Резултатите от стрес теста на Тексим Банк

Последна промяна на 13 август 2016 в 18:34 7426 1

176,229 милиона лева са общите активи на Тексим Банк, показва стрес теста на финансовата институция, публикуван от БНБ.

От тях рисковите експозиции са в общ размер от 130,771 млн. лева.

Изискуемият собствен капитал от първи ред, който покрива минималното изискване от 4,5 процента, съгласно рисковите капиталови инвестиции, е 5,885 млн. лева, а реално Тексим Банк разполага с излишък над минимума от 18,984 млн. лева.

И при нормалния, и при негативния сценарий до края на 2018 година банката покрива минималните изисквания за капиталова адекватност, показват резултатите от проверката.

В раздела за планирани от банката действия и мерки се посочва, че ще се поддържат политики, процедури и правила за постигане на високо качество в бизнес практиките в унисон с регулаторните и счетоводни стандарти. Ще бъде направен преглед на бизнес плана и капиталовия план за подобряване на устойчивостта на банката към неблагоприятни шокове. Освен това банката работи по въвеждането на МСФО 9, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Ето и всички данни за Тексим Банк от стрес теста:

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови