ДАЗД очаква номинации за ежегодната си награда 'Аз гарантирам щастливо детство'

OFFNews Последна промяна на 06 август 2019 в 09:58 2024 0

През 2019 г. за втори път Държавната агенция за закрила на детето ще връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е ежегодна и се присъжда за принос в грижата за децата; за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Целта е да се стимулира осигуряването на високо качество на живот на децата: повишаване на удовлетвореността на потребителите; осъществяване на дейността в съответствие с установените стандарти, правила и процедури и принос към създаване на възможности за пълноценно развитие на децата.

ДАЗД ще организира кампания за популяризиране на добрите практики, представени в конкурса.

Отличителният знак се връчва за постижения в три категории:

1. Устойчиво развитие
2. Успешна промяна
3. Значима иновация.
4. Значимо партньорство

Кой може да кандидатства или да бъде номиниран?

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.
Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

Как се номинира?

Може да се участва в конкурса, като се изпрати формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето – https://sacp.government.bg.

Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата – сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.
Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на sacp@sacp.government.bg до 31 октомври 2019 г.

Как ще бъдат определени наградените?

Наградите ще бъдат определени от седемчленна комисия, ръководена от Председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.
Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории, а награждаването ще се състои на специална церемония през ноември 2019 г.

Кои са критериите, по които ще бъдат определяни наградените?

КАТЕГОРИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
1. Постигнат напредък в грижата за децата – максимален брой точки 40;
2. Устойчивост на въздействието по отношение на подобряване на качеството на живот на децата – максимален брой точки 60.
Номинираният трябва да представи доказателства за постигнати резултати и тяхната устойчивост през последните 5 години.

КАТЕГОРИЯ „УСПЕШНА ПРОМЯНА“
1. Използване на ефективни методи за осъществяване на промяната – максимален брой точки 20;
2. Повишено качество на грижата за децата – максимален брой точки 20;
3. Обществена значимост на предлаганата промяна – максимален брой точки 60.

Номинираният трябва да представи доказателства за добра практика, внедрена през последните две години и довела до значими резултати в грижата за децата.

КАТЕГОРИЯ „ЗНАЧИМА ИНОВАЦИЯ“
1. Използване на иновации, осигуряващи висока ефективност при работа с децата – максимален брой точки 60;
2. Обществена значимост на иновацията – максимален брой точки 40.

Номинираният трябва да представи иновация (дейност, проект и др. инициатива), осъществена през последните две година, която допринася за създаване на условия за пълноценно развитие на децата.

КАТЕГОРИЯ „ЗНАЧИМО ПАРТНЬОРСТВО“
1. Постигната добавена стойност към качеството на работата на партниращите си организации/институции – максимален брой точки 70;
2. Обществен отзвук, доказващ значимостта на партньорството – максимален брой точки 30.
Партньорството трябва да бъде реализирано от организации и институции, работещи в различни сектори.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови