Наградиха най-добрите библиотеки и библиотекари в България

OFFNews Последна промяна на 09 май 2017 в 19:34 6680 2

Изпълнение на Дамски хор "Библиофония", в който участват библиотекарки от Стара Загора.

Днес в зала "Средец" на "София Хотел Балкан" бяха връчени годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2016 г.

Носител на приза "Млад библиотекар на годината" е Мартина Янкова от Регионална библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново. Тя е истински библиотекар от ново поколение –  експерт по въвеждане на мета данни за дигитални документи, участва активно в успешното изпълнение на значими библиотечни проекти през 2016 г. Провежда поредица от безплатни семинари за работа с робота Финч по време на Европейската седмица на кодирането. Допринася за положителната визия на библиотеката в обществото чрез публикуване на информация за предстоящите събития, за новите програми и услуги на сайта на библиотеката и в социалните мрежи.

Носители на наградата "Библиотекар на годината" са Антоанета Георгиева и Валентина Славчева.

Антоанета Георгиева има изключителен принос за развитието на библиотечния сектор в област Враца чрез програми за обучение и повишаване на квалификацията на библиотекарите. Организира професионални срещи на библиотекарите от областта. Проучва и внедрява добри библиотечни практики и иновативни политики. Инициатор и основен организатор на Регионален конкурс за годишни библиотечни награди.

Валентина Славчева е директор на Централната научно-техническа и педагогическа библиотека над 20 години. Внедрява успешно иновативни онлайн библиотечни услуги. Организира създаването на дигитална колекция на редките и ценни издания в библиотеката. През 2016 г. ръководи успешно внедряването на кооперираната каталожна система COBISS, в резултат на което в електронния каталог на библиотеката са въведени над 70 000 записа.

Носител на приза "Библиотека на годината" е библиотеката при Народно читалище „Просвета 1927” – Варна.

Тя се утвърди като културно средище на квартал Аспарухово. Непрекъснато обновява библиотечния си фонд с нови заглавия и търсени книги. Над 200 читатели на ден ползват разнообразните библиотечни услуги, които тя предлага. Съвременните технологии, които умело използва, правят достъпни библиотечните услуги чрез глобалната мрежа. Библиотеката разполага с електронен каталог и система за онлайн заявки за литература. Предлага разнообразни културни програми за гражданите от района.

Носител на "Наградата за цялостен принос за развитието на библиотеките" е Красимира Папазова – организационен секретар на ББИА.

Целият професионален път на Красимира Папазова е посветен на библиотеките и библиотечната професия. Като методист в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” тя разработва и внедрява концепция за създаване на отделите „Изкуство” в регионалните библиотеки, работи за усъвършенстването на системата на свободния достъп и библиотечното обслужване. Повече от 20 г. Красимира е организационен секретар на ББИА. Неоценим е нейният принос за организационното изграждане на сдружението, привличането на нови членове, развитието на издателската дейност, издигането престижа на професията.

Носители на наградата "Подкрепа за библиотеките" са Румен Манов и КонтурГлобал Марица Изток 3.

Румен Манов е галерист. Благодарение на щедрите му дарителски жестове Регионалната библиотека в Кюстендил обогати фондовете си с над 50 книги и периодични издания с висока краеведска стойност. По-специално внимание заслужава ръкописът „Кодекс на българското читалище въ Кюстендилъ. 1869” - извор за историята на кюстендилското читалище, избрало за свой девиз звучащите с удивителна актуалност и днес слова: „Богатството е смертно, а добродетелта безсмертна”. Културната и историческа стойност на дарените от Румен Манов издания се изразява не в тяхното количество, а в ценното им съдържание, повод да станат част от колекцията „Старопечатни, редки и ценни издания” на Регионалната библиотека.

Следвайки своята Политика за Социална отговорност и устойчиво развитие, КонтурГлобал Марица Изток 3 ежегодно подкрепя и осъществява разнообразни социални проекти, подпомагайки на местните общности. При изпълнение на проектите, фокусирани в няколко основни области – образование, култура, здраве и безопасност, опазване на околната среда, човешки права и анти-корупция, компанията се стреми да  ангажира местна работна сила, като по този начин насърчава  и местното предприемачество. Служителите на компанията са също пряко ангажирани с работа в полза на местната общност – доброволците на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ежегодно участват в разнообразни инициативи в полза на различни обществено значими  идеи  и организации. 

Подкрепата на КонтурГлобал Марица Изток 3 за Регионалната библиотека в Стара Загора през 2016 г. се изразява в абонамент на 5 специализирани периодични издания в областта на енергетиката и минното дело, технологично обновяване на една от читалните и подмяна на посетителските столове в обслужващите звена на библиотеката; покупка на три компютърни конфигурации за потребителите в Читалнята за Хуманитарни науки. Общата сума на дарението е 6 145 лв.

Днес беше открита 12-тата Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие”.

Инициативата се провежда в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България” и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Националната библиотечна седмица'2017 е посветена на широкото оповестяване на възможностите на библиотеките да повишават информираността на гражданите за целите за устойчивото развитие и да допринесат за тяхното изпълнение.

В световен мащаб повече от 1 320 000 обществени, парламентарни, национални, академични, научни, училищни и специални библиотеки осигуряват информацията и уменията тя да бъде ползвана от всеки. Това ги прави особено необходими за всички в дигиталния век.

Позицията на библиотечната общност е, че достъпът до информация е необходимо условие за постигане на всички цели за устойчивото развитие. Библиотеките са не само потенциални партньори на правителствата, те вече допринасят за постигането на 17-те цели, като постоянно разширяват и разнообразяват своите услуги и програми.

Българските библиотеки трябва да бъдат включени в националния и регионалните планове за развитие, чрез които ще се изпълнява Програмата 2030 на ООН у нас.

По време на НБС стотици библиотеки в цялата страна ще отворят широко врати и ще демонстрират своите възможности как чрез достъп до информация могат да подпомагат гражданите във всичките им дейности.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови