'Да запазим Корал' искат мораториум върху изменението на ОУП на Царево

Обществено обсъждане на проекта е предвиден за 13 април, което няма как да се състои

Рени Петрова Последна промяна на 31 март 2020 в 18:43 2440 0

Сдружение "Да запазим Корал" иска мораториум върху Изменението на Общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево и откриване на нова процедура след отмяна на извънредното положение в България, с изцяло преосмислено задание.

От сдружението са изпратили писмо до министър-председателя Бойко Борисов с копие до МРРБ, МОСВ и община Царево за налагане на мораториум върху процедурата. 

Заради Закона за извънредното положение спират да текат сроковете за приемане и процедиране на проекти за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево до отмяна на извънредното положение в страната. 

В плана има много неизвестни, направен е така, че да отговаря на определени критерии и позволява застрояване на плаж с уникален статут, зает от дюни. 

Причинината: 

От "Да запазим Корал" изтъкват, че има общи непреодолими проблеми на актуалната процедура по проекта за изменение но ОУП-Царево. 

Според тях впечатлението от проекта за ОУП-Царево е като за план, създаден "по мярка" на заложени "на тъмно" инвестиционни намерения на конкретни предприемачи или кръгове на влияние.

Продължаване на процедура и приемането на проекта за ИОУП - Царево в този й вид създава изключителна опасност от спекула, корупционни практики и съдебен хаос, в момент на силно претоварени институции у нас и извън страната, категорични са от "Да запазим Корал".

Мирослава Петрова, част от сдружението заяви, че за двама инвеститори с имоти зад плаж "Корал" важи принудителна административна мярка на министерството на околната среда и водите от 2014 г., потвърдена от Върховен административен съд в началото на 2018, която напълно забранява строителство в района. "Около 40 строителни разрешения за проектите зад плажа отпадат като незаконни или нищожни.

Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие държавата би трябвало да одържави всички площи с дюни и те да станат "изключителна държавна собственост", каквито са плажовете по кадастрална карта към момента. Заради работата на сдружението дяните вече са включени в кадастъра. "МРРБ можеше да пропусне да отрази дюните в имотите, ако не беше вниманието и работата на сдружението ни. Така или иначе тази малка стъпка, не е достатъчна за опазването на уникалния плаж, а само потвърждава тезата ни, че ОУП - Царево е необходимо да бъде отложен, с последващо преосмислено задание и нова процедура", се казва в писмото.

Ето какво казват от сдружението:

"В плана са налице завишени площи на пясъчни плажове спрямо предимно горския и скалист бряг на общината, 54% е увеличението на застрояването на Синеморец. Планът все още предпоставя строителство върху дюни и заменени бивши държавни гори. Плажовете в общината са нараснали почти двойно спрямо 2008г., когато са били 344 декара активна плажна площ, а в сегашния проект площта им вече възлиза на 602 дка. Това увеличение "на хартия" води до увеличаване на капацитета на плажовете от 43 хил. души до 75 000, като дори нивото на урбанизация по така процедирания план е за 140 000 души. Това е три пъти повече от действителния капацитет на плажовете.

В проекта се предлага мащабно ново застрояване от 5160 декара при условие, че 62% от жилищата в общината в момента са необитаеми. С този подход природата и невероятния пейзаж от Варвара до Резово завинаги ще бъдат увредени и засипани от нови необитаеми сгради или по-страшно, недовършен груб строеж. Както е известно, вече изградените затворени комплекси на север от гр. Царево са собственост основно на чужди граждани, а не на местни жители. Те в голяма степен ограничават конституционно гарантирания достъп на българските граждани до морския бряг. Не е допустимо този модел да се мултиплицира и в южната част на общината. Незаконно е и предвиденото строителство върху площи, заети от дюни, независимо дали те са картирани и отбелязани като такива, или това тепърва трябва да се направи, а знаем, че те конституционно принадлежат на държавата.

Според тях едно от най-ярките доказателства за неадекватността на плана е липсата на зона на специална устройствена защита около плажа за природосъобразен туризъм "Корал". С промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) от 15 март 2016 г. Народното събрание е предприело стъпки за запазване на последните незастроени местности по Черноморието.

При приемането на промените е била изтъкната нуждата от "опазване на последните няколко незастроени и незасегнати от безконтролна урбанизация плажове по българското Черноморие". Основни цели в мотивите на вносителите са съхраняването на останалите няколко "уникални, кътчета природа за идните поколения" и запазването на "биоразнообразието в тези райони, повечето от които попадат в Натура 2000". Проектът за изменение на ОУП Царево днес е в пълен разрез с тези обществени и далновидни законодателни усилия.

За да бъдат изпълнени целите на направените промени в ЗУЧК, а именно запазване на останалите незастроени местности в полза на туризма близо до природата, ОУП-Царево трябва да предпази от застрояване зоните зад плажовете за природосъобразен туризъм. Без тази втора стъпка е налице съществен и обоснован риск териториите да бъдат трайно увредени като съответно плажовете не биха могли да изпълняват функцията си, зададена им от ЗУЧК като природосъобразни.

"Именно това ни предлага ОПУ - Царево днес – гаранция за унищожаване плаж “Корал” поради строителство в частните имоти, непосредствено граничещи с него", пишат от сдружението.

Поставянето на определени територии частна собственост под особен статут не е прецедент в законодателството. Такива са имотите, попадащи в обсега на Закона за защитените територии – национални паркове, резервати и други; имотите попадащи в градски паркове и градини; имоти със специален режим във вододайни зони.

Частните собственици биха могли и при такъв статут да използват своите имоти за земеделие и други дейности, които не включват строителство на сгради.

След експертни действия на “Да запазим Корал” и сезирането на МРРБ, то е доставило на проектанта на ОПУ - Царево актуална цифрова карта на територията на плаж Корал с проектни имоти за всички площи, заети от дюни. "Проектни", тъй като към момента кадастралната карта на местността не е изменена и имотите са частни и с действащ ПУП от 2007 г.

"За всички е ясно, че за превръщането на тези територии в изключителна държавна собственост предстоят още стъпки и действия. Знаем колко са подобните случаи на територията на общината, след като МРРБ можеше да пропусне да отрази дюните, ако не беше работата и вниманието на сдружението ни. Тази стъпка не е достатъчна за опазването на плажа, но потвърждава тезата, че ОУП-Царево е необходимо да бъде отложен, с последващо преосмисляне на заданието и създаване на нова процедура".

Мораториум върху процедурата

От "Да запазим Корал" смятат, че ако се наложи мораториум върху проекта ще е "изключителен шанс за преосмисляне на цялостното му задание и вдигане на стандарта и нивото на ангажираната експертиза". "Само така ще можем задълбочено да анализираме отново, така че да създаден план, който да е съобразен със статута на плажа - природосъобразен туризъм, да опазим дюните и да избегнем презастрояване", заяви Мирослава Петрова от гражданското сдружение.

Тя обърна внимание на "пречката за успешно обществено обсъждане на проекта за общ устройствен план на община Царево", който е предвиден за 13 април. За събитието има голям обществен интерес за присъствие, но към настоящата ситуация на извънредно положение, такова не би било възможно. От гражданското сдружение заявяват, че ще сезират кризисния щаб.

Обява за отмяна на събитието липсва на сайта на община Царево. Освен това няма и уведомление, че срокът за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Царево е спрял да тече с въвеждане на извънредното положение в страната. След отмяна на извънредното положение би трябвало изминалия срок да бъде прибавен към останалия, обясни г-жа Петрова. 

От сдружението отправят апел за план, който да бъде съобразен с това, че Корал е единственият плаж в Царево и е един от трите в България със статут "природосъобразен туризъм". Освен това "Да запазим Корал" настояват за отмяна на датата за обществено обсъждане, за да може да се създаде ОУП, който да е изцяло съобразен с уникалността на плажа, без той да бъде презастрояван. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови