Quantcast

738 лица на високи държавни позиции не са декларирали доходи и имоти

OFFNews Последна промяна на 17 май 2019 в 18:38 3822 0

Снимка iStock

КПКОНПИ е извършила проверка на декларациите за имущество и интереси, подадени през 2018 година, на 5 116 задължени лица, с ежегодна декларация; 3 568 задължени лица, с встъпителна декларация за имущество и интереси; 400 задължени лица, с финална декларация за имущество и интереси.

Проверката на имуществените декларации обхваща и техните съпруг/а, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца.

Проверени са лица, заемащи високи държавни длъжности: министри; народни представители; кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурите и сключване на договорите; ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейските фондове и програми; началници на митнически пунктове; директори на държавни горски и ловни стопанства; председатели и заместник - председатели на държавни агенции и комисии и други.

От КПКОНПИ подчертават, че проверката е разкрила несъответствия при декларациите на хора от всички изброени по-горе длъжности.

При 738 души проверката е разкрила пропуски. Докладите съдържат данни за недекларирани притежавани и придобити:

- дялови участия;
- доходи от трудови правоотношения;
- парични средства по банкови влогове и банкови сметки;
- дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро;
- притежавани имоти;
- участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.

Комисията е изискала от въпросните лица да подадат нови декларации, които да включват всичко. В резултат, на което:

- 637 задължени лица са подали коригираща декларация;
- 98 задължени лица не са подали коригираща декларация;
- 35 задължени лица са подали коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието;
- 3 задължени лица са подали непълна коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието.

Комисията ще предаде на НАП документите от проверката си за лицата, които не са изпратили коригиращи декларации в посочения 14-дневен срок и чиито несъответствия са в размер на повече от 5 хиляди лева.

Съгласно чл. 46, ал. 4 при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 20 000 лв., Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !