97% от хората с ХИВ/СПИН у нас са на терапия

1 декември - Световен ден за борба със СПИН

OFFNews Последна промяна на 01 декември 2019 в 11:15 878 0

Снимка Pixabay

Общо 1 686 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН у нас, а 1 633 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия, съобщиха от министерството на здравеопазването.

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световния ден за борба със СПИН и организира Европейска седмица за изследване за ХИВ и вирусни хепатити в периода 22-29 ноември 2019 г. Тази година Световният ден за борба срещу СПИН е под надслов „Промените се правят от общностите“.

По света

В света по данни на Глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН, като само през 2018 г. броят на новите случаи е 1.7 милиона. Повече от половината от всички нови инфекции са сред уязвими групи и техните партньори.

До края на 2018 г. близо 24 милиона лица, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили лечение.

В Европа

През 2018 г. в Европа са регистрирани нови 142 000 лица (12 000 повече от предходната година), от които 26 000 в страните от Европейския съюз. За страните от ЕС данните показват, че 49% са открити в късен стадий на инфекция, а 64% от късно диагностицираните са на възраст над 50 г.

У нас

В България за периода 1986 г. – 15.11.2019 г. са регистрирани общо 3 244 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2019 година са открити нови 218 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този на новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени през настоящата година е 5:1 (182 мъже и 36 жени).

Общо 242 000 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината, като 22% от тях са открити в Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН.

Относно начина на инфектиране – запазва се тенденцията от последните години: и през настоящата година 84% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (51% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 33% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 16% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици, като има ръст на увеличение с 3-4 % в сравнение с предходните години.

И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 23%. През последните няколко години се наблюдава тенденция на увеличение и във възрастовата група над 50 години.

Разпространение в страната

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 94 лица, в област Пловдив – 22 лица, Варна – 15 лица, Пазарджик – 13 лица, Русе - 8 лица, в областите Велико Търново и Монтана по 7 лица, в областите Кюстендил и Плевен по 5 лица, в областите Бургас, Разград и Стара Загора по 4 лица, в областите: Враца, Сливен, Смолян, София област и Хасково по 3 лица, в областите Видин, Добрич, Ловеч, Силистра и Ямбол по 2 лица и по един случай в областите Благоевград, Габрово, Търговище и Шумен.

Данните показват, че 7% от новите случаи през 2019 г. са чужди граждани от различни региони на света (от 11 различни държави).

Терапия

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Дейностите за превенция на ХИВ сред лицата от уязвимите групи се предоставят от НПО, с които МЗ е сключило договори.

За последното тримесечие на 2019 г. екипите на НПО са достигнали до общо 3 815 лица от уязвимите групи, в т. ч. 1 550 лица, инжекционно употребяващи наркотици, 1 712 мъже, които имат сексуални контакти с мъже и 553 лица, предлагащи сексуални услуги. Раздадени са общо 27 864 пакета за безопасни инжекционни практики, както и 20 735 комплекта предпазни средства. На всички лица е предоставено консултиране за ХИВ и са насочени към лечебни и здравни заведения при необходимост.

В страната функционират и 13 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, както и 17 мобилни кабинета, които предоставят здравно-превантивни услуги сред населението и уязвимите групи.

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население за България е 4.4. За сравнение в страните от ЕС през 2018 г. този показател е 5.1.

Пациентите - неправителственият сектор

Постигането на неоткриваем ХИВ е целта на антиретровирусната терапия, защото тогава здравето на пациента се завръща, той може да живее един нормален и продуктивен живот и последно, но не по значение, той не може да предаде ХИВ по сексуален път, дори ако не се ползват презервативи, твърдят от фондация "Айвър", фокусирана върху информирането на гей мъжете от всякакви възрасти за тяхното здраве.

Според тях е озадачаващо, че цитираните данни не се отбелязва колко от тези 97% са достигнали неоткриваем вирусен товар. Вирусната супресия е един от ключовите маркери за измерването на успеха на връзката лекар-пациент и адекватността на здравната ни система, заявяват от организацията.

"Сравнявайки официалната статистика от 2018 и 2019, прави впечатление, че и за двете години, общият брой на хората, които са се тествали за ХИВ у нас, е идентичен – 242 000. Посрещаме тези данни с голяма доза скептицизъм, защото шансът цифрата да е напълно еднаква за две поредни години е изключително слаб", казват в позицията си по повод информацията за ХИВ/СПИН от фондация "Айвър".