Quantcast

Две кандидатстудентски сесии в СУ: ето кога ще са изпитите

Няма да има отделни изпити за медицина, реши Академичният съвет

Александра Маркарян Последна промяна на 19 декември 2018 в 17:31 6027 0

Две кандидатстудентски сесии по едни и същи програми ще проведе Софийският университет за прием на първокурсници през учебната 2019/2020 година, реши днес Академичният съвет. Той отхвърли искането на Медицинския факултет за отделни изпити по биология и химия само за прием по медицина.

Кандидатите ще се явяват на общите за всички кандидат-студенти изпити по двата предмета. Те ще се състоят от два модула, като единият е елиминаторен - ако кандидатът не се справи с него, няма да може да кандидатства в специалността "Медицина", уточни ректорът проф. Анастас Герджиков.

Същите условия ще важат и за приема в специалността "Фармация".

Заявления за явяване на изпитите от първата сесия се подават от 18.02.2019 г. до 15.03.2019 г., а за втората - до 23.05.2019 г.

Документите за кандидатстване включват: заявление; лична карта (за сверяване); квитанция за платена такса. От такава се освобождават: кръгли сираци (до 26 г.), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Те се подават в информационния център на Ректората всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.

График за провеждане на изпитите

Първа сесия

24 март (неделя) - журналистика (писмен); математика - I;

31 март (неделя) - математика - II; география; събеседване за специалност "Изобразително изкуство"; музикален инструмент или пеене;

7 април (неделя) - български език и литература; теология (устен); събеседване за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура";

14 април (неделя) - история на България; биология;

21 април (неделя) - химия; събеседване за специалност "Графичен дизайн"; физика;

Втора сесия

2 юни (неделя) - журналистика (писмен); немски език; философия и социални науки;

8 юни (събота) - български език и литература; биология; физика; италиански език;

9 юни (неделя) - английски език; математика I; събеседване за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура";

15 юни (събота) - история на България; химия;

16 юни (неделя) - математика ІI; събеседване за специалност "Графичен дизайн"; испански език; руски език;

22 юни (събота) - журналистика (устен); събеседване за специалност "Изобразително изкуство"; теология (устен); музикален инструмент или пеене;

23 юни (неделя) - френски език; география.

Отново за част от специалностите ще може да се кандидатства и с оценки от матури. Това разрешение не важи за специалностите от регулираните професии, каквито са "Право", "Медицина", "Фармация".

Ако кандидат се е явил на даден изпит и в двете сесии, в класирането участва по-високата оценка.

Продължителността на писмените изпити е четири часа, освен ако в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.

На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер за явяване на изпити и личната карта. Трябва да отидат пред сградата, в която са разпределени, час по-рано.

Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.

При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване, опит за преписване или подсказване и при неспазване на указания на квесторите по изпитната процедура, писмената работа се анулира.

При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.

При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи, всички работи се анулират.

Кандидати с анулирани работи по алинеи се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса, като се отстраняват от класирането, независимо от получените оценки от която и да е от сесиите за кандидатстудентските изпити и оценките от дипломата.

В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки. Ако е повече, се дават на арбитър. Върху всяка писмена работа се отразяват резултатите под формата на точки и/или мотивите за оценката.

След обявяване на всички резултати от втората сесия в тридневен срок (от 10 до 12 юли вкл.) кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в сградата на Ректората. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.

Достъп до залите за идентифициране на писмените работи имат само членовете на техническата комисия, оценителите, назначени със заповед на Ректора и кандидат-студентът, писал работата. Не се разрешава идентифициране на писмените работи на трети лица.

Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.

Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 17 до 29 юни 2019 г.

Първото класиране излиза на 9 юли. От 10 юли до 12 юли класираните могат да се запишат или да потвърдят участието си в следващото класиране, като депозират оригинала на дипломата си от училище. Ако не направят нито едното, нито другото, губят право на участие. Некласираните на първия етап участват автоматично в следващия етап на класирането, без да депозират диплома.

Второто класиране излиза на 16 юли 2019 г. Потвърждаването или записването е от 17-и до 19 юли 2019 г. вкл. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третото класирането излиза на 23 юли 2019 г. Записването продължава от 24 до 26 юли 2019 г. вкл.

Резултатите от това класиране са окончателни.

Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в срок до 31 юли. Те се разглеждат до средата на август.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !