Прокуратурата иска отмяна на наредбата за културни ценности

OFFNews Последна промяна на 26 юни 2018 в 10:11 1686 0

Прокуратурата иска отмяна на наредбата за културни ценности

Върховната административна прокуратура (ВАП) подаде протест против Наредба № Н-12/21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности, издадена от министъра на културата, съобщават от държавното обвинение.

ВАП констатира, че от съставителя на проекта на Наредбата не са изпълнени процесуалните задължения по Закона за нормативните актове /ЗНА/ за предварително публикуване на интернет страницата на министерството освен на проекта за нормативния административен акт, но и на мотивите, съответно доклада. По силата на чл.28, ал.2 ЗНА в мотивите, съответно доклада трябва да се съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Такива обаче липсват.

Изброените задължения на съставителя на проекта са предвидени с оглед гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, които се съдържат в нормите на ЗНА. Своевременното съобщаване на проекта на нормативен акт, както и на мотивите за изработването му, съответно доклад на вносителя е предназначено да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения на заинтересованите лица. Неспазването на закона е съществено, тъй като пряко рефлектира върху основни начала на административното производство - законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост - чл.4, чл.8, чл.12 и чл.13 от Административнопроцесуалния кодекс.

В конкретния случай е допуснато нарушение и на чл.28, ал.3 ЗНА, според който, без да е съпроводен с мотиви или доклад по чл.28, ал.2 от същия закон, проектът за нормативен акт /както е в случая/ не е подлежал на обсъждане.
С тези доводи ВАП атакува Наредбата пред ВАС с искане за отмяна.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови