259 градини и училища с малко деца няма да бъдат закрити, а финансирани допълнително

Александра Маркарян Последна промяна на 20 октомври 2020 в 13:32 1559 0

Снимка МС

259 детски градини и училища да получат статут на защитени през учебната 2020/2021 година и като такива да не бъдат закрити въпреки малкия си брой деца и ученици, а дофинансирани, предлага министърът на образованието Красимир Вълчев в проект за обновен. Списък със защитените детски градини и защитените училища. Актуализацията е съгласно мотивирани предложения на кметовете на съответните общини след решения на общинските съвети. Окончателното решение взема Министерският съвет.

Става въпрос за 74 градини и 24 части от градини от 98 населени места в 25 от 28-те области в България, както и за 161 училища в 26 области.

Предложенията са били за вписване на 9 нови градини, 4 части от градини и 13 училища. Те са били прегледани от комисия, която е предложила включването на 7 градини, част от една градина и 3 училища.

Статутът означава, че градината/училището няма да се закрие въпреки недостатъчния си брой деца, за да се издържа, а ще получи допълнително финансиране от държавата. Той се придобива от градина, чието закриване би означавало най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват не по-малко от 14 км или 5 деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват не по-малко от 20 км до най-близката друга детска градина или училище. При училищата критерият за I-VII клас е минимум 10 ученици да пътуват не по-малко от 20 км до най-близкото държавно или общинско училище, за VIII - Х клас - най-малко 15 ученици от VIII до Х клас да пътуват повече от 30 км до най-близкото държавно или общинско училище.

Списъкът от 2019/2020 г. е със 71 детски градини, 25 части от детски градини и 161 училища. Поради несъответствие с критериите от него да отпаднат 4 детски градини, 2 части от детски градини и 3 училища, предвижда още проекторешението.

Защитените детски градини получават годишно допълнително финансиране размер на 15% от стандарта за дете в подготвителна група, умножен по разликата между 24 (в защитените градини са записани под 24 деца) и реалния брой на децата в задължителна предучилищна възраст. Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране в размер на 15 на сто от стандарта за ученик, умножен по разликата между минималния и реалния брой ученици за класовете, в които училището е определено за защитено. Тези правила са разписани в ПМС 121 от 23 юни 2017 г.

Необходимите средства за новите защитени детски градини и училища до края на 2020 г. са предвидени по бюджета на МОН за 2020 г. За следващата година общата сума е 9 791 907 лв. и са в рамките на планираните средства по функция "Образование" за 2021 г. Очаква се повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в над 5% от детските градини и в над 6% от училищата на територията на цялата страна, в които се обучават над 4 000 деца и над 13 000 ученици.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови