Вижте къде ще спира токът в област Перник (Планирани прекъсвания на ЧЕЗ в периода 6-10 ноември)

OFFNews Последна промяна на 04 ноември 2017 в 07:30 3448 0

ЧЕЗ публикува пълен списък с адресите в област Перник, на които ще има временни смущения при захранването с електроенергия през следващата седмица.

От компанията осъществяват амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти и всекидневно извършват дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 6-10 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

За по-удобно търсене трябва да последвате линка за областта, в която живеете. Отделните общини са означени с получерни букви.

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник  

На 06.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 07.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 08.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 09.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Велковци, Общ. Брезник: С.Велковци, УПИ Іv-105, кв.40
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Ерул
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Банище
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Бегуновци
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Беренде, Общ. Земен
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Брезник: Мтп&Quot;Ръждавец&Quot;
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Брезнишки Извор
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Велиново
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Габровдол
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Гигинци: УПИ ХІV-219, кв.22
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Горна Секирна: Местн.Валога
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Долна Секирна: Мтп&Quot;Д.Секирна;
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Душинци
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Кошарево
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Милкьовци
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Непразненци
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Режанци
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Садовик
На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 09.11.2017 г. /09:00 - 11:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ - Станьовци

Община Ковачевци  

На 07.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Габровдол; Горна Врабча: Стопански Двор; Горна Глоговица; Дивля: Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова; Долна Врабча; Долна Секирна; Еловдол: кв.15; Калище; Калотинци; Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, кв.49, Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци, Нупи 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 кв.36, УПИ-XIII, кв.53а, Циганка; Косача; Кошарево: 000339; Лобош; Мурено; Перник: Хасково; Радибош; Ракиловци; Светля; Сирищник: УПИ Іv-494, кв.38; Слатино, Общ. Ковачевци; Смиров Дол; Чепино

Община Перник  

На 08.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Друган: УПИ ХV-407 кв.49
На 06.11.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Перник: Граово, Етрополе, Илия Бешков, Свищов, Севлиево, Стара Чешма, Троян, Цанко Церковски, Шумен
На 06.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, Бела Вода, Иван Асен Втори, кв. Рудничар, Мария Луиза, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел
На 06.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 07.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 08.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 09.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Перник: 1-ва, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 14-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Рудничар, Рудничар
На 06.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 07.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 08.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 09.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 10.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Радуй
На 06.11.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Перник: Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил
На 07.11.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч./ - Перник: 6-ти Май, Айтос, Асеновград, Ахтопол, Балчик, Банско, Битоля, Ботевград, Брайла, Брацигово, Брезник, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Васил Левски, Велинград, Видин, Враца, Граово, Добруджа, Дряново, Епископ Киприян, Златица, Изток, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Клепало, Котел, Кракра, Кракра Пернишки, Красно Село, Кърджали, Лясковец, Миньор, Монте Карло, Нов Безистен, Нова Загора, Нови Пазар, Одрин, Омуртаг, Охрид, Павликени, Пирдоп, Пловдив, Първи Май, Радомир, Разлог, Раковска, Раковски, Русе, Самоков, Св.Св.Кирил и Методий, Севлиево, Стара Загора, Струга, Твърди Ливади, Трявна, Търговище, УПИ 2, кв.202, Физкултурна, Христо Смирненски, Шумен
На 07.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 11.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, кв. Рудничар
На 07.11.2017 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Перник: 6-ти Май, Епископ Киприян, Изток, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Монте Карло, Радомир, Раковска, Раковски, Св.Св.Кирил и Методий, Христо Смирненски
На 08.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Перник: Арчар, Васил Левски, Горно Могиличе, Ела, Железни Заводи, Захари Зограф, Калина, Калкас, Караманица, Куциян, Липа, Могиличе, Незабравка, Резервоара, Чинар
На 08.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Радомир: Върба, Райко Даскалов
На 08.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Егреците
На 08.11.2017 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч./ - Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Ален Мак, Гарата Атц, Гарата Мрц, Горно Могиличе, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кристал Блокове, Люлин, Могиличе, Найчо Цанов, Отец Паисий, Палма, Райко Даскалов, Света Петка, Средец, Търговска, Черешово Топче, Шамък
На 08.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, кв. Рудничар, Княз Александър Батенберг, Найчо Цанов, Райко Даскалов, Търговска
На 08.11.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Перник: Багова Махала, Гр. Перник, Крепост &Quot;Кракра&Quot;, Драгановец Залес.Пояс, Китка, Крепок, Кристал, Кристал Блокове, Сандански, Средец, Цане Гинчев, Шумак
На 09.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Кралев Дол: 3-ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, Махала Айдарица, Махала Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма
На 09.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Перник: Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева Махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лазар Робев, Леденика, Ленин, Мах.Захаринова, Мах.Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І кв.81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово
На 09.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Перник: Аврора, Александър Стоянов, Асен Търновски, Белоградчик, Бор, Боян Чонос, Ваклин Церковски, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дъбрава, Еднофамилни Къщи, Жива Вода, Йордан Лютибродски, Калофер, Кирил Тупанков, Ковачевци, Крум Накев, Кръстина Михайлова, Кюстендил, Лазар Робев, Ленин, Лиляна Димитрова, Мадарски Конник, Малчика, Маниш, Мануш Войвода, Металург, Момин Проход, Никифор Панкев, Никола Вапцаров, Николай Островски, Огнян Ягодински, Огоста, Опълченска, Паисий Хилендарски, Пещера, Пушкин, Ракитовец, Рахила Ангелова, Родина, Свети Спас, Сините Вълни, Станке Димитров, Страцин, Тинтява, Тодор Йорданов, Училищна, Хан Крум, Христо Кърпачев, Цветна Градина, Църква, Черни Връх, Черно Море, Явор
На 09.11.2017 г. /08:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Студена, Общ. Перник: Бор, Боровец, Волга, Кралевски Път, Райко Даскалов, Христо Ботев
На 09.11.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Перник: Арда, Вардар, Върбица, Искър, Кракра, Струма
На 09.11.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Перник: Кракра, Средец
На 10.11.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник: 1-ва, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, Вардар, кв. Рудничар, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Райко Даскалов, Розова Долина, Струма
На 10.11.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Перник: Отец Паисий, Пантелеи, Средец
На 11.11.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Перник: 1-ва, 14-та, 16-та, 17-та, Рудничар

Община Радомир  

На 06.11.2017 г. /13:30 - 15:30 ч./ - Владимир: Пи 149 кв, 14; Долна Диканя; Долни Раковец: кв.22, УПИ Х-206, М-Ст Банята, УПИ XI-306, П-Л Іх-428, кв.27, УПИ 1-167 кв.11, УПИ Іі-26, УПИ Хі-34, кв.1; Драгичево: Магистрала; Друган: VІ-485, кв. 45, Чачулова Махала; Кондофрей: Общ.Радомир; Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг; Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Горни Раковец, Мах.Егреците, УПИ Іx-1083, 1084; Червена Могила

Община Трън  

На 06.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 07.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 08.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 09.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 10.11.2017 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Бусинци
На 07.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Бераинци; Бохова: УПИ-ХI-148; Джинчовци; Забел; Зелениград: Общ, Трън, Парцел Ііі-253, кв.40, УПИ XXXIII - 371кв 20; Лешниковци: Имот 32, кв.5; Милославци: УПИ V-71, кв.18; Насалевци; Рани Луг: П-Л ХХІ-235, кв.7, УПИ ІV-280, кв.3 Мах. Пещер; Слишовци; Стрезимировци: 56; Туроковци
На 07.11.2017 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Трън: 8ми Март, Бор, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Имот 000697 Стопански Двор, Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Горно Баринци, Мах.Кошарите, Махала Кошаре, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов
На 07.11.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Трън: Денчо Знеполски, Мах.Кошарите
На 07.11.2017 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ - Главановци, Общ. Трън; Реяновци; Цегриловци: Пи 197; Ярловци;
На 09.11.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Врабча: УПИ VІІ-62, 61, кв.12

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови