България се готви за защита: няма да има таван за приема на военни във висшите училища

Александра Маркарян 22 март 2023 в 11:41 9408 0

Проф. Сашо Пенов

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Проф. Сашо Пенов

България се готви за защита на националните си граници с увеличаване на кадровия си военен потенциал.

След като през септември правителството увеличи извънредно бройките за прием във военните специалности в българските военни академии и университети през учебната 2022-2023 г., сега се готви да премахне напълно горната граница и да няма ограничение за прием на студенти и курсанти.

Това ще се случи, след като изтече срокът за обществено обсъждане на внесено снощи от служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов изменение в постановлението на Министерския съвет, което задава рамката за приема (ПМС 64) на студенти и докторанти, за чието обучение плаща държавата.

Предложеният от министъра актуализиран текст гласи:

„За Академията на Министерството на вътрешните работи и за висшите военни училища министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям от определения по реда на чл. 5 брой на приеманите за обучение студенти по професионално направление „Национална сигурност“ след мотивирано предложение на министъра на вътрешните работи, съответно на министъра на отбраната за необходимостта от обучение на курсанти при условията на чл. 142, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съответно на чл. 172 от Закона за Министерството на вътрешните работи във връзка с кадрово обезпечаване на Министерството на отбраната, съответно на Министерството на вътрешните работи.“

Аргументът на проф. Пенов за увеличението на бройките през септември беше "настъпили сериозни изменения на средата за сигурност в регионален и световен мащаб, оказващи съществено влияние за националната и колективна сигурност". Сега в доклада му до премиера Гълъб Донев и колегите му министри пише нещо подобно:

"Динамичната и изменящата се геостратегическа среда, характеризираща се с все по-трудното идентифициране на същността и обхвата на заплахите и рисковете пред националната сигурност, налагат необходимостта от развиващо се качествено образование адекватно на съвременните предизвикателства пред военните структури и Българската армия".

Бройките за прием, определяни ежегодно досега от правителството, се изчисляват на база методика, включена в ПМС 64. Целта на прилагането ѝ е приемът да се регулира съобразно потребностите на пазара на труда, качеството на обучение, професионалната реализация на завършилите. На тази база обаче през последните четири години максимално допустимият брой на приеманите за студенти в Академията на МВР в специалностите от направление "Национална сигурност" е намален "чувствително, като спадът е повече от 100%" - отбелязва министър Пенов.

"Тази тенденция създава риск за кадровото осигуряване на МВР, което налага спешни мерки за кадрово обезпечаване на структурите" - добавя той.

"Аналогична е ситуацията и с висшите военни училища. Текущият проблем възниква от това, че за посочените висши училища не е предвиден правен механизъм, който при установена необходимост от кадри за нуждите на Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на отбраната (МО) да регламентира утвърждаването на по-голям прием на студенти по професионално направление „Национална сигурност“, тъй като това направление не е включено в Списъка на приоритетните професионални направления", пише още министърът.

Сега 13 висши училища обучават в специалностите от направление "Национална сигурност". Курсанти се обучават само в Академията на МВР, Военната академия „Георги Стойков Раковски“ – София, Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна. Те са специализирани и осигуряват кадри за сигурността и отбраната на страната.

МВР и МО обучават курсанти, с които се сключват договори, които ги задължават да служат на съответните длъжности за срок от 10 години.

"Независимо от това, че професионалното направление може да се изучава в 13 висши училища, трябва да се подчертае, че само на завършилите Академията на МВР и висшите военни училища се осигурява задължителна служба в съответните структури, което е предпоставка както за успешното професионално развитие на преминалите успешно обучението, така и за осигуряване на необходимия брой подготвени кадри за изпълнение на функционалните задачи на държавните органи - пише министър Пенов. - Наложително е да бъде взета предвид и динамичната и усложнена геополитическа обстановка, характеризираща се с все по-трудното идентифициране на същността и обхвата на заплахите и рисковете пред националната сигурност – обстоятелство, налагащо необходимостта от развиващо се качествено образование, което да подготви кадри, способни да отговорят на съвременните предизвикателства пред Полицията и Българската армия."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата