Как УПФ ни осигуряват за втора пенсия? Реалната им доходност е отрицателна и сред най-ниските в ЕС

Любомир Христов, ChFC Последна промяна на 28 септември 2020 в 10:59 13850 0

Снимка Сергей Антонов, архив

Каква е реалната доходност на универсалните пенсионни фондове в България, където отиват част от вноските ни за т. нар. втора пенсия? Сдружението Better Finance публикува доклад за реалната доходност на пенсионните фондове в 18 страни членки на Европейския съюз, в това число и България, а данните коментира в блога си финансистът д-р Любомир Христов, дипломиран финансов консултант от Американския колеж в Пенсилвания, съосновател на Института на дипломираните финансови консултанти и бивш член на УС на БНБ, бивш изпълнителен директор на Централния депозитар и съветник за България на изпълнителния директор на Световната банка. Д-р Христов е участвал като посредник между СБ и българското правителство при създаването на действалия до 31 декември 2014 г. пенсионен модел в България, който включва три стълба - задължително, задължително допълнително и доброволно пенсионно осигуряване. Препечатваме текста му с негово разрешение.

Бележка на редакцията: Малко след публикуването на текста получихме Становище от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионни осигуряване (БАДДПО), в което се оспорват тезите на д-р Христов. То е озаглавено: Частните пенсионни фондове категорично оборват публикация за ниска реална доходност като манипулативна и пълна с неверни внушения.

------

Реалната доходност е критично важна за това, каква ще е покупателната способност на натрупаните средства, а оттам - и на пенсията от пенсионен фонд. Въпреки това тя не е известна нито на публиката, нито на регулатора КФН, нито на правителството, законодателя или синдикатите. Публикува я Better Finance.

Резултатите сочат следното:

Доходността, постигната от пенсионните фондове у нас за периода 2002-2019 г. е сред най-ниските в сравнение с резултатите в други 11 страни членки на ЕС. Дългосрочната реална доходност от управлението на вноските в универсални пенсионни фондове е отрицателна – минус 0.91% годишно. Това означава, че със 100 лв. внесени в УПФ у нас на 1.01.2002 г., могат да се купят стоки и услуги за 84.83 лв. на 31.12.2019 г.

За по-кратки периоди УПФ реализират положителна реална доходност. Но дори и тогава постигнатата доходност изостава безнадеждно от темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната.

Винаги, когато доходността в УПФ изостава от темпа на нарастване на средния осигурителен доход, две пенсии са по-малко от една. В такъв случай пенсията от УПФ е по-ниска от намалението на държавната пенсия и не го компенсира.

Така УПФ се оказват продукт, негоден да осигури допълнителна пенсия.

Главата за България съдържа предложения за реформа на пенсионната система у нас, с която да се осигури държавната пенсия да не се намалява на никого и да се гарантира, че две пенсии са винаги повече от една. Вж. стр. 29-30 в Booklet: Pension Savings: The Real Return – 2020 Edition.