Безплатно висше образование в 8 професионални направления и 18 специалности

OFFNews Последна промяна на 18 август 2021 в 13:10 4511 0

Снимка Pixabay

Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще учат безплатно, съгласно одобрения от Министерския съвет днес списък на професионални направления и защитени специалности, които се освобождават от такси за обучение.

Тези направления и специалности са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на пазара на труда.

Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021/2022 г., в специалности от професионалните направления:

- „Педагогика на обучението по...";

- „Религия и теология";

- „Математика";

- „Физически науки";

- „Химически науки";

- „Химични технологии";

- „Енергетика";

- „Материали и материалознание".

Без такси ще се обучават студентите в специалностите:

- „Арменистика и кавказология";

- „Африканистика";

- „Индология";

- „Иранистика";

- „Класическа филология";

- „Новогръцка филология";

- „Румънска филология";

- „Унгарска филология";

- „Хебраистика";

- „Ядрена техника и ядрена енергетика";

- „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост";

- „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост";

- „Топло- и ядрена енергетика";

- "Ядрена енергетика";

- „Корабостроене и морска техника";

- „Хидростроителство";

- „Металургия";

- „Технология на дървесината и мебелите".

Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища.

За покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от учебната 2021/2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. лева. Те ще са за сметка на разчетени разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища.

Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за икономиката и обществения живот.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови