Аграрният университет обори в съда лишена от логика оценка на правителствената НАОА

Александра Маркарян 01 юни 2023 в 07:50 3592 1

Аграрен университет - Пловдив

Снимка Аграрен университет - Пловдив

Аграрен университет - Пловдив

Аграрният университет в Пловдив спечели делото, което заведе пред Административния съд в града срещу Националната агенция за оценяване и акредитация заради необосновано занижена оценка. Тя е за обучението във висшето училище по специалностите от професионално направление „Растениевъдство“, в което то е водещото в България.

На 21 юли 2022 г. правителствената агенция го оценява на 9,64 при максимална оценка 10,00 и предходна 9,74 (от 2016 г.) му дава акредитация за следващите 4 години.

Оценката е най-високата от получената от всички университети, които обучават в специалности от направление „Растениевъдство“, но е единствената занижена спрямо предната акредитация. На всички останали висши училища са повишени.

Ако имаше обяснение за нея и неизпълнени от Аграрния университет препоръки на НАОА, вероятно нямаше да се стигне до съд. Но такива няма. Няма и една забележка, нито един аргумент в подкрепа на занижаване на оценката.

Последвалата безплодна кореспонденция между двете страни тласна ректорското ръководство, в лицето на проф. д-р Христина Янчева, към съдебната зала. В жалбата си проф. Янчева твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, поради липсата на мотиви. А също - че общата оценка от 9,64 не е аргументирана, а по-конкретно – че от решението не е видно как е приложена методиката за оценка и как е формирана последната.

След представяне на необходимата документация и мартенско заседание на 10 април 2023 г. Административен съд – гр. Пловдив обяви своето решение под номер 664.

То отменя решението на Акредитационния съвет на НАОА и изисква ново произнасяне. Осъжда и агенцията да плати на Аграрния университет разноските по делото в размер на 770 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, от което НАОА се възползва и предстои разглеждането на случая и окончателно съдебно решение.

Предисторията

Университетът е уведомен на 15 декември 2021 г., че професионалното направление ще бъде оценено за нова програмна акредитация по критериалната система от 2016 г. Едновременно с това НАОА изисква допълнителна информация във връзка с пилотно изследване за въвеждането на нови количествени и качествени индикатори, но уверява, че тази предоставена информация няма да се отрази на акредитационната оценка.

През втората половина на декември експертна група към НАОА заминава за Пловдив за проверка на място, във Факултета по агрономство и Факултета по лозаро-градинарство. След нея пише впоследствие приет доклад до Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина към НАОА с предложение за запазване на капацитета (1810 студенти). В заключението си постоянната комисия посочва изрично, че не предлага препоръки по процедурата за програмна акредитация на Аграрен университет-Пловдив.

Докладът е изпратен за становище до университета и проф. Янчева потвърждава, че в него няма фактически несъответствия.

Следват дискусия и гласуване в Акредитационния съвет на НАОА. Акредитацията е дадена и всичко изглежда като „под конец“, но оценката е понижена с 0,10 с единодушно гласуване на проведено дистанционно заседание.

Университетът разбира за него от писмо от 16 август 2022 г. и сагата започва.

За да „разнищи“ случая, съдът изисква пълен препис от протокола от заседанието на Акредитационния съвет, фишовете от гласуването на членовете му, работна таблица с нанесените резултати от индивидуалните фишове, препис – извлечение от протокол от заседанието на постоянната комисия, фишовете от гласуването на членовете ѝ и работната таблица, критериалната система за програмна акредитация, заповедта на председателя на НАОА.

Мотиви на съда

Какви мотиви надделяват у ръководения от Йордан Русев 18-и съдебен състав, за да се произнесе в полза на университета?

"В настоящия случай формирането на по-ниска оценка на Аграрен университет – Пловдив спрямо предходната акредитация не е мотивирано. Не са посочени и правните основания за констатациите, на които се базира оценката, както и обосновка за същата. Дадена е обща оценка по критериите - 9,64, без да е видно по какви причини са отнети точки от определения общ брой. Оценяването е извършено от членовете на НАОА в рамките на оперативната самостоятелност на административния орган, но задължението за мотивиране на акта следва да се спазва и в тези случаи, предвид разпоредбата на чл. 169 АПК", пишат съдиите.

Те отбелязват, че процедурата по акредитация се извършва в рамките на оперативната самостоятелност на НАОА, но тя "не освобождава органа от задължението да спазва собствените си правила и определени критерии за оценка и да изложи мотиви относно издадения отказ за акредитация".

От приетия по делото протокол № 18 от 21.07.2022 г., т. 8 на Акредитационния съвет на НАОА, не може да се установи по какъв ред съветът е стигнал до този резултат.

Става дума не за обща колективна оценка, а за средноаритметична оценка, определена въз основа на отделните индивидуални оценки на всеки от 10-те присъствали члена на комисията.

"От изложеното следва изводът, че критериите за оценка на програмните акредитации, макар формално да е налице в закона, липсват обективни, ясни и безспорно описани елементи от съдържанието му, което е поставило заявителя в неравнопоставено положение и е дало възможност за свободни, субективни интерпретации в нарушение на принципите наравенство, достъпност, публичност, прозрачност, последователности предвидимост.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че оспореният административен акт като незаконосъобразен следва да бъде отменен, а преписката - върната на административния орган за произнасяне, съобразно мотивната част на съдебното решение", категоричен е съдът.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  1915

  1

  Читателка

  01.06 2023 в 19:56

  Системата за акредитация се оказа проядена от зависимости и корупция, от протекторати и очевадни абсурди. Така подредени университетите стоят от години, немръднали, въпреки съществените изменения в тях. Процедура, смесваща публични и частни интереси, държавни университети, осъществяващи държавна политика в осигуряването на необходимите кадри за икономиката и частно-инвестиционни дружества, които имат единствена цел - акционерите им да печелят от вложените в тях ресурси. Противопоставянето на столични и провинциални учебни заведения чрез включването на осигурителния доход е крещяща несправедливост като знаем съотношението на заплатите в София и Пловдив и пограничните райони. Окастрянето на направление ИКОНОМИКА, обявено почти за престъпно от един образователен министър, в крайна сметка произведе тотална липса на квалифицирани счетоводители и финансисти за дигитализираната система за обмен и управление на информацията.
   
  X

  Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика