Кои са новите моменти в Закона за социалните услуги

Лични асистенти да могат да се отпускат и на възрастни хора, предвижда проектозаконът

OFFNews 10 ноември 2018 в 19:07 7565 0

Зорница Русинова

В проекта на Закон за социалните услуги за първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.

Това съобщиха на семинар за журналисти заместник - социалният министър Зорница Русинова и Елена Кременлива, директор на дирекция "Социално включване" в МТСП, цитирани от БТА.

Кои са новите моменти в проекта на Закон за социалните услуги?

- Дефинира се съдържанието на асистентската подкрепа.

- Определят се функциите на асистента.

- Общината се задължава да организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

- Изрично се регламентира, че насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата, т.е. не се прилага общият ред, независимо от групата потребители.

- Асистентът подкрепя този, който ползва услугата, за да се справи в ежедневието - подпомага го в придвижването в домашна среда или го води до болница, до някое учреждение.

- За услугата важат принципите на целия закон - тя ще е безплатна за хората без доходи, останалите ще заплащат различна сума от таксата - 10, 20, 50 процента от нея по индивидуална преценка на всеки случай. Оценката ще се прави от общински служители.

Асистентската подкрепа ще бъде уредена в два закона - в Закона за личната помощ и в Закона за социалните услуги, като във втория е предимно за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, но могат да я ползват и хора с увреждания, които няма да ползват лична помощ по другия закон. 

Двата типа услуги ще бъдат ползвани по различен начин. Общото между тях е, че няма да има вече заповеди за настаняване или направление за ползване. В момента, ако човек иска да ползва социална услуга, финансирана от държавата, трябва да отиде в дирекция "Социално подпомагане", издава му се заповед за настаняване с валидност 3 месеца или му издават направление със заповед 3 месеца. В новия закон ограничението за валидност отпада.

Изборът каква услуга ще се ползва е изцяло на потребителя. В момента дирекция "Социално подпомагане" настанява в конкретни места и насочва към конкретна услуга. Занапред хората сами ще избират кой да е доставчикът. Ако има две възможности за резидентна грижа, човек ще може да се запише в списък за чакащи за определена услуга. В момента това не е възможно, защото заповедта за настаняване е за точно конкретен център, за който има места.

При общодостъпните услуги няма да има насочване. Всеки, който знае за някаква услуга, може да отиде да я ползва, а ако не знае, може да бъде информират от общината или от АСП. Общодостъпни са услугите за консултиране, свързани с ранно детско развитие, консултация на бъдещи родители, когато те не са в риск. Ако бъдещите родители са непълнолетни, услугата се води специализирана и се ползва чрез насочване.

Запазва се кръгът на хората, които ползват социални услуги без заплащане - всички социални услуги за деца са безплатни, безплатни са и за хора без доходи.

Въвеждат се случаи и на безплатни за всички хора социални услуги. Сред тях са подкрепата за формиране на родителски умения, за ранно детско развитие, ранна интервенция на уврежданията, като тя започва в родилно отделение. Най-важното при нея ще е координацията с болниците - в момента, в който се роди дете с увреждане, човек от услугата трябва да отиде да подкрепи родителите на място, защото много често моментът на изоставяне на детето се случва непосредствено след раждане, обясни Елена Кременлиева.

За децата най-съществената новост е, че режимът става различен, когато детето не е в риск по смисъла на Закона за закрила на детето. В момента за да се ползват социални услуги за деца, независимо дали са в риск от изоставяне, неглижиране, насилие, или просто имат нужда от кратка терапия като работа с логопед, всички минават през дирекция "Социално подпомагане", за да получат направление, за да ползват услуги. Този по-усложнен ред се запазва за децата в риск, но когато няма такъв риск, децата ще ползват услугите по реда на Закона за социалните услуг.

(Информацията е на БТА)

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Сърбия - приятел или враг