Как ще гласуват карантинираните

Александра Маркарян Последна промяна на 02 ноември 2021 в 12:54 1589 0

Снимка БТА, архив

Как ще гласуват карантинираните? Всички диагностицирани с COVID-19 от 1 ноември до деня на парламентарните и президентски изборите - 14 ноември, и евентуалния балотаж на 21 ноември вкл. няма да имат право отидат до урните, но Централната избирателна комисия е предвидила ред, по който да могат да гласуват. Това ще става с подвижна избирателна кутия, която трима членове на комисията ще носят до мястото на карантиниране при спазване на противоепидемичните мерки.

За целта карантинираните подават заявление (приложено в решението на ЦИК) за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник от 1 ноември до изборния ден включително. Това става по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Секции с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до три дни преди изборния ден са подадени не по-малко от 7 заявления.

Общинската администрация има ангажимента да уведоми избирателя чрез електронната поща или по телефона, че е включен в списъка за гласуване чрез подвижна избирателна кутия. Съответно името му се заличава от списъка за гласуване по постоянен/настоящ адрес.

Когато заявлението е подадено електронно, ЦИК информира за общия брой общината, която иска от РЗИ проверка. Кметът уведомява РИК за броя на заявленията, РИК определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, а до 10 ноември (3 дни преди изборния ден) със заповед кметът образува секциите, утвърждава номерата им и определя обхвата им. Заповедта се поставя на видно място в сградата на общината и се публикува на сайта ù.

Ако човек е подал заявление след предаването на списъка, избирателят се дописва в списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Една секция може да обхваща едно или повече населени места в общината/изборния район. Когато в общината те са няколко, секции за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко от тях при подадени не по-малко от 7 заявления за гласуване. Ако в община с повече от едно населени места и са подадени не по-малко от 7 заявления, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от тях, се образува секция за територията на общината. В градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна кутия могат да обхващат повече от един административен район в рамките на многомандатния изборен район.

Избирателите под карантина/изолация гласуват на адреса, на който са карантинирани, а не на постоянния или настоящия си адрес.

Ако човек има право да гласува с подвижна избирателна кутия заради увреждане, което не му позволява да стигне до изборното помещение, и едновременно с това е карантиниран, гласува във втория вид секция - за карантинирани.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови