 г. до 03.02.1999 г.
сътрудник/Порязов РУ-ГЩ
20. Николай Стефанов Радулов Член на Съвета на директорите на „Егида-София“ ЕАД, гр. София от 15.11.2004 г. до 03.12.2006 г. щатен служител СГУ на МВР-ДС
21. Росица Христова Спасова Управител на ДКЦ XXIV-София ЕООД, гр. София от 04.05.2000 г. до 16.03.2006 г.
Управител на ДКЦ XXII-София ЕООД, гр. София от 05.2006 г. до 12.07.2016 г.
Управител на ДКЦ XXIX-София ЕООД, гр. София от 30.08.2016 г
съдържател на явочна квартира/Медик ДС, СГУ-II РУ
22. Руслан Станчев Пенчев Член на Съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД, гр. София от 23.11.2004 г. до 07.12.2006 г. агент/Марин ДС, управление VI-II-IV
23. Тодор Георгиев Вачков Член на Съвета на директорите на "Пазари Люлин" ЕАД („Пазари Запад“ ЕАД), гр. София от 24.06.2002 г. до 03.11.2004 г.
Член на Съвета на директорите на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. София от 29.03.2005 г. до 13.10.2006 г.
агент/Милко ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел II, отделение IV
24. Юрий Иванов Юнишев Председател на Съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София от 18.08.2004 г. до 19.10.2006 г. агент/Павел ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление 06

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X