OFFNews https://offnews.bg/rss/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD_2 OFFNews http://offnews.bg/design/offnews-logo-footer.png Още 113 училища с шанс за финансиране на центрове по природни и инженерни науки, IT и математика https://offnews.bg//offnews/oshte-113-uchilishta-s-shans-za-finansirane-na-tcentrove-po-prirodni-i-742424.html 113 училища, кандидатствали по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021 г. Това предвижда одобрената от правителството актуализация на програмата. С изменението се осигурява възможност да бъдат разгледани техните предложения след предоставяне на доразвити идейни проекти.

По националната програма през тази година са одобрени 150 училища в страната, които получават финансиране за изграждане на STEM центрове.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). Реализирането ѝ цели мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, придобиване на практически умения и насочването на ученици към технологични професии. Чрез програмата се осигуряват средства за преобразуване на физическата среда в класната стая и извън нея, като се създават общи пространства, външни зони за STEM дейности; обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящ ученето и творчеството; интегриране на дигитални и недигитални технологии във физическата среда, в административните процеси и процесите на преподаване и учене. По отношение на учебното съдържание е заложено въвеждането на интегрирани уроци, интегрирани учебни модули, интегративни предмети, нови модули на учебно съдържание, нови учебни предмети, извънкласни дейности с фокус върху STEM.

Програмата е насочена към всички държавни и общински училища и по нея например за прогимназалния и гимназиалния етап могат да се изграждат центрове за технологии в креативните индустрии, като в тях учениците ще могат да създават дигитални игри, дигитални приложения и др. В тези центрове може да има видео студиа и снимачна техника; звукозаписно студио; екрани; симулационна и друга техника. Вторият вид са центрове за дигитални създатели, където се създават условия за работа по някои от следните направления: приложен програмист и системен програмист, профил "Хардуерни и софтуерни технологии" и др. Там учениците се занимават с дигитални науки и създаване на дигитално съдържание с практическо приложение. Симулира се реална работна среда в технологична компания, вкл. с място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н. Училище може да предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика и др. Третият вид са центрове по природни науки, изследвания и иновации, който би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации. В него може да имапрактически лаборатории по традиционните природни науки, както по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтиката, елементи от производството на хранителни продукти. По програмата ще се създават и кътове тип "работилници" за творчество и дигитални технологии, а също и оборудвани изследователски лаборатории за лабораторна работа.

]]>
113 училища, кандидатствали по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021 г. Това предвижда одобрената от правителството актуализация на програмата. С изменението се осигурява възможност да бъдат разгледани техните предложения след предоставяне на доразвити идейни проекти.

По националната програма през тази година са одобрени 150 училища в страната, които получават финансиране за изграждане на STEM центрове.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). Реализирането ѝ цели мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, придобиване на практически умения и насочването на ученици към технологични професии. Чрез програмата се осигуряват средства за преобразуване на физическата среда в класната стая и извън нея, като се създават общи пространства, външни зони за STEM дейности; обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящ ученето и творчеството; интегриране на дигитални и недигитални технологии във физическата среда, в административните процеси и процесите на преподаване и учене. По отношение на учебното съдържание е заложено въвеждането на интегрирани уроци, интегрирани учебни модули, интегративни предмети, нови модули на учебно съдържание, нови учебни предмети, извънкласни дейности с фокус върху STEM.

Програмата е насочена към всички държавни и общински училища и по нея например за прогимназалния и гимназиалния етап могат да се изграждат центрове за технологии в креативните индустрии, като в тях учениците ще могат да създават дигитални игри, дигитални приложения и др. В тези центрове може да има видео студиа и снимачна техника; звукозаписно студио; екрани; симулационна и друга техника. Вторият вид са центрове за дигитални създатели, където се създават условия за работа по някои от следните направления: приложен програмист и системен програмист, профил "Хардуерни и софтуерни технологии" и др. Там учениците се занимават с дигитални науки и създаване на дигитално съдържание с практическо приложение. Симулира се реална работна среда в технологична компания, вкл. с място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н. Училище може да предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика и др. Третият вид са центрове по природни науки, изследвания и иновации, който би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации. В него може да имапрактически лаборатории по традиционните природни науки, както по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтиката, елементи от производството на хранителни продукти. По програмата ще се създават и кътове тип "работилници" за творчество и дигитални технологии, а също и оборудвани изследователски лаборатории за лабораторна работа.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/oshte-113-uchilishta-s-shans-za-finansirane-na-tcentrove-po-prirodni-i-742424.html Wed, 16 Dec 2020 15:25:05 +0200
117 млн. лева влизат в хазната от затягане на контрола на фискалните устройства на бензиностанциите https://offnews.bg//offnews/117-mln-leva-vlizat-v-haznata-ot-zatiagane-na-kontrola-na-fiskalnite-657729.html Около 117 млн. лв. допълнително се очаква да влязат в хазната в следствие на на промените в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в бензиностанциите.

Затягането на контрола на фискалните устройства е предложено от Министерството на финансите и Министерството на икономиката.

Подзаконовият нормативен документ вече е публикуван за обществено обсъждане на сайтовете на двете институции и е разработен съвместно от техните екипи и експертите на Национална агенция по приходите, Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Основен мотив за предлаганите изменения е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти и предотвратяване на злоупотребите с ДДС. Проверки на обекти за продажби на течни горива показват, че се установяват извършвани продажби без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната памет. Констатирани са множество случаи на прекъсване на връзките/комуникациите между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и продавани количества горива, които не са отчетени към системата на НАП.

Затова се предвижда изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки конкретен обект за продажби на такъв вид продукти, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката между тях (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, концентратор и нивомерна измервателна система).

Схемата ще се предоставя на органите на НАП и БИМ за предварително одобряване и ще се съхранява на място в търговския обект. По този начин ще се намалят критичните възможностите за нейното манипулиране.

Освен това контролните органи ще разполагат по всяко време с информация за цялостната конфигурация на системата, която ще бъде използвана за съпоставяне с реалната обстановка на обекта при осъществяване на последващ контрол.

]]>
Около 117 млн. лв. допълнително се очаква да влязат в хазната в следствие на на промените в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в бензиностанциите.

Затягането на контрола на фискалните устройства е предложено от Министерството на финансите и Министерството на икономиката.

Подзаконовият нормативен документ вече е публикуван за обществено обсъждане на сайтовете на двете институции и е разработен съвместно от техните екипи и експертите на Национална агенция по приходите, Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Основен мотив за предлаганите изменения е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти и предотвратяване на злоупотребите с ДДС. Проверки на обекти за продажби на течни горива показват, че се установяват извършвани продажби без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната памет. Констатирани са множество случаи на прекъсване на връзките/комуникациите между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и продавани количества горива, които не са отчетени към системата на НАП.

Затова се предвижда изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки конкретен обект за продажби на такъв вид продукти, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката между тях (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, концентратор и нивомерна измервателна система).

Схемата ще се предоставя на органите на НАП и БИМ за предварително одобряване и ще се съхранява на място в търговския обект. По този начин ще се намалят критичните възможностите за нейното манипулиране.

Освен това контролните органи ще разполагат по всяко време с информация за цялостната конфигурация на системата, която ще бъде използвана за съпоставяне с реалната обстановка на обекта при осъществяване на последващ контрол.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/117-mln-leva-vlizat-v-haznata-ot-zatiagane-na-kontrola-na-fiskalnite-657729.html Fri, 9 Jun 2017 11:23:39 +0300
Кукери повеждат прайда, ще гонят злия дух на хомофобията у нас https://offnews.bg//offnews/kukeri-povezhdat-prajda-shte-goniat-zlia-duh-na-homofobiata-u-nas-657639.html Десетото мирно шествие на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) и техните близки и приятели – София Прайд, избира нов подход, с който да извоюва равни права за българската общност. Кампанията тази година е под наслов „Да прогоним предразсъдъците“ и цели да насърчи дискусия за приемането на различните и да покаже красотата на толерантното поведение към хората с нехетеросексуална ориентация.

В българските традиции кукерите плашат и прогонват чрез специални магически танци и страшни маски завинаги злите духове и орисници, така че да има богата реколта през следващата стопанска година. Преобразяването на кукерската традиция за София Прайд в цветове и елементи, свързани с ЛГБТИ общността, носи посланието, че усилията трябва да се насочат към премахване на вътрешните ни бариера, а именно — предразсъдъците към различните. С включването на преобразените кукери към шествието, София Прайд 2017 гони злия дух на хомофобията и трансфобията от българското общество.

„Промяната на нагласите и възприемането на различна гледна точка отнема време. Но винаги започва отвътре. Да проявиш уважение и да зачиташ правото на някого да бъде различен изисква смелост и воля на духа. Предразсъдъците са дълбоко вкоренени в светогледа на човека и преборването им не е лесно. За да успеем в това начинание е необходимо да създадем продуктивен диалог и да покажем, че различният от теб не е по-добър или по-лош - той просто е различен. Преди 10 години станахме част от голямото семейство на европейската общност и въпреки че има дълъг път пред нас, положителната промяна в нагласата на хората е вече осезаема“, обясняват от организационния комитет на София Прайд.

Тази година, освен 10 години София Прайд, страната ни отбелязва и 10 години от присъединяването ни към европейската общност. Десетилетие по-късно много повече хора се осмеляват да бъдат открити за своята сексуалност и полова идентичност, но дискриминацията продължава да е факт и тема, за която не се говори или се отрича. Основната и краткосрочна цел на прайда е не просто равното третиране на ЛГБТИ хората, но и приемането им от страна на обществото. София Прайд настоява за признаване на престъпленията от омраза на основата на сексуална ориентация и полова идентичност в Наказателния кодекс, узаконяване и равнопоставеност на всички семейства, независимо от пола, половата самоидентификация и сексуалната ориентация на партньорите и др.

София Прайд 2017 за поредна година е съпътстван от арт седмица и филмов фестивал. Културната програма на шествието представя разнообразна селекция от представления, филми, изложби и книги, посветени на хората с нехетеросексуална ориентация и проблемите, пред които се изправят.

София Прайд традиционно се ползва с подкрепата на множество дипломатически мисии, а през годините участие в него са взимали знаменитости от сферата на музиката и хореографията като Мария Илиева, Орлин Павлов, Рут Колева, Иво Димчев, Теди Кацарова и др.

]]>
Десетото мирно шествие на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) и техните близки и приятели – София Прайд, избира нов подход, с който да извоюва равни права за българската общност. Кампанията тази година е под наслов „Да прогоним предразсъдъците“ и цели да насърчи дискусия за приемането на различните и да покаже красотата на толерантното поведение към хората с нехетеросексуална ориентация.

В българските традиции кукерите плашат и прогонват чрез специални магически танци и страшни маски завинаги злите духове и орисници, така че да има богата реколта през следващата стопанска година. Преобразяването на кукерската традиция за София Прайд в цветове и елементи, свързани с ЛГБТИ общността, носи посланието, че усилията трябва да се насочат към премахване на вътрешните ни бариера, а именно — предразсъдъците към различните. С включването на преобразените кукери към шествието, София Прайд 2017 гони злия дух на хомофобията и трансфобията от българското общество.

„Промяната на нагласите и възприемането на различна гледна точка отнема време. Но винаги започва отвътре. Да проявиш уважение и да зачиташ правото на някого да бъде различен изисква смелост и воля на духа. Предразсъдъците са дълбоко вкоренени в светогледа на човека и преборването им не е лесно. За да успеем в това начинание е необходимо да създадем продуктивен диалог и да покажем, че различният от теб не е по-добър или по-лош - той просто е различен. Преди 10 години станахме част от голямото семейство на европейската общност и въпреки че има дълъг път пред нас, положителната промяна в нагласата на хората е вече осезаема“, обясняват от организационния комитет на София Прайд.

Тази година, освен 10 години София Прайд, страната ни отбелязва и 10 години от присъединяването ни към европейската общност. Десетилетие по-късно много повече хора се осмеляват да бъдат открити за своята сексуалност и полова идентичност, но дискриминацията продължава да е факт и тема, за която не се говори или се отрича. Основната и краткосрочна цел на прайда е не просто равното третиране на ЛГБТИ хората, но и приемането им от страна на обществото. София Прайд настоява за признаване на престъпленията от омраза на основата на сексуална ориентация и полова идентичност в Наказателния кодекс, узаконяване и равнопоставеност на всички семейства, независимо от пола, половата самоидентификация и сексуалната ориентация на партньорите и др.

София Прайд 2017 за поредна година е съпътстван от арт седмица и филмов фестивал. Културната програма на шествието представя разнообразна селекция от представления, филми, изложби и книги, посветени на хората с нехетеросексуална ориентация и проблемите, пред които се изправят.

София Прайд традиционно се ползва с подкрепата на множество дипломатически мисии, а през годините участие в него са взимали знаменитости от сферата на музиката и хореографията като Мария Илиева, Орлин Павлов, Рут Колева, Иво Димчев, Теди Кацарова и др.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/kukeri-povezhdat-prajda-shte-goniat-zlia-duh-na-homofobiata-u-nas-657639.html Thu, 8 Jun 2017 12:39:39 +0300
Таяни честити победата на Борисов с месец закъснение https://offnews.bg//offnews/taiani-chestiti-pobedata-na-borisov-s-mesetc-zakasnenie-656583.html Правителствената пресслужба разпространи закъсняла честитка от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни към Бойко Борисов по повод встъпването му в длъжността министър-председател на Република България.

Тя идва три седмици след встъпването в длъжност на правителството и цял месец след изборите.

Прессъобщението на Министерски съвет е със заглавие "Антонио Таяни към Борисов: Изборният Ви успех надхвърля рамките на България".

"Вашите сънародници подновиха отново доверието си във Вас, за да продължите европейското развитие на България. Този категоричен изборен успех надхвърля рамките на България и ни ангажира всички заедно", посочва Таяни в телеграма, изпратена до премиера Борисов.

И още от депешата на председателя на европарламента:

„Ние трябва да бъдем готови да работим за подобряването на нашия Съюз, защото гражданите на Европейския съюз очакват една Европа по-близко до тях. Една Европа гарант на нашия суверенитет, Европа, която ни защитава”.

Таяни изразява увереността си, че Европейският парламент ще работи в тази посока:

„Очакват ни много предизвикателства – откриване на работни места, реформа на съдебната система, овладяване на миграционните потоци, борбата с тероризма. Убеден съм, че ние ще намерим общите решения на тези проблеми”.

Председателят на Европейския парламент изразява очакване българският министър-председател да се обърне към депутатите от Европейския парламент по време на следваща пленарна сесия в Страсбург.

]]>
Правителствената пресслужба разпространи закъсняла честитка от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни към Бойко Борисов по повод встъпването му в длъжността министър-председател на Република България.

Тя идва три седмици след встъпването в длъжност на правителството и цял месец след изборите.

Прессъобщението на Министерски съвет е със заглавие "Антонио Таяни към Борисов: Изборният Ви успех надхвърля рамките на България".

"Вашите сънародници подновиха отново доверието си във Вас, за да продължите европейското развитие на България. Този категоричен изборен успех надхвърля рамките на България и ни ангажира всички заедно", посочва Таяни в телеграма, изпратена до премиера Борисов.

И още от депешата на председателя на европарламента:

„Ние трябва да бъдем готови да работим за подобряването на нашия Съюз, защото гражданите на Европейския съюз очакват една Европа по-близко до тях. Една Европа гарант на нашия суверенитет, Европа, която ни защитава”.

Таяни изразява увереността си, че Европейският парламент ще работи в тази посока:

„Очакват ни много предизвикателства – откриване на работни места, реформа на съдебната система, овладяване на миграционните потоци, борбата с тероризма. Убеден съм, че ние ще намерим общите решения на тези проблеми”.

Председателят на Европейския парламент изразява очакване българският министър-председател да се обърне към депутатите от Европейския парламент по време на следваща пленарна сесия в Страсбург.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/taiani-chestiti-pobedata-na-borisov-s-mesetc-zakasnenie-656583.html Fri, 26 May 2017 18:35:21 +0300
"Жив е той, жив е" на саниран блок във Враца https://offnews.bg//offnews/zhiv-e-toj-zhiv-e-na-saniran-blok-vav-vratca-656331.html Стихотворението "Хаджи Димитър" бе изписано на блок във Враца в навечерието на Ботевите дни. Идеята е на кмета на града Калин Каменов, съобщиха от общината. 

Блокът се обновява по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, още 10 блока се санират в момента. На част от тях също ще бъдат изписани известни стихове на български автори, допълват от община Враца. 

Фирмата, която извършва строителните дейности на жилищния блок на ул. „Братя Миладинови“ № 10, е „ОПАЛ 94” АД. Стойността на договора е 538 436.33 лв. с ДДС. В Сдружението на собствениците са включени 48 домакинства, пише още в съобщението. 

]]>
Стихотворението "Хаджи Димитър" бе изписано на блок във Враца в навечерието на Ботевите дни. Идеята е на кмета на града Калин Каменов, съобщиха от общината. 

Блокът се обновява по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, още 10 блока се санират в момента. На част от тях също ще бъдат изписани известни стихове на български автори, допълват от община Враца. 

Фирмата, която извършва строителните дейности на жилищния блок на ул. „Братя Миладинови“ № 10, е „ОПАЛ 94” АД. Стойността на договора е 538 436.33 лв. с ДДС. В Сдружението на собствениците са включени 48 домакинства, пише още в съобщението. 

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/zhiv-e-toj-zhiv-e-na-saniran-blok-vav-vratca-656331.html Tue, 23 May 2017 15:45:02 +0300
Над 2300 арестувани и 46 убити от началото на протестите във Венецуела https://offnews.bg//offnews/nad-2300-arestuvani-i-46-ubiti-ot-nachaloto-na-protestite-vav-venetcue-655769.html 2371 души са арестувани от началото на април при мащабните антиправителствени протести във Венецуела. 

Данните са на неправителствени организации, цитирани от ТАСС и БТА. 

По данни на организациите 730 от задържаните остават в ареста. 

Те допълват, че от началото на демонстрациите 46 участници в протестите са загинали след сблъсъци с полицията. 

Организациите отчитат над 950 антиправителствени прояви, при които са пострадали близо 1000 души. 

На фона на протестите против президента социалист Николас Мадуро с искане за предсрочни избори бяха арестувани 65 военни.

Опозицията твърди, че сред военните във Венецуела има "дълбоко недоволство" от правителството.

]]>
2371 души са арестувани от началото на април при мащабните антиправителствени протести във Венецуела. 

Данните са на неправителствени организации, цитирани от ТАСС и БТА. 

По данни на организациите 730 от задържаните остават в ареста. 

Те допълват, че от началото на демонстрациите 46 участници в протестите са загинали след сблъсъци с полицията. 

Организациите отчитат над 950 антиправителствени прояви, при които са пострадали близо 1000 души. 

На фона на протестите против президента социалист Николас Мадуро с искане за предсрочни избори бяха арестувани 65 военни.

Опозицията твърди, че сред военните във Венецуела има "дълбоко недоволство" от правителството.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/nad-2300-arestuvani-i-46-ubiti-ot-nachaloto-na-protestite-vav-venetcue-655769.html Wed, 17 May 2017 11:11:43 +0300
Крайно десни заплашват организаторите на гейпарада в София https://offnews.bg//offnews/krajno-desni-zaplashvat-organizatorite-na-gejparada-v-sofia-654893.html Крайните националисти от "Нацонална съпротива" подготвят провокации срещу гей парада София Прайд, насрочен за 10 юни. Това стана ясно до медийно съобщение на организацията, която се противопоставя на хомосексуализма, либерализма и на демокрацията като цяло.

"От "Национална съпротива" искаме да информираме обществеността, че информацията, която пе******ката общност разпространява, че вече са си избрали място и ден за провеждането на извратеният им парад е невярна! Още от януари месец сме информирали Столична община, че имаме лятна кампания за почистване на боклуците в столицата и сме запазили определени дни, часове и места. Един от тези дни е именно 10.06.2017 г. на паметника на Съветската армия", пишат неонацистите. 

От организацията посочват и че "няма да позволят на никой да им отнеме законното право на обществено-полезна дейност, за сметка на морално опасното шествие".

"Ние отдавна сме посочили тези дати за провеждането на кампанията ни и сме готови да изчистим, както боклуците, така и човешкият упадък, който смята да присъства там. Само ще допълним, че общината по закон няма право да разрешава друго мероприятие на запазено вече място и час", заявяват още от "Национална съпротива".

Тазгодишното мирно шествие на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) и техните близки и приятели е под надслов „Да прогоним предразсъдъците“ и цели да предизвика по-широк обществен дебат за толерантността и преодоляването на съществуващите предубеждения.

Шествието ще започне в 18:00 часа от Паметника на Съветската армия, а маршрутът предстои да бъде уточнен със Столична община.

]]>
Крайните националисти от "Нацонална съпротива" подготвят провокации срещу гей парада София Прайд, насрочен за 10 юни. Това стана ясно до медийно съобщение на организацията, която се противопоставя на хомосексуализма, либерализма и на демокрацията като цяло.

"От "Национална съпротива" искаме да информираме обществеността, че информацията, която пе******ката общност разпространява, че вече са си избрали място и ден за провеждането на извратеният им парад е невярна! Още от януари месец сме информирали Столична община, че имаме лятна кампания за почистване на боклуците в столицата и сме запазили определени дни, часове и места. Един от тези дни е именно 10.06.2017 г. на паметника на Съветската армия", пишат неонацистите. 

От организацията посочват и че "няма да позволят на никой да им отнеме законното право на обществено-полезна дейност, за сметка на морално опасното шествие".

"Ние отдавна сме посочили тези дати за провеждането на кампанията ни и сме готови да изчистим, както боклуците, така и човешкият упадък, който смята да присъства там. Само ще допълним, че общината по закон няма право да разрешава друго мероприятие на запазено вече място и час", заявяват още от "Национална съпротива".

Тазгодишното мирно шествие на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) и техните близки и приятели е под надслов „Да прогоним предразсъдъците“ и цели да предизвика по-широк обществен дебат за толерантността и преодоляването на съществуващите предубеждения.

Шествието ще започне в 18:00 часа от Паметника на Съветската армия, а маршрутът предстои да бъде уточнен със Столична община.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/krajno-desni-zaplashvat-organizatorite-na-gejparada-v-sofia-654893.html Sun, 7 May 2017 12:51:44 +0300
Днес е денят на радиото и телевизията https://offnews.bg//offnews/dnes-e-deniat-na-radioto-i-televiziata-654876.html Днес е денят на радиото и телевизията. Той се отбелязва на 7 май по повод годишнината от откриването на радиото от руския учен Александър С. Попов на 7 май 1895 г.

На тази дата той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество изобретения от него уред за предаване и приемане на информация по електрически път на големи разстояния без проводник. На 7 май 1895 г., на заседание на Руското физико-химическо общество в Санкт Петербург, руският физик и електротехник Александър Степанович Попов показва уред за предаване и приемане на електромагнитни вълни без проводник. Устройството е имало кохерер и електрически звънец с чукче, с което са приемани сигнали, излъчени с морзовата азбука. Апарата на Попов давал възможност за първи път да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните.

От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга думите "Хайнрих Херц", които председателят на дружеството възпроизвежда на черната дъска. Така името на Хайнрих Херц въвежда безжичното предаване на съобщения на разстояние.

Именно това, че не само са излъчвани радиовълни, а чрез тях е предадена информация, е основата на претенцията Попов да се сочи за откривател на радиото. През 1907 г., според договор между българското и руското правителство, до село Франга (днес Каменар), северно от Варна, започва работа първият български безжичен телеграф. През лятото на 1911 г. на борда на крайцера "Надежда" започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 г. влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга, "която служи за приемане и предание на телеграми от странство и България". Впоследствие, радиото навлиза в масова употреба и в България, като става едно от основните средства за далекосъобщения, припомня БГНЕС.

]]>
Днес е денят на радиото и телевизията. Той се отбелязва на 7 май по повод годишнината от откриването на радиото от руския учен Александър С. Попов на 7 май 1895 г.

На тази дата той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество изобретения от него уред за предаване и приемане на информация по електрически път на големи разстояния без проводник. На 7 май 1895 г., на заседание на Руското физико-химическо общество в Санкт Петербург, руският физик и електротехник Александър Степанович Попов показва уред за предаване и приемане на електромагнитни вълни без проводник. Устройството е имало кохерер и електрически звънец с чукче, с което са приемани сигнали, излъчени с морзовата азбука. Апарата на Попов давал възможност за първи път да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните.

От една зала на университетската сграда Попов изпраща в друга думите "Хайнрих Херц", които председателят на дружеството възпроизвежда на черната дъска. Така името на Хайнрих Херц въвежда безжичното предаване на съобщения на разстояние.

Именно това, че не само са излъчвани радиовълни, а чрез тях е предадена информация, е основата на претенцията Попов да се сочи за откривател на радиото. През 1907 г., според договор между българското и руското правителство, до село Франга (днес Каменар), северно от Варна, започва работа първият български безжичен телеграф. През лятото на 1911 г. на борда на крайцера "Надежда" започва да работи радиостанция, а на 1 май 1912 г. влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга, "която служи за приемане и предание на телеграми от странство и България". Впоследствие, радиото навлиза в масова употреба и в България, като става едно от основните средства за далекосъобщения, припомня БГНЕС.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/dnes-e-deniat-na-radioto-i-televiziata-654876.html Sun, 7 May 2017 08:59:15 +0300
Военният парад в снимки https://offnews.bg//offnews/voenniat-parad-v-snimki-654849.html Почти 1200 военнослужещи, 3 самолета МиГ-29 и 3 вертолета – един Ми-17 и два "Кугар", от състава на Военновъздушните сили участваха във военния парад по повод 6 май - Деня на Храбростта и празника на Българската армия.

Командващ парада бе командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Въпреки капризите на времето хиляди софиянци и гости на столицата дойдоха на събитието на площад "Независимост".

При изпълнението на Националния химн по време на парада бяха изпълнени 20 артилерийски салюта.

]]>
Почти 1200 военнослужещи, 3 самолета МиГ-29 и 3 вертолета – един Ми-17 и два "Кугар", от състава на Военновъздушните сили участваха във военния парад по повод 6 май - Деня на Храбростта и празника на Българската армия.

Командващ парада бе командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Въпреки капризите на времето хиляди софиянци и гости на столицата дойдоха на събитието на площад "Независимост".

При изпълнението на Националния химн по време на парада бяха изпълнени 20 артилерийски салюта.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/voenniat-parad-v-snimki-654849.html Sat, 6 May 2017 13:57:28 +0300
Патриарх Неофит освети бойните знамена https://offnews.bg//offnews/patriarh-neofit-osveti-bojnite-znamena-654836.html Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи тържествен Водосвет на бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин.

Днес Църквата чества паметта на св. Георги Победоносец - един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра, считан за покровител на войнството.

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит лично отслужи празничния водосвет пред Паметника на незнайния воин и благослови българските държавници и военни по случай празника. В края на молитвата на 6 май се повтаря отново три пъти "Христос Воскресе", а войниците и държавниците на площада отвърнаха в един глас "Во Истина Воскресе".

На площада присъства президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев. С камбанен звън и "На многая лета" започна ритуалът по освещаването на знамената-светини. Благослов получиха многото ветерани, които са дошли на ритуала.

]]>
Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи тържествен Водосвет на бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин.

Днес Църквата чества паметта на св. Георги Победоносец - един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра, считан за покровител на войнството.

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит лично отслужи празничния водосвет пред Паметника на незнайния воин и благослови българските държавници и военни по случай празника. В края на молитвата на 6 май се повтаря отново три пъти "Христос Воскресе", а войниците и държавниците на площада отвърнаха в един глас "Во Истина Воскресе".

На площада присъства президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев. С камбанен звън и "На многая лета" започна ритуалът по освещаването на знамената-светини. Благослов получиха многото ветерани, които са дошли на ритуала.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/patriarh-neofit-osveti-bojnite-znamena-654836.html Sat, 6 May 2017 10:45:04 +0300
Марешки vs. БНТ: Валя Ахчиева пак уронва доброто ми име https://offnews.bg//offnews/mareshki-vs-bnt-valia-ahchieva-pak-uronva-dobroto-mi-ime-654537.html Бизнесменът с аптеки, а отскоро и зам.-председател на Народното събрание Веселин Марешки обвини БНТ в некоректни внушения заради разследване на предаването "Открито" на Валя Ахчиева.

Лидерът на най-малката партия в парламента ВОЛЯ изпрати и писмо до генералния директор на БНТ Вяра Анкова и до Мария Стоянова, председател на СЕМ, в което настоява негово опровержение да бъде изчетено в ефир. 

„В последното си предаване от 27.04.2017г. Валя Ахчиева тенденциозно направи опит за дискредитиране на аптеки „Марешки”. От репортажа стана ясно най-вече, че водещата не е добре запозната с темата на репортажа, но пък упорито се опита да внуши, че в работата на фирмата има нещо нередно. Това категорично не отговаря на истината“, заявява в писмото Марешки.

Според него обявената като основна тема - реекспорт на скъпоструващи лекарствени продукти, по никакъв начин не е свързана с излъченото, нито доказано от авторката.

Пет дни след излъчването на материала компетентните органи – НЗОК чрез РЗОК, извършиха проверка, която доказа, че няма нищо нередно в работата на аптека „Марешки“ в Силистра.

„Този репортаж не само постави под въпрос „професионализма” на г-жа Ахчиева, но беше опит за уронване доброто име на аптеки „Марешки”, на редица лекари и специалисти. Изнесените в „разследването” й данни са нелепи за всеки специалист, но за зрители без медицински и фармацевтични познания, може би са прозвучали достоверно. Подобни внушения обслужват интереса на истинските извършители на реекспорт и могат да доведат до там, че за българските граждани препаратът „Хюмира“ да не бъде наличен на пазара“, казва още Веселин Марешки.

Той подчертава, че това не е първи опит на журналистката да очерни името му.

“Какво я мотивира да го прави и защо тези материали излизат в ефир, оставям на Вас да проверите“, се казва още в писмото.

„Изложените твърдения, че скъпият препарат „Хюмира“ се купува от „мъртви души“ и „мними пациенти“, бяха голословни и очевидно си противоречаха със записаните интервюта с пациент и лекуващите го лекари в предаването. Процесът по назначаване на лечение с този препарат е сложен и отнема два-три месеца. В него участват множество независими лекари, лечебни заведения, чрез НЗОК и РЗОК. Абсурдно е да се твърди, че е възможно да има организирана схема за неправомерно предписване на лекарството“, категоричен е Марешки. 

]]>
Бизнесменът с аптеки, а отскоро и зам.-председател на Народното събрание Веселин Марешки обвини БНТ в некоректни внушения заради разследване на предаването "Открито" на Валя Ахчиева.

Лидерът на най-малката партия в парламента ВОЛЯ изпрати и писмо до генералния директор на БНТ Вяра Анкова и до Мария Стоянова, председател на СЕМ, в което настоява негово опровержение да бъде изчетено в ефир. 

„В последното си предаване от 27.04.2017г. Валя Ахчиева тенденциозно направи опит за дискредитиране на аптеки „Марешки”. От репортажа стана ясно най-вече, че водещата не е добре запозната с темата на репортажа, но пък упорито се опита да внуши, че в работата на фирмата има нещо нередно. Това категорично не отговаря на истината“, заявява в писмото Марешки.

Според него обявената като основна тема - реекспорт на скъпоструващи лекарствени продукти, по никакъв начин не е свързана с излъченото, нито доказано от авторката.

Пет дни след излъчването на материала компетентните органи – НЗОК чрез РЗОК, извършиха проверка, която доказа, че няма нищо нередно в работата на аптека „Марешки“ в Силистра.

„Този репортаж не само постави под въпрос „професионализма” на г-жа Ахчиева, но беше опит за уронване доброто име на аптеки „Марешки”, на редица лекари и специалисти. Изнесените в „разследването” й данни са нелепи за всеки специалист, но за зрители без медицински и фармацевтични познания, може би са прозвучали достоверно. Подобни внушения обслужват интереса на истинските извършители на реекспорт и могат да доведат до там, че за българските граждани препаратът „Хюмира“ да не бъде наличен на пазара“, казва още Веселин Марешки.

Той подчертава, че това не е първи опит на журналистката да очерни името му.

“Какво я мотивира да го прави и защо тези материали излизат в ефир, оставям на Вас да проверите“, се казва още в писмото.

„Изложените твърдения, че скъпият препарат „Хюмира“ се купува от „мъртви души“ и „мними пациенти“, бяха голословни и очевидно си противоречаха със записаните интервюта с пациент и лекуващите го лекари в предаването. Процесът по назначаване на лечение с този препарат е сложен и отнема два-три месеца. В него участват множество независими лекари, лечебни заведения, чрез НЗОК и РЗОК. Абсурдно е да се твърди, че е възможно да има организирана схема за неправомерно предписване на лекарството“, категоричен е Марешки. 

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/mareshki-vs-bnt-valia-ahchieva-pak-uronva-dobroto-mi-ime-654537.html Wed, 3 May 2017 12:21:55 +0300
Протест ще поиска от Румен Радев да омиротвори Източна Украйна https://offnews.bg//offnews/protest-shte-poiska-ot-rumen-radev-da-omirotvori-iztochna-ukrajna-654381.html

Протест срещу продължаващото безсилие на Европа да спре въоръжения конфликт в Донбас ще се проведе на 3-ти май от 8:30 часа пред президентството в София, съобщиха от Асоциация за детско развитие „Член 24“. 

"Войната в Донбас, която продължава вече три години, взе и продължава да взима изключително много жертви, голяма част от които мирни граждани, включително деца, жени, възрастни хора. Милиони хора са засегнати от тази война – загубили са близки, загубили са домовете си, принудени са били да бягат от собствените са градове, живели са на ръба на оцеляването в продължение на месеци в мазета и землянки. Това продължава и до днес", пишат организаторите на събитието.

Според тях потърпевши от тази война са хората и от двете страни на разграничителната линия. Но за едно малцинство тази война е един изключително изгоден бизнес - корупционни схеми при пропусквателните режими на разграничителната линия, при военните доставки, при набиране на средства...

Случващото се в Източна Украйна е изключително важно за нас, българите, не само заради необходимостта да извлечем нужните поуки, ако не искаме настоящето на Донбас да бъде наше бъдеще, но и защото сме длъжници на хората от този регион, чиито прадеди, заедно с руската армия са помогнали за това, да имаме днес държава, заявяват от Асоциация за детско развитие „Член 24“.

Инициаторите се обръщат към президента Радев с молба "да направи всичко по силите си за обединяване на прогресивните сили в Европа за прекратяване на тази безумна война и да координира нов кръг на преговори в София с включване на повече гаранти, както и да използва максимално възможностите, които дава предстоящото председателство на България в Съвета на Европейския съюз, към който Украйна се стреми".

След събитието се очаква инициаторите да внесат писмо до президента със следния текст:


Уважаеми господин Радев,

Както добре знаете, в последните три години у нас твърде много се говори за Крим... и твърде малко за Донбас. Войната в Донбас, за която трудно може да се намери точно определение (едната страна в конфликта я определя като антитерористична операция, другата – като геноцид спрямо местното население) взе и продължава да взима изключително много жертви, голяма част от които мирни граждани, включително деца, жени, възрастни хора.

Милиони хора са засегнати от тази война – загубили са близки, загубили са домовете си, принудени са били да бягат от собствените са градове, живели са на ръба на оцеляването в продължение на месеци в мазета и землянки. Това продължава и до днес.

От тази война потърпевши са обикновените украинци и от двете страни на разграничителната линия. Но за едно малцинство, тази война е един изключително изгоден бизнес - корупционни схеми при пропускателните режими на разграничителната линия, при военните доставки, при набиране на средства... От друга страна, войната е чудесна възможност да се оправдаят всички вътрешни проблеми. От тук идва и липсата на воля за прекратяването на въоръжения конфликт.

Двете споразумения в Минск, макар и да са изиграли положителна роля, просто не се спазват и краят на конфликта не се вижда.

Позволяваме си да Ви предоставим материали от посещения в Донецк и Киев, макар да сме сигурни, че ситуацията Ви е твърде добре известна:
www.donbass-war.net/matters.htm

Надяваме се да се запознаете с тях. Това са споделени гледни точки и споделени истини, до които ние като общество почти нямаме достъп, предвид спецификата на нашите и световните средства за масова информация.

Бихме искали да Ви обърнем внимание върху три неща:

1. Конфликтът в Източна Украйна е изключително важен за нас, доколкото ако не извлечем нужните поуки, това може да бъде нашето бъдеще. Вероятно много пъти сте чували следния въпрос: „Какво ще стане, ако навсякъде в света решат да прекрояват границите“. На пръв поглед много логичен въпрос, но за добре запознатите със ситуацията в Донбас, въпросът е по-скоро инфантилен. Правилните въпроси са:

- Какво трябва да прави една държава, за да не се създават сепаратистки настроения

- При възникнал междуетнически или какъвто и да било конфликт, трябва ли да се търси диалог между всички страни и решения, приемливи за всички

- Допустимо ли е да се оставят едни хора да направят референдум, след игнориране на всички индикации за организирането му и след това да се позволи на едни други хора (добре въоръжени крайни националисти) да отидат да пострелят срещу тях

- Допустимо ли е участието на самоорганизирани екстремисти и армия от мобилизирани в „антитерористична операция“ и т.н. и т.н.

2. Конфликтът в Източна Украйна засегна пряко нашите сънародници бесарабските българи. Те бяха принуждавани към насилствена мобилизация, арестувани и притеснявани в селата и в домовете си. Етнически българин загина при пожара в Дома на Профсъюзите в Одеса на 2 май 2014г. – събитие, за което до ден-днешен няма реакция от нито един български политик. Отношението, демонстрирано към населението на Донбас като към „второ качество хора“ в пълна степен бива демонстрирано и към нашите сънародници в Украйна. Както знаете, години наред позволяваме подобно отношение към сънародниците си и в Македония. Паралелите между потъпкването на правата на езиковите малцинства в двете страни са повече от очевидни.

3. Ние сме длъжници на хората от този регион, чиито прадеди, заедно с руската армия, са ни помогнали тогава, когато ние сме били “сепаратисти”.

Надяваме се, че горните три аргумента биха могли да Ви убедят да предприемете действия в насока помощ за прекратяване на конфликта, а именно: иницииране и координиране на нов кръг преговори с активно участие на повече страни от Европейския съюз и НАТО (към които се стреми Украйна), както и Русия. Надяваме се да поканите страните и другите участници в София.

Би било добре и ако в обществото ни започне да се говори свободно за войната в Донбас, без тази тема да е приоритет само на определени медии и да се отразява единствено официалната позиция на властите в Киев.

Надяваме се да оцените възможността, която се отваря пред Вас и нас като държава, както и изключително благоприятните последствия, които ще настъпят за цяла Европа при успех на мисията.

]]>

Протест срещу продължаващото безсилие на Европа да спре въоръжения конфликт в Донбас ще се проведе на 3-ти май от 8:30 часа пред президентството в София, съобщиха от Асоциация за детско развитие „Член 24“. 

"Войната в Донбас, която продължава вече три години, взе и продължава да взима изключително много жертви, голяма част от които мирни граждани, включително деца, жени, възрастни хора. Милиони хора са засегнати от тази война – загубили са близки, загубили са домовете си, принудени са били да бягат от собствените са градове, живели са на ръба на оцеляването в продължение на месеци в мазета и землянки. Това продължава и до днес", пишат организаторите на събитието.

Според тях потърпевши от тази война са хората и от двете страни на разграничителната линия. Но за едно малцинство тази война е един изключително изгоден бизнес - корупционни схеми при пропусквателните режими на разграничителната линия, при военните доставки, при набиране на средства...

Случващото се в Източна Украйна е изключително важно за нас, българите, не само заради необходимостта да извлечем нужните поуки, ако не искаме настоящето на Донбас да бъде наше бъдеще, но и защото сме длъжници на хората от този регион, чиито прадеди, заедно с руската армия са помогнали за това, да имаме днес държава, заявяват от Асоциация за детско развитие „Член 24“.

Инициаторите се обръщат към президента Радев с молба "да направи всичко по силите си за обединяване на прогресивните сили в Европа за прекратяване на тази безумна война и да координира нов кръг на преговори в София с включване на повече гаранти, както и да използва максимално възможностите, които дава предстоящото председателство на България в Съвета на Европейския съюз, към който Украйна се стреми".

След събитието се очаква инициаторите да внесат писмо до президента със следния текст:


Уважаеми господин Радев,

Както добре знаете, в последните три години у нас твърде много се говори за Крим... и твърде малко за Донбас. Войната в Донбас, за която трудно може да се намери точно определение (едната страна в конфликта я определя като антитерористична операция, другата – като геноцид спрямо местното население) взе и продължава да взима изключително много жертви, голяма част от които мирни граждани, включително деца, жени, възрастни хора.

Милиони хора са засегнати от тази война – загубили са близки, загубили са домовете си, принудени са били да бягат от собствените са градове, живели са на ръба на оцеляването в продължение на месеци в мазета и землянки. Това продължава и до днес.

От тази война потърпевши са обикновените украинци и от двете страни на разграничителната линия. Но за едно малцинство, тази война е един изключително изгоден бизнес - корупционни схеми при пропускателните режими на разграничителната линия, при военните доставки, при набиране на средства... От друга страна, войната е чудесна възможност да се оправдаят всички вътрешни проблеми. От тук идва и липсата на воля за прекратяването на въоръжения конфликт.

Двете споразумения в Минск, макар и да са изиграли положителна роля, просто не се спазват и краят на конфликта не се вижда.

Позволяваме си да Ви предоставим материали от посещения в Донецк и Киев, макар да сме сигурни, че ситуацията Ви е твърде добре известна:
www.donbass-war.net/matters.htm

Надяваме се да се запознаете с тях. Това са споделени гледни точки и споделени истини, до които ние като общество почти нямаме достъп, предвид спецификата на нашите и световните средства за масова информация.

Бихме искали да Ви обърнем внимание върху три неща:

1. Конфликтът в Източна Украйна е изключително важен за нас, доколкото ако не извлечем нужните поуки, това може да бъде нашето бъдеще. Вероятно много пъти сте чували следния въпрос: „Какво ще стане, ако навсякъде в света решат да прекрояват границите“. На пръв поглед много логичен въпрос, но за добре запознатите със ситуацията в Донбас, въпросът е по-скоро инфантилен. Правилните въпроси са:

- Какво трябва да прави една държава, за да не се създават сепаратистки настроения

- При възникнал междуетнически или какъвто и да било конфликт, трябва ли да се търси диалог между всички страни и решения, приемливи за всички

- Допустимо ли е да се оставят едни хора да направят референдум, след игнориране на всички индикации за организирането му и след това да се позволи на едни други хора (добре въоръжени крайни националисти) да отидат да пострелят срещу тях

- Допустимо ли е участието на самоорганизирани екстремисти и армия от мобилизирани в „антитерористична операция“ и т.н. и т.н.

2. Конфликтът в Източна Украйна засегна пряко нашите сънародници бесарабските българи. Те бяха принуждавани към насилствена мобилизация, арестувани и притеснявани в селата и в домовете си. Етнически българин загина при пожара в Дома на Профсъюзите в Одеса на 2 май 2014г. – събитие, за което до ден-днешен няма реакция от нито един български политик. Отношението, демонстрирано към населението на Донбас като към „второ качество хора“ в пълна степен бива демонстрирано и към нашите сънародници в Украйна. Както знаете, години наред позволяваме подобно отношение към сънародниците си и в Македония. Паралелите между потъпкването на правата на езиковите малцинства в двете страни са повече от очевидни.

3. Ние сме длъжници на хората от този регион, чиито прадеди, заедно с руската армия, са ни помогнали тогава, когато ние сме били “сепаратисти”.

Надяваме се, че горните три аргумента биха могли да Ви убедят да предприемете действия в насока помощ за прекратяване на конфликта, а именно: иницииране и координиране на нов кръг преговори с активно участие на повече страни от Европейския съюз и НАТО (към които се стреми Украйна), както и Русия. Надяваме се да поканите страните и другите участници в София.

Би било добре и ако в обществото ни започне да се говори свободно за войната в Донбас, без тази тема да е приоритет само на определени медии и да се отразява единствено официалната позиция на властите в Киев.

Надяваме се да оцените възможността, която се отваря пред Вас и нас като държава, както и изключително благоприятните последствия, които ще настъпят за цяла Европа при успех на мисията.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/protest-shte-poiska-ot-rumen-radev-da-omirotvori-iztochna-ukrajna-654381.html Mon, 1 May 2017 17:35:08 +0300
Отмениха присъдата за убийство на Анита Мейзер https://offnews.bg//offnews/otmeniha-prisadata-za-ubijstvo-na-anita-mejzer-654203.html Отмениха 3-годишната присъда на Анита Мейзер. Варненският апелативен съд връща делото на първа инстанция.

Причината е допуснато процесуално нарушение.

52-годишната силиконка бе призната за виновна за убийство по непредпазливост на съпруга си - културиста Николай Димов и затова, че после предложи подкуп от 30 000 лв. на разследващ полицай.

Мускулестият мъжага издъхна на масажна маса, задушен от свински опашки при опит да направи демонстрация на сила на 14 август м. г.

Сега процеса тръгва наново, тъй като от самото начало майката на Николай е била конституирана като частен обвинител и ищец. На заседанието от 22 декември миналата година обаче окръжните магистрати са дали ход на делото без тя да присъства в залата, въпреки че е бил представен болничен лист от здравно заведение.

]]>
Отмениха 3-годишната присъда на Анита Мейзер. Варненският апелативен съд връща делото на първа инстанция.

Причината е допуснато процесуално нарушение.

52-годишната силиконка бе призната за виновна за убийство по непредпазливост на съпруга си - културиста Николай Димов и затова, че после предложи подкуп от 30 000 лв. на разследващ полицай.

Мускулестият мъжага издъхна на масажна маса, задушен от свински опашки при опит да направи демонстрация на сила на 14 август м. г.

Сега процеса тръгва наново, тъй като от самото начало майката на Николай е била конституирана като частен обвинител и ищец. На заседанието от 22 декември миналата година обаче окръжните магистрати са дали ход на делото без тя да присъства в залата, въпреки че е бил представен болничен лист от здравно заведение.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/otmeniha-prisadata-za-ubijstvo-na-anita-mejzer-654203.html Fri, 28 Apr 2017 15:47:48 +0300
Методи Андреев: ЦУМ-гейт не е по-малък скандал от избора на Пеевски за шеф на ДАНС https://offnews.bg//offnews/metodi-andreev-tcum-gejt-ne-e-po-malak-skandal-ot-izbora-na-peevski-z-654160.html „Не е толкова съществено кой с кого се е срещал и как се е срещал. Проблемът е защо главният прокурор отива в един частен офис на среща с бизнесмен. За мен това е много тежък удар по авторитета на прокуратурата”, каза в предаването „Здравей, България” бившият депутат Методи Андреев.

Според него това обяснява факта защо 94% от хората не вярват на прокуратурата.

„Безспорно този случай трябва да бъде разследван”, категоричен е Андреев.

Той смята, че поне за авторитет, парламентът трябва да създаде анкетна комисия по този случай.

Според Андреев действията на прокуратурата през последните седмици нямат нищо общо с румънския модел, каквито аналогии направи Бойко Борисов. Той припомни, че главният прокурор на Румъния е подал оставка, само защото са го обвинили, че ползва неправомерно транспорт.

„Този скандал не е по-малък от скандала с избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС”, добави той.

Бившият правосъден министър Антон Станков също коментира ЦУМ-гейт в студиото на "Нова телевизия".

„Главният прокурор, който и да е той, не е мумия, която седи в саркофаг. Той има контакти. Но тази история определено остава един горчив привкус”, заяви той.

]]>
„Не е толкова съществено кой с кого се е срещал и как се е срещал. Проблемът е защо главният прокурор отива в един частен офис на среща с бизнесмен. За мен това е много тежък удар по авторитета на прокуратурата”, каза в предаването „Здравей, България” бившият депутат Методи Андреев.

Според него това обяснява факта защо 94% от хората не вярват на прокуратурата.

„Безспорно този случай трябва да бъде разследван”, категоричен е Андреев.

Той смята, че поне за авторитет, парламентът трябва да създаде анкетна комисия по този случай.

Според Андреев действията на прокуратурата през последните седмици нямат нищо общо с румънския модел, каквито аналогии направи Бойко Борисов. Той припомни, че главният прокурор на Румъния е подал оставка, само защото са го обвинили, че ползва неправомерно транспорт.

„Този скандал не е по-малък от скандала с избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС”, добави той.

Бившият правосъден министър Антон Станков също коментира ЦУМ-гейт в студиото на "Нова телевизия".

„Главният прокурор, който и да е той, не е мумия, която седи в саркофаг. Той има контакти. Но тази история определено остава един горчив привкус”, заяви той.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/metodi-andreev-tcum-gejt-ne-e-po-malak-skandal-ot-izbora-na-peevski-z-654160.html Fri, 28 Apr 2017 10:17:44 +0300
Радев сравни укриването на урана във водата на Хасково с Чернобил https://offnews.bg//offnews/radev-sravni-ukrivaneto-na-urana-vav-vodata-na-haskovo-s-chernobil-653551.html Действията на служебното правителство във връзка с проблема с питейната вода в Хасково са адекватни и своевременни. Това заяви президентът Румен Радев след срещата си с областния управител на област Хасково Минко Ангелов и с кмета на града Добри Беливанов.

„За проблема се е знаело още от септември месец миналата година, а ние разбираме чак сега. Информацията е укривана”, подчерта държавният глава.

Според него ситуацията напомня за синдрома Чернобил. Длъжностни лица и отговорни институции са изложили на потенциален риск живота и здравето на хората.

Местната власт, с подкрепата на държавата, полага максимални усилия за разрешаване на проблема. Областният управител и кметът на Хасково са уверили президента, че се търсят алтернативни водоизточници, които да гарантират здравето на хората. Надеждата на всички е, че няма да се стигне до воден режим в града.

Помолен да коментира работата на служебното правителство държавният глава даде висока оценка за организацията и провеждането на открити, честни и справедливи избори, както и на работата по подготовката на председателството на Съвета на ЕС, която се движи по график.

„Констултациите с парламентарно представените партии започват следващата седмица. В понеделник са срещите с Обединените патриоти, ДПС и Воля”, обяви президентът Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос дали ще бъде спазен срокът за изграждане на оградата по границата ни с Турция, държавният глава каза, че се работи усилено по завършването на строежа.

„Съществуват редица смущаващи факти относно договорите, според които се финансира двуредова ограда, но се изгражда едноредова. Ще настоявам истината да бъде изяснена”, категоричен беше Румен Радев.

]]>
Действията на служебното правителство във връзка с проблема с питейната вода в Хасково са адекватни и своевременни. Това заяви президентът Румен Радев след срещата си с областния управител на област Хасково Минко Ангелов и с кмета на града Добри Беливанов.

„За проблема се е знаело още от септември месец миналата година, а ние разбираме чак сега. Информацията е укривана”, подчерта държавният глава.

Според него ситуацията напомня за синдрома Чернобил. Длъжностни лица и отговорни институции са изложили на потенциален риск живота и здравето на хората.

Местната власт, с подкрепата на държавата, полага максимални усилия за разрешаване на проблема. Областният управител и кметът на Хасково са уверили президента, че се търсят алтернативни водоизточници, които да гарантират здравето на хората. Надеждата на всички е, че няма да се стигне до воден режим в града.

Помолен да коментира работата на служебното правителство държавният глава даде висока оценка за организацията и провеждането на открити, честни и справедливи избори, както и на работата по подготовката на председателството на Съвета на ЕС, която се движи по график.

„Констултациите с парламентарно представените партии започват следващата седмица. В понеделник са срещите с Обединените патриоти, ДПС и Воля”, обяви президентът Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос дали ще бъде спазен срокът за изграждане на оградата по границата ни с Турция, държавният глава каза, че се работи усилено по завършването на строежа.

„Съществуват редица смущаващи факти относно договорите, според които се финансира двуредова ограда, но се изгражда едноредова. Ще настоявам истината да бъде изяснена”, категоричен беше Румен Радев.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/radev-sravni-ukrivaneto-na-urana-vav-vodata-na-haskovo-s-chernobil-653551.html Fri, 21 Apr 2017 14:51:32 +0300
Президентът Радев се върна в училището си (снимки) https://offnews.bg//offnews/prezidentat-radev-se-varna-v-uchilishteto-si-snimki-653542.html Най-добрата инвестиция в бъдещето е инвестицията в образованието. Днес младите хора на България повече от всякога имат нужда от образование с високо качество. Това заяви президентът Румен Радев на церемонията по случай 45-ата годишнина от създаването на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин'' в Хасково.

Държавният глава е сред възпитаниците, завършили с отличие гимназията.

Президентът Радев се обърна към всички бивши и настоящи преподаватели в гимназията с признание и благодарност за обичта и всеотдайността им към учениците и училището.

„Добрите български традиции в образованието се пазят и развиват чрез преподавателите”, каза още президентът и изтъкна, че техните усилия са положили началото на много успешни проекти и кариери, и уважението на учениците е само малка отплата за този труд.

„Природо-математическата гимназия в Хасково или както всички бивши и настоящи ученици с гордост я наричаме „нашата гимназия“, вече доказа, че е възможно специфичният талант на всеки неин възпитаник да се извае така, че да създава „майстори“ в решаването на трудни и нестандартни задачи. Неслучайно, от създаването на училището досега, между 95% и 99% от завършилите всяка година продължават образованието си в университети и колежи у нас и по света”, подчерта Румен Радев.

Президентът отбеляза, че на патронния празник на гимназията, се отбелязват и 110 години от рождението на уважавания преподавател на поколения студенти акад. Боян Петканчин, който е един от първите, включили се активно в създаването и развитието на Математическия институт на БАН.

„Вярвам, че примерът на акад. Петканчин, как в утвърден раздел от науката се създава оригиналната българска математическа школа, е достоен за подражание и в настоящето. Математическите знания са приложими във всички области на човешката дейност, а усърдните занимания с нея гарантирано водят до успех”, добави държавният глава.

]]>
Най-добрата инвестиция в бъдещето е инвестицията в образованието. Днес младите хора на България повече от всякога имат нужда от образование с високо качество. Това заяви президентът Румен Радев на церемонията по случай 45-ата годишнина от създаването на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин'' в Хасково.

Държавният глава е сред възпитаниците, завършили с отличие гимназията.

Президентът Радев се обърна към всички бивши и настоящи преподаватели в гимназията с признание и благодарност за обичта и всеотдайността им към учениците и училището.

„Добрите български традиции в образованието се пазят и развиват чрез преподавателите”, каза още президентът и изтъкна, че техните усилия са положили началото на много успешни проекти и кариери, и уважението на учениците е само малка отплата за този труд.

„Природо-математическата гимназия в Хасково или както всички бивши и настоящи ученици с гордост я наричаме „нашата гимназия“, вече доказа, че е възможно специфичният талант на всеки неин възпитаник да се извае така, че да създава „майстори“ в решаването на трудни и нестандартни задачи. Неслучайно, от създаването на училището досега, между 95% и 99% от завършилите всяка година продължават образованието си в университети и колежи у нас и по света”, подчерта Румен Радев.

Президентът отбеляза, че на патронния празник на гимназията, се отбелязват и 110 години от рождението на уважавания преподавател на поколения студенти акад. Боян Петканчин, който е един от първите, включили се активно в създаването и развитието на Математическия институт на БАН.

„Вярвам, че примерът на акад. Петканчин, как в утвърден раздел от науката се създава оригиналната българска математическа школа, е достоен за подражание и в настоящето. Математическите знания са приложими във всички области на човешката дейност, а усърдните занимания с нея гарантирано водят до успех”, добави държавният глава.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/prezidentat-radev-se-varna-v-uchilishteto-si-snimki-653542.html Fri, 21 Apr 2017 14:21:08 +0300
Днес класират идеите за трасето Крупник-Кресна от АМ "Струма" https://offnews.bg//offnews/dnes-klasirat-ideite-za-traseto-krupnik-kresna-ot-am-struma-653339.html Днес, в Агенция „Пътна инфраструктура“ на публично заседание ще бъде обявено класирането в конкурса за изработването на разширен идеен проект с парцеларен план за автомагистрала „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна, съобщиха от ведомството. 

На публичното заседание експертното жури, номинирано от браншовите организации и академичните среди, ще обяви резултатите от оценяването и класирането на конкурсните предложения. Ще се отвори и пликът със списъка и номерата на участниците, чиито проекти са класирани.

АПИ стартира открития конкурс за „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ „Струма“, лот 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво пратно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“ през ноември м. г.

До крайния срок - 24 февруари т. г., постъпиха две предложения. Целта на състезанието е агенцията да придобие разширен идеен проект, подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата, въз основа на който впоследствие ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на лявото платно на АМ „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна и на обходния път на гр. Кресна - част от дясно платно.

Предложенията на кандидатите, при запазване на тяхната анонимност, са разгледани и оценени от експертното жури, в което участват:

проф д-р инж. Румен Миланов, представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия;
проф. д-р инж. Валентин Николов, представител на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“;
инж. геолог Радослав Върбанов, представител на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“;
проф. д-р Дилянка Безлова, представител на Лесотехническия университет, София;
проф. Вълко Бисерков, представител на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
арх. Петър Диков, представител на Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“;
инж. Иван Атанасов, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;
инж. Павел Диковски, представител на Българска браншова камара „Пътища“;
инж. Мирослав Мазнев, представител на Камарата на строителите в България;
инж. Петко Табаков, представител на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“;
Веселин Грозданов, представител на Клъстър „Зелен Транспорт“;
инж. Елена Асенова, главен експерт в Дирекция ОППО в Агенция „Пътна инфраструктура“;
Станислава Костова, главен юрисконсулт в Дирекция ОППО в Агенция „Пътна инфраструктура“;
Резервни членове на журито са:
Доц. д-р инж. Чавдар Колев, представител на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“;
проф. дгн. инж. Михаил Гълъбов - представител на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците. Наградният фонд е 2 500 000 лева за 3 награди – за първо място – 85%, за второ – 10% и за трето – 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя проектът да бъде използван.

]]>
Днес, в Агенция „Пътна инфраструктура“ на публично заседание ще бъде обявено класирането в конкурса за изработването на разширен идеен проект с парцеларен план за автомагистрала „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна, съобщиха от ведомството. 

На публичното заседание експертното жури, номинирано от браншовите организации и академичните среди, ще обяви резултатите от оценяването и класирането на конкурсните предложения. Ще се отвори и пликът със списъка и номерата на участниците, чиито проекти са класирани.

АПИ стартира открития конкурс за „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ „Струма“, лот 3.2, участък Крупник - Кресна, ляво пратно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“ през ноември м. г.

До крайния срок - 24 февруари т. г., постъпиха две предложения. Целта на състезанието е агенцията да придобие разширен идеен проект, подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата, въз основа на който впоследствие ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на лявото платно на АМ „Струма“ в участъка между Крупник и Кресна и на обходния път на гр. Кресна - част от дясно платно.

Предложенията на кандидатите, при запазване на тяхната анонимност, са разгледани и оценени от експертното жури, в което участват:

проф д-р инж. Румен Миланов, представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия;
проф. д-р инж. Валентин Николов, представител на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“;
инж. геолог Радослав Върбанов, представител на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“;
проф. д-р Дилянка Безлова, представител на Лесотехническия университет, София;
проф. Вълко Бисерков, представител на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН;
арх. Петър Диков, представител на Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“;
инж. Иван Атанасов, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;
инж. Павел Диковски, представител на Българска браншова камара „Пътища“;
инж. Мирослав Мазнев, представител на Камарата на строителите в България;
инж. Петко Табаков, представител на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“;
Веселин Грозданов, представител на Клъстър „Зелен Транспорт“;
инж. Елена Асенова, главен експерт в Дирекция ОППО в Агенция „Пътна инфраструктура“;
Станислава Костова, главен юрисконсулт в Дирекция ОППО в Агенция „Пътна инфраструктура“;
Резервни членове на журито са:
Доц. д-р инж. Чавдар Колев, представител на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“;
проф. дгн. инж. Михаил Гълъбов - представител на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците. Наградният фонд е 2 500 000 лева за 3 награди – за първо място – 85%, за второ – 10% и за трето – 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя проектът да бъде използван.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/dnes-klasirat-ideite-za-traseto-krupnik-kresna-ot-am-struma-653339.html Thu, 20 Apr 2017 06:30:39 +0300
Тв асоциация за скандала с Васил Иванов: Високите стандарти не са цензура https://offnews.bg//offnews/tv-asotciatcia-za-skandala-s-vasil-ivanov-visokite-standarti-ne-sa-tc-653350.html Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО излезе със становище по скандала с твърденията на журналиста Васил Иванов за оказвана му цензура в Нова телевизия и последвалото спиране на негово тв участие в "Шоуто на Слави" по бТВ.

Според организацията медиите и медийните професионалисти трябва да се уважават повече, за да запази авторитетът на журналистическата професия.

"Налагането на високи стандарти в работата на журналистите, проверката на точността на информацията, изискванията за дискусия по методите за събиране на информация, не може да бъде приравнено с цензура – тема, която е изключително важна за обществото и медийния пазар", се казва в позицията на АБРО.

Според организацията професионализъм е спазването на взаимно уважение, честна конкуренция, въздържане от увреждане на доброто име на колегите и запазване на авторитета на журналистическата професия.

Ето и цялата позиция на АБРО по скандала:

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО вярва, че взаимоотношенията между медиите, както и между медиите и медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

Дейността на членовете на асоциацията се ръководи от закона и Етичния кодекс на българските медии. Според Закона за радиото и телевизията доставчикът на медийни услуги в лицето на своя ръководен екип носи редакционната отговорност и упражнява ефективен контрол върху избора на съдържанието на програмата.

Първо и основно правило от Етичния кодекс е задължението за точност. Задължението цели предоставяне на обществото на точна и проверена информация, препятства преднамереното скриване или изопачаване на факти, вменява задължение за разграничаване на фактите от коментарите и предположенията. Етичният кодекс също ни задължава да проверяваме информацията преди нейното оповестяване, да се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки. Считаме спазването на тези правила за основно изискване и стандарт на работа.

Отговорността, която медиите носят е не само пред закона, но и пред доверието на зрителите. Тази отговорност, гарантирана от вътрешните процедури и стандарти за проверка определя решенията на медиите и по отношение на съдържанието на програмата. Налагането на високи стандарти в работата на журналистите, проверката на точността на информацията, изискванията за дискусия по методите за събиране на информация, не може да бъде приравнено с цензура – тема, която е изключително важна за обществото и медийния пазар.

Медиите, членове на АБРО, са създали екипи от високо ценени журналисти, които са пример за смелост и упорство в търсенето на истината, на точната и проверена информация. Това са професионалисти с висок морал, будна съвест и критичност, които изграждат авторитета на професията. Медиите задават и спазват високи професионални стандарти за работа.

Част от този професионализъм е и спазването на взаимно уважение, честна конкуренция, въздържане от увреждане на доброто име на колегите и запазване на авторитета на журналистическата професия, към което АБРО призовава.

]]>
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО излезе със становище по скандала с твърденията на журналиста Васил Иванов за оказвана му цензура в Нова телевизия и последвалото спиране на негово тв участие в "Шоуто на Слави" по бТВ.

Според организацията медиите и медийните професионалисти трябва да се уважават повече, за да запази авторитетът на журналистическата професия.

"Налагането на високи стандарти в работата на журналистите, проверката на точността на информацията, изискванията за дискусия по методите за събиране на информация, не може да бъде приравнено с цензура – тема, която е изключително важна за обществото и медийния пазар", се казва в позицията на АБРО.

Според организацията професионализъм е спазването на взаимно уважение, честна конкуренция, въздържане от увреждане на доброто име на колегите и запазване на авторитета на журналистическата професия.

Ето и цялата позиция на АБРО по скандала:

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО вярва, че взаимоотношенията между медиите, както и между медиите и медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

Дейността на членовете на асоциацията се ръководи от закона и Етичния кодекс на българските медии. Според Закона за радиото и телевизията доставчикът на медийни услуги в лицето на своя ръководен екип носи редакционната отговорност и упражнява ефективен контрол върху избора на съдържанието на програмата.

Първо и основно правило от Етичния кодекс е задължението за точност. Задължението цели предоставяне на обществото на точна и проверена информация, препятства преднамереното скриване или изопачаване на факти, вменява задължение за разграничаване на фактите от коментарите и предположенията. Етичният кодекс също ни задължава да проверяваме информацията преди нейното оповестяване, да се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки. Считаме спазването на тези правила за основно изискване и стандарт на работа.

Отговорността, която медиите носят е не само пред закона, но и пред доверието на зрителите. Тази отговорност, гарантирана от вътрешните процедури и стандарти за проверка определя решенията на медиите и по отношение на съдържанието на програмата. Налагането на високи стандарти в работата на журналистите, проверката на точността на информацията, изискванията за дискусия по методите за събиране на информация, не може да бъде приравнено с цензура – тема, която е изключително важна за обществото и медийния пазар.

Медиите, членове на АБРО, са създали екипи от високо ценени журналисти, които са пример за смелост и упорство в търсенето на истината, на точната и проверена информация. Това са професионалисти с висок морал, будна съвест и критичност, които изграждат авторитета на професията. Медиите задават и спазват високи професионални стандарти за работа.

Част от този професионализъм е и спазването на взаимно уважение, честна конкуренция, въздържане от увреждане на доброто име на колегите и запазване на авторитета на журналистическата професия, към което АБРО призовава.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/tv-asotciatcia-za-skandala-s-vasil-ivanov-visokite-standarti-ne-sa-tc-653350.html Wed, 19 Apr 2017 20:09:31 +0300
Нова тв: Васил Иванов прекрачи закона и професионалната етика https://offnews.bg//offnews/nova-tv-vasil-ivanov-prekrachi-zakona-i-profesionalnata-etika-653327.html Решенията по отношение на темите, разработвани от всеки от разследващите журналисти в Нова Броудкастинг Груп, не се вземат еднолично, а по стриктна и прозрачна редакционна процедура - в открито обсъждане, с ясни участници – целия екип на предаването „Разследване“ и продуцента и директора на „Новини и актуални предавания“ Дарина Сарелска – общо 6 души. Това се казва в становище на Нова телевизия, разпространено след днешната пресконференция на шоумена Слави Трифонов и разследващия журналист Васил Иванов.

Проверката на факти, документи, позиции, даването на възможност за отговор на всички засегнати страни, преценката и одобрението на предложените теми, според актуалността и обществената им значимост, са ежедневие за ръководството на новинарския екип на NOVA.

Високите стандарти и изисквания към работата са гаранция за качество и не могат да бъдат определяни като цензура. Съжаляваме, че Васил Иванов избира да интерпретира така несъгласието си с този процес и използва доверието, което има в обществото, за да урони престижа на работодателя си, се казва още в позицията на медията.

От Нова телевизия заявяват, че за професионалните разминавания между утвърдените от Нова Броудкастинг Груп стандарти говори и фактът, че дори и в последната си медийна изява, Васил Иванов е разпространил записи на лични телефонни разговори с негови колеги, направени без знанието им, което прекрачва границата на закона, добрите журналистически практики и професионалната етика.

"В последните години в ефира на NOVA са излъчвани и са намирали широк обществен отзвук разследвания, насочени срещу злоупотреби във всички сфери на обществения живот и извършвани от хора с различна партийна принадлежност. Случаят Неделино касае нарушения в обществена поръчка за ремонтни дейности, извършени само по документи. Разкритията бяха излъчени в пълната им цялост, материалът намери място в програмата многократно - над 35 пъти в рамките на годината. 

Вътрешните процедури на Нова Броудкастинг Груп целят предотвратяването на всеки конфликт на интереси, от една страна, както и недопускането на външна намеса и злоупотреба с ефира на медията, от друга. И примерът с Неделино доказва точно това", заявяват още от медията.

От Нова посочват, че подкрепят свободата на словото в случаите, когато тази свобода е съобразена със закона, етичните и морални норми и добрите професионални практики.

]]>
Решенията по отношение на темите, разработвани от всеки от разследващите журналисти в Нова Броудкастинг Груп, не се вземат еднолично, а по стриктна и прозрачна редакционна процедура - в открито обсъждане, с ясни участници – целия екип на предаването „Разследване“ и продуцента и директора на „Новини и актуални предавания“ Дарина Сарелска – общо 6 души. Това се казва в становище на Нова телевизия, разпространено след днешната пресконференция на шоумена Слави Трифонов и разследващия журналист Васил Иванов.

Проверката на факти, документи, позиции, даването на възможност за отговор на всички засегнати страни, преценката и одобрението на предложените теми, според актуалността и обществената им значимост, са ежедневие за ръководството на новинарския екип на NOVA.

Високите стандарти и изисквания към работата са гаранция за качество и не могат да бъдат определяни като цензура. Съжаляваме, че Васил Иванов избира да интерпретира така несъгласието си с този процес и използва доверието, което има в обществото, за да урони престижа на работодателя си, се казва още в позицията на медията.

От Нова телевизия заявяват, че за професионалните разминавания между утвърдените от Нова Броудкастинг Груп стандарти говори и фактът, че дори и в последната си медийна изява, Васил Иванов е разпространил записи на лични телефонни разговори с негови колеги, направени без знанието им, което прекрачва границата на закона, добрите журналистически практики и професионалната етика.

"В последните години в ефира на NOVA са излъчвани и са намирали широк обществен отзвук разследвания, насочени срещу злоупотреби във всички сфери на обществения живот и извършвани от хора с различна партийна принадлежност. Случаят Неделино касае нарушения в обществена поръчка за ремонтни дейности, извършени само по документи. Разкритията бяха излъчени в пълната им цялост, материалът намери място в програмата многократно - над 35 пъти в рамките на годината. 

Вътрешните процедури на Нова Броудкастинг Груп целят предотвратяването на всеки конфликт на интереси, от една страна, както и недопускането на външна намеса и злоупотреба с ефира на медията, от друга. И примерът с Неделино доказва точно това", заявяват още от медията.

От Нова посочват, че подкрепят свободата на словото в случаите, когато тази свобода е съобразена със закона, етичните и морални норми и добрите професионални практики.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/nova-tv-vasil-ivanov-prekrachi-zakona-i-profesionalnata-etika-653327.html Wed, 19 Apr 2017 16:41:09 +0300
Евгений Михайлов: Ние сме нападали Турция, не Турция нас https://offnews.bg//offnews/evgenij-mihajlov-nie-sme-napadali-turtcia-ne-turtcia-nas-653245.html Кинорежисьорът Евгений Михайлов, който беше водач на една от софийските листи на партия ДОСТ, не видя нищо лошо в това, че Лютви Местан е приветствал "успешния референдум" в Турция.

"Същото е изразил и американският президент Тръмп, когато е поздравил Ердоган за това, че се е провел референдум и има изразена воля на народа", каза Михайлов в предаването „Лице в лице” по бТВ.

Той допълни, че се изненадва от това, което слуша от сутрин до вечер, от „тази примитивна агресия спрямо Турция, сякаш България е заплашена от своя съсед, с когото в продължение на повече от 100 години не сме имали никакви конфликти.

"Ние сме нападали Турция, не Турция нас”, каза още режисьорът от ДОСТ.

Михайлов попита защо и кой има интерес Турция да се превърне в плашило и кой има интерес да свързва ДОСТ с Ердоган.

По думите му е странна ситуацията, в която се говори за намеса на чужда държава в нашите избори, а две български партии открито са се намесили във вътрешните работи на Турция за провеждане на референдума в Турция – ДПС и Обединени патриоти.

]]>
Кинорежисьорът Евгений Михайлов, който беше водач на една от софийските листи на партия ДОСТ, не видя нищо лошо в това, че Лютви Местан е приветствал "успешния референдум" в Турция.

"Същото е изразил и американският президент Тръмп, когато е поздравил Ердоган за това, че се е провел референдум и има изразена воля на народа", каза Михайлов в предаването „Лице в лице” по бТВ.

Той допълни, че се изненадва от това, което слуша от сутрин до вечер, от „тази примитивна агресия спрямо Турция, сякаш България е заплашена от своя съсед, с когото в продължение на повече от 100 години не сме имали никакви конфликти.

"Ние сме нападали Турция, не Турция нас”, каза още режисьорът от ДОСТ.

Михайлов попита защо и кой има интерес Турция да се превърне в плашило и кой има интерес да свързва ДОСТ с Ердоган.

По думите му е странна ситуацията, в която се говори за намеса на чужда държава в нашите избори, а две български партии открито са се намесили във вътрешните работи на Турция за провеждане на референдума в Турция – ДПС и Обединени патриоти.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/evgenij-mihajlov-nie-sme-napadali-turtcia-ne-turtcia-nas-653245.html Tue, 18 Apr 2017 19:55:09 +0300
Даниел Вълчев: Проблемът с вота от Турция може да бъде решен чрез двойното гражданство https://offnews.bg//offnews/daniel-valchev-problemat-s-vota-ot-turtcia-mozhe-da-bade-reshen-chrez-652852.html Ние нямаме проблем с гласуването в чужбина по принцип. Имаме проблем с гласуването в Турция. 

Това коментира Даниел Вълчев, професор по право и бивш министър на образованието, във връзка с въпроса за уседналостта при гласуване в интервю за БНР.

По думите му проблемът идва от това, че понякога изглежда, че вотът от Турция е организиран и подменя свободния избор. По думите му съществува две решения. Първият вариант е уседналостта, а вторият е да се реши въпросът с двойното гражданство. Според него темата за двойното гражданство е по-важна. Той припомни, че то е било въведено в началото на демокрацията заради многото политически емигранти. По този начин те са били поканени да се завърнат в страната. "В момента двойното гражданство не дава никаква добра перспектива на българската държава в тази област", смята юристът. Според него на хората с двойно гражданство може да бъде даден разумен срок да направят своя избор.

Въпросът с вота в Турция може да се реши, ако избори бъдат провеждани само в дипломатическите ни представителства там - консулства и посолство, т.е. там, където е българска територия, каза още Даниел Вълчев. Друга възможност е да има "мек образователен ценз" - както например при вота от 26 март 2017 г., когато гласоподавателите в чужбина попълваха декларации пред член от избирателната комисия.

]]>
Ние нямаме проблем с гласуването в чужбина по принцип. Имаме проблем с гласуването в Турция. 

Това коментира Даниел Вълчев, професор по право и бивш министър на образованието, във връзка с въпроса за уседналостта при гласуване в интервю за БНР.

По думите му проблемът идва от това, че понякога изглежда, че вотът от Турция е организиран и подменя свободния избор. По думите му съществува две решения. Първият вариант е уседналостта, а вторият е да се реши въпросът с двойното гражданство. Според него темата за двойното гражданство е по-важна. Той припомни, че то е било въведено в началото на демокрацията заради многото политически емигранти. По този начин те са били поканени да се завърнат в страната. "В момента двойното гражданство не дава никаква добра перспектива на българската държава в тази област", смята юристът. Според него на хората с двойно гражданство може да бъде даден разумен срок да направят своя избор.

Въпросът с вота в Турция може да се реши, ако избори бъдат провеждани само в дипломатическите ни представителства там - консулства и посолство, т.е. там, където е българска територия, каза още Даниел Вълчев. Друга възможност е да има "мек образователен ценз" - както например при вота от 26 март 2017 г., когато гласоподавателите в чужбина попълваха декларации пред член от избирателната комисия.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/daniel-valchev-problemat-s-vota-ot-turtcia-mozhe-da-bade-reshen-chrez-652852.html Thu, 13 Apr 2017 10:58:20 +0300
Ще плащат ли старозагорци 30 милиона лева за новодомци в "Бедечка" https://offnews.bg//offnews/shte-plashtat-li-starozagortci-30-miliona-leva-za-novodomtci-v-bedech-652752.html Повече от 30 милиона лева вероятно ще струва инфраструктурата на предвидения на мястото на старозагорския парк Бедечка нов квартал. Това става ясно от разчетите на нарочна комисия в Общинския съвет в Стара Загора, която се събра вчера, съобщават екоактивистите от "Запазете Бедечка".

На мястото на парка трябва да се появят километри улична мрежа, мостове, кръгови движения и цялата съпътстваща подземна и надземна инфраструктура от нулата. 

Бедечка е близо 400 декара зелена площ с алеи и хиляди ценни дървета. В нея обаче се появиха частни имоти след противоречива реституция и сега общината твърди, че единственият начин за спасяване на парка е откупуването им.

Преди да се говори за каквото и да било плащане обаче защитниците на Бедечка настояват за разследване. Само преди половин година Общинският съвет прие решение, в което казва, че поредица актове и решения по казуса назад в годините могат да бъдат обявени за нищожни.

За отчуждаване на частните терени и спасяването на зелената площ досега бяха подхвърляни най-различни суми от десетки милиони и дори преди година започна да се говори за референдум. Комисията "Бедечка" започна да смята цените парче по парче и засега ги "докарва" до различни милиони. Сега обаче вече става ясно, че и изграждането на квартал ще струва също толкова, ако не и по-скъпо.

Само за улици и ВиК ще отидат 21 милиона лева, сметнаха досега общинарите. В сметката обаче трябва да се добави мащабен мост, по който да мине продължението на основния булевард „Августа Траяна“. Трябва да се включи и осветлението на новия квартал. Не е ясно също за чия сметка ще е газифицирането и електрифицирането. В калкулацията трябва да влезе и проектирането на цялата инфраструктура.

Така очакваната сума надскача 30 милиона, които трябва да излязат от джоба на старозагорци в името на няколкостотин собственици. Вместо парк - в името на стотици хиляди старозагорци. В стойността трябва да влязат и очевидните щети от промяната на метеорологичната и екологичната обстановка - мястото е основен поток за продухване на града по поречието на единствената в района река.

Така Общината сама се опроверга – след като подобна комисия преди 4 години беше оценила инфраструктурата едва на около 10 милиона лева. Целта тогава явно беше да се покаже колко скъпо ще е да се направи парк и колко ще е евтин да се направи квартал.

Цената на инфраструктурата е пазарна и посочените стойности са само индикативни. Това означава, че с годините стойността може да скочи значително. Отчуждаването на терени пък се извършва в срок от 15 години с решение на Общинския съвет и цените там могат да бъдат регулирани. Така се оказва, че създаването на нов квартал може да излезе доста по-солено на старозагорци.

Затова от неформалната група "Запазете Бедечка" внесоха поредица въпроси и настоявания в комисията "Бедечка", най-важният от които е търси ли Общината варианти за преговори и замени, както и защо беше позволено имотите да бъдат отредени за застрояване, с което да се повиши изкуствено цената им. 

В същото време досега общинарите твърдяха, че нямало да се прави инфраструктура за новия квартал. Това обаче е преди всичко общинско задължение. Ако пък Общината реши все пак да не прави инфраструктурата и да остави собствениците на терени да се оправят сами, се очертава градоустройствена бомба, в която на мястото на парка ще се появи поредица от кални пътища, безразборно ограждане и строителна самодейност.

]]>
Повече от 30 милиона лева вероятно ще струва инфраструктурата на предвидения на мястото на старозагорския парк Бедечка нов квартал. Това става ясно от разчетите на нарочна комисия в Общинския съвет в Стара Загора, която се събра вчера, съобщават екоактивистите от "Запазете Бедечка".

На мястото на парка трябва да се появят километри улична мрежа, мостове, кръгови движения и цялата съпътстваща подземна и надземна инфраструктура от нулата. 

Бедечка е близо 400 декара зелена площ с алеи и хиляди ценни дървета. В нея обаче се появиха частни имоти след противоречива реституция и сега общината твърди, че единственият начин за спасяване на парка е откупуването им.

Преди да се говори за каквото и да било плащане обаче защитниците на Бедечка настояват за разследване. Само преди половин година Общинският съвет прие решение, в което казва, че поредица актове и решения по казуса назад в годините могат да бъдат обявени за нищожни.

За отчуждаване на частните терени и спасяването на зелената площ досега бяха подхвърляни най-различни суми от десетки милиони и дори преди година започна да се говори за референдум. Комисията "Бедечка" започна да смята цените парче по парче и засега ги "докарва" до различни милиони. Сега обаче вече става ясно, че и изграждането на квартал ще струва също толкова, ако не и по-скъпо.

Само за улици и ВиК ще отидат 21 милиона лева, сметнаха досега общинарите. В сметката обаче трябва да се добави мащабен мост, по който да мине продължението на основния булевард „Августа Траяна“. Трябва да се включи и осветлението на новия квартал. Не е ясно също за чия сметка ще е газифицирането и електрифицирането. В калкулацията трябва да влезе и проектирането на цялата инфраструктура.

Така очакваната сума надскача 30 милиона, които трябва да излязат от джоба на старозагорци в името на няколкостотин собственици. Вместо парк - в името на стотици хиляди старозагорци. В стойността трябва да влязат и очевидните щети от промяната на метеорологичната и екологичната обстановка - мястото е основен поток за продухване на града по поречието на единствената в района река.

Така Общината сама се опроверга – след като подобна комисия преди 4 години беше оценила инфраструктурата едва на около 10 милиона лева. Целта тогава явно беше да се покаже колко скъпо ще е да се направи парк и колко ще е евтин да се направи квартал.

Цената на инфраструктурата е пазарна и посочените стойности са само индикативни. Това означава, че с годините стойността може да скочи значително. Отчуждаването на терени пък се извършва в срок от 15 години с решение на Общинския съвет и цените там могат да бъдат регулирани. Така се оказва, че създаването на нов квартал може да излезе доста по-солено на старозагорци.

Затова от неформалната група "Запазете Бедечка" внесоха поредица въпроси и настоявания в комисията "Бедечка", най-важният от които е търси ли Общината варианти за преговори и замени, както и защо беше позволено имотите да бъдат отредени за застрояване, с което да се повиши изкуствено цената им. 

В същото време досега общинарите твърдяха, че нямало да се прави инфраструктура за новия квартал. Това обаче е преди всичко общинско задължение. Ако пък Общината реши все пак да не прави инфраструктурата и да остави собствениците на терени да се оправят сами, се очертава градоустройствена бомба, в която на мястото на парка ще се появи поредица от кални пътища, безразборно ограждане и строителна самодейност.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/shte-plashtat-li-starozagortci-30-miliona-leva-za-novodomtci-v-bedech-652752.html Wed, 12 Apr 2017 15:15:30 +0300
Откриха уран във водата на Хасково https://offnews.bg//offnews/otkriha-uran-vav-vodata-na-haskovo-652688.html Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към МОСВ е информирала РЗИ - Хасково за установени завишени количества уран в част от питейната вода на Хасково, съобщи Министерството на здравеопазването.

От страна на РЗИ незабавно е наредено да се извърши извънредно взимане на проби от всички тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване в града. Пробите са изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Според предварителните резултати, в четири от деветте водовземни съоръжения продължава да се отчита, макар и в по-малка степен, несъответствие по химичен показател уран.

С цел превенция на общественото здраве със заповеди на директора на РЗИ-Хасково от 07.04. и 11.04. съобразно резултатите от направените химически анализи и предварителните резултати от последните проби вода, е разпоредено на ВиК дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода.

Изискано е и осигуряването на техническа възможност за довеждане на вода от съседни зони на водоснабдяване с качества, отговарящи на нормативните изисквания. На 11.04. управителят на ВиК - Хасково информира директора на Регионалната здравна инспекция, че предписанията са изпълнени и рискове за здравето на хората не съществуват.

От РЗИ - Хасково са взети нови проби за анализ, които да установят ефективността на предприетите мерки. Целта е да се предотвратят евентуални здравни рискове за хората при продължителна употреба на вода с отклонения по химични показатели.

]]>
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към МОСВ е информирала РЗИ - Хасково за установени завишени количества уран в част от питейната вода на Хасково, съобщи Министерството на здравеопазването.

От страна на РЗИ незабавно е наредено да се извърши извънредно взимане на проби от всички тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване в града. Пробите са изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Според предварителните резултати, в четири от деветте водовземни съоръжения продължава да се отчита, макар и в по-малка степен, несъответствие по химичен показател уран.

С цел превенция на общественото здраве със заповеди на директора на РЗИ-Хасково от 07.04. и 11.04. съобразно резултатите от направените химически анализи и предварителните резултати от последните проби вода, е разпоредено на ВиК дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода.

Изискано е и осигуряването на техническа възможност за довеждане на вода от съседни зони на водоснабдяване с качества, отговарящи на нормативните изисквания. На 11.04. управителят на ВиК - Хасково информира директора на Регионалната здравна инспекция, че предписанията са изпълнени и рискове за здравето на хората не съществуват.

От РЗИ - Хасково са взети нови проби за анализ, които да установят ефективността на предприетите мерки. Целта е да се предотвратят евентуални здравни рискове за хората при продължителна употреба на вода с отклонения по химични показатели.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/otkriha-uran-vav-vodata-na-haskovo-652688.html Tue, 11 Apr 2017 22:19:11 +0300
Радев поиска промени в закони за защита на държавния суверенитет https://offnews.bg//offnews/radev-poiska-promeni-v-zakoni-za-zashtita-na-darzhavnia-suverenitet-652671.html На 19 април свиквам 44-то Народно събрание. Изборите откроиха съществени проблеми. Станахме свидетели на опити за вмешателство отвън, заяви президентът Румен Радев в днешното си обръщение към нацията.

"Партиите призоваха по време на вота за крайни мерки, включително затваряне на границите. След изборите темата бе погребана, но проблемите остават. Тези проблеми не се изчерпват само с външно вмешателство в изборния процес. Проблемите няма да бъдат решени само със заклинания, а със закони. Днес се необходими отговорни действия - законодателни и организационни", каза държавния глава.

Той посочи, че на следващото 44-то Народно събрание ляга отговорността за намиране на решение на тези проблеми.

"Приветствам куража на Министерството на правосъдието за намиране на решения на тези проблеми. Предложенията за промени предоставят ясни бариери за навлизане на чуждото влияние", заяви още държавния глава.

Според него "най-важната защита на правата на българите зад граница е да могат да се върнат в една суверенна България".

"Вярвам, че с един разумен и конструктивен диалог ще се намерят по-добри решения, те трябва да отчитат нашата принадлежност към единното европейско семейство. Сега на ход е парламентът, вярвам, че в него ще се намери мнозинство, което ще гласува адекватно законовите промени. Надявам се, че то ще излъчи работещо правителство, което да изпълни поне част от предизборните обещания. Българите очакваме мерки срещу бедността, корупцията и престъпността, срещу ценовия шок гласуван от независимия регулатор. Пожелавам успех на българските законодатели", завърши президентът.

]]>
На 19 април свиквам 44-то Народно събрание. Изборите откроиха съществени проблеми. Станахме свидетели на опити за вмешателство отвън, заяви президентът Румен Радев в днешното си обръщение към нацията.

"Партиите призоваха по време на вота за крайни мерки, включително затваряне на границите. След изборите темата бе погребана, но проблемите остават. Тези проблеми не се изчерпват само с външно вмешателство в изборния процес. Проблемите няма да бъдат решени само със заклинания, а със закони. Днес се необходими отговорни действия - законодателни и организационни", каза държавния глава.

Той посочи, че на следващото 44-то Народно събрание ляга отговорността за намиране на решение на тези проблеми.

"Приветствам куража на Министерството на правосъдието за намиране на решения на тези проблеми. Предложенията за промени предоставят ясни бариери за навлизане на чуждото влияние", заяви още държавния глава.

Според него "най-важната защита на правата на българите зад граница е да могат да се върнат в една суверенна България".

"Вярвам, че с един разумен и конструктивен диалог ще се намерят по-добри решения, те трябва да отчитат нашата принадлежност към единното европейско семейство. Сега на ход е парламентът, вярвам, че в него ще се намери мнозинство, което ще гласува адекватно законовите промени. Надявам се, че то ще излъчи работещо правителство, което да изпълни поне част от предизборните обещания. Българите очакваме мерки срещу бедността, корупцията и престъпността, срещу ценовия шок гласуван от независимия регулатор. Пожелавам успех на българските законодатели", завърши президентът.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/radev-poiska-promeni-v-zakoni-za-zashtita-na-darzhavnia-suverenitet-652671.html Tue, 11 Apr 2017 17:17:24 +0300
На Камчия очакват двойно повече туристи https://offnews.bg//offnews/na-kamchia-ochakvat-dvojno-poveche-turisti-652559.html В Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ очакват двойно повече чужди туристи през предстоящия летен сезон. Това стана ясно по време на среща в Камчия на министъра на туризма Стела Балтова с изпълнителния директор на дружеството Станка Шопова.

"Очакванията са да бъдат реализирани 320 000 нощувки. До момента имаме резервации за 160 000 нощувки за предстоящия летен сезон", обяви Станка Шопова.

Тя допълни, че приемат вече туристи и от други региони на Русия, а не само от Москва. Работи се с руски и български туроператори. Започнали са да приемат гости и от други държави. През 2016 г. са посрещнали туристи от 66 страни. 

"СОК „Камчия“ предлага изучаване на руски и английски език за деца. Дори има интерес от Китай за обучения на деца, които да идват в Камчия", обясни още Шопова.

Регистрирано е средно училище до 12 клас, което е с лиценз от Министерството на образованието и науката.

"Интересът на туристите вече е насочен към получаване на нови знания. Това се търси на международните пазари и това показа участието на България на туристическата борса в Москва", отбеляза министър Балтова. 

СОК „Камчия“ предлага лятна експедиция по програма „Интеркосмос сега“, която обучава децата за космоса. Лектор е българският космонавт Красимир Стоянов. Гостуват още първият български космонавт Георги Иванов, руският Павел Виноградов, унгарският Берталан Фаркаш, румънският Думитру Прунариу и дори инструкторът на Юрий Гагарин - Йосиф Давидов.

Комплексът е еднолично акционерно  дружество, собственост на Правителството на град Москва. 

]]>
В Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ очакват двойно повече чужди туристи през предстоящия летен сезон. Това стана ясно по време на среща в Камчия на министъра на туризма Стела Балтова с изпълнителния директор на дружеството Станка Шопова.

"Очакванията са да бъдат реализирани 320 000 нощувки. До момента имаме резервации за 160 000 нощувки за предстоящия летен сезон", обяви Станка Шопова.

Тя допълни, че приемат вече туристи и от други региони на Русия, а не само от Москва. Работи се с руски и български туроператори. Започнали са да приемат гости и от други държави. През 2016 г. са посрещнали туристи от 66 страни. 

"СОК „Камчия“ предлага изучаване на руски и английски език за деца. Дори има интерес от Китай за обучения на деца, които да идват в Камчия", обясни още Шопова.

Регистрирано е средно училище до 12 клас, което е с лиценз от Министерството на образованието и науката.

"Интересът на туристите вече е насочен към получаване на нови знания. Това се търси на международните пазари и това показа участието на България на туристическата борса в Москва", отбеляза министър Балтова. 

СОК „Камчия“ предлага лятна експедиция по програма „Интеркосмос сега“, която обучава децата за космоса. Лектор е българският космонавт Красимир Стоянов. Гостуват още първият български космонавт Георги Иванов, руският Павел Виноградов, унгарският Берталан Фаркаш, румънският Думитру Прунариу и дори инструкторът на Юрий Гагарин - Йосиф Давидов.

Комплексът е еднолично акционерно  дружество, собственост на Правителството на град Москва. 

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/na-kamchia-ochakvat-dvojno-poveche-turisti-652559.html Mon, 10 Apr 2017 16:29:29 +0300
Томислав Дончев: Минималната пенсия трудно ще стане 300 лева https://offnews.bg//offnews/tomislav-donchev-minimalnata-pensia-trudno-shte-stane-300-leva-652346.html "Трудно. Много трудно". Така бившият вицепремиер Томислав Дончев отговори в предаването "Панорама" на БНТ на въпроса дали ще се намерят пари за това минималната пенсия у нас да стане 300 лева.

За увеличаването на доходите на възрастните хора настояват Обединените патриоти, с които ГЕРБ преговаря за правителство.

"И сега 50% от ресурса на пенсионната система се осигурява от бюджета, но аз съм оптимист, че ще намерим решение", каза Дончев, който е част от преговорния екип на партията на Бойко Борисов.

По темата за прехвърчащите искри между ГЕРБ и президента Радев, на въпрос дали не са много двама генерали на върха в държавата, Дончев каза без замисляне:

"Те са от различни видове въоръжени сили".

]]>
"Трудно. Много трудно". Така бившият вицепремиер Томислав Дончев отговори в предаването "Панорама" на БНТ на въпроса дали ще се намерят пари за това минималната пенсия у нас да стане 300 лева.

За увеличаването на доходите на възрастните хора настояват Обединените патриоти, с които ГЕРБ преговаря за правителство.

"И сега 50% от ресурса на пенсионната система се осигурява от бюджета, но аз съм оптимист, че ще намерим решение", каза Дончев, който е част от преговорния екип на партията на Бойко Борисов.

По темата за прехвърчащите искри между ГЕРБ и президента Радев, на въпрос дали не са много двама генерали на върха в държавата, Дончев каза без замисляне:

"Те са от различни видове въоръжени сили".

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/tomislav-donchev-minimalnata-pensia-trudno-shte-stane-300-leva-652346.html Fri, 7 Apr 2017 22:17:48 +0300
Президентът изрази съболезнования на краля на Швеция https://offnews.bg//offnews/prezidentat-izrazi-saboleznovania-na-kralia-na-shvetcia-652336.html Държавният глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до Негово Величество Карл ХVI Густаф, крал на Швеция, по повод терористичната атака в Стокхолм, съобщиха от администрацията на президента.

„С дълбока скръб приех новината за жестоката терористична атака в Стокхолм, довела до жертви и много ранени“, пише президентът Радев.

Българският държавен глава изразява от името на българския народ и от свое име най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите, а към пострадалите отправя пожелание и надежда за бързо възстановяване от преживения шок.

„Подобни прояви на тероризъм и насилие са абсолютно недопустими и не могат да бъдат оправдани по никакъв начин“, категоричен е българският президент.

„Убеден съм, че ще останете непоколебими в усилията си отговорните за това нечовешко дело да бъдат разкрити бързо и да понесат цялата строгост на закона“, се казва още в съболезнователното писмо на президента Румен Радев до краля на Швеция Карл ХVI Густаф.

]]>
Държавният глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до Негово Величество Карл ХVI Густаф, крал на Швеция, по повод терористичната атака в Стокхолм, съобщиха от администрацията на президента.

„С дълбока скръб приех новината за жестоката терористична атака в Стокхолм, довела до жертви и много ранени“, пише президентът Радев.

Българският държавен глава изразява от името на българския народ и от свое име най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите, а към пострадалите отправя пожелание и надежда за бързо възстановяване от преживения шок.

„Подобни прояви на тероризъм и насилие са абсолютно недопустими и не могат да бъдат оправдани по никакъв начин“, категоричен е българският президент.

„Убеден съм, че ще останете непоколебими в усилията си отговорните за това нечовешко дело да бъдат разкрити бързо и да понесат цялата строгост на закона“, се казва още в съболезнователното писмо на президента Румен Радев до краля на Швеция Карл ХVI Густаф.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/prezidentat-izrazi-saboleznovania-na-kralia-na-shvetcia-652336.html Fri, 7 Apr 2017 19:11:57 +0300
АБВ иска забрана за гласуване на сънародниците ни в Турция https://offnews.bg//offnews/abv-iska-zabrana-za-glasuvane-na-sanarodnitcite-ni-v-turtcia-651708.html Националният съвет на ПП Алтернатива за българско възраждане прие решение за развитието на партията и нейните цели през следващия политически сезон, съобщиха от малката лява партия.

Приоритет за политическата сила ще бъде работата за промяна в избирателната система на страната и недопускане на вмешателство на външни сили във вътрешните работи на България. 

На изпълнителното бюро на партията е възложено да инициира гражданска подписка за законови промени, предвиждащи забрана за гласуване на български граждани с двойно гражданство в страни извън Европейския съюз, в които е забранено двойното гражданство. 

Подобна промяна засяга единствено сънародниците ни в Турция. Там двойното гражданство е забранено като единственото изключение от общото правило е за изселниците от България.

Освен това АБВ ще започне широка дискусия с политическо, експертно и академично участие по цялостната нормативна уредба, свързана с изборния процес.

]]>
Националният съвет на ПП Алтернатива за българско възраждане прие решение за развитието на партията и нейните цели през следващия политически сезон, съобщиха от малката лява партия.

Приоритет за политическата сила ще бъде работата за промяна в избирателната система на страната и недопускане на вмешателство на външни сили във вътрешните работи на България. 

На изпълнителното бюро на партията е възложено да инициира гражданска подписка за законови промени, предвиждащи забрана за гласуване на български граждани с двойно гражданство в страни извън Европейския съюз, в които е забранено двойното гражданство. 

Подобна промяна засяга единствено сънародниците ни в Турция. Там двойното гражданство е забранено като единственото изключение от общото правило е за изселниците от България.

Освен това АБВ ще започне широка дискусия с политическо, експертно и академично участие по цялостната нормативна уредба, свързана с изборния процес.

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/abv-iska-zabrana-za-glasuvane-na-sanarodnitcite-ni-v-turtcia-651708.html Sat, 1 Apr 2017 17:35:30 +0300
Нови банкноти от 50 евро с кирилица в обращение от 4 април https://offnews.bg//offnews/novi-banknoti-ot-50-evro-s-kirilitca-v-obrashtenie-ot-4-april-651584.html Новата банкнота с номинал от 50 евро влиза в обращение от 4 април, съобщиха от Европейската централна банка. Причината за подмяната на парите е по-голяма защита срещу фалшифициране. 

На новите банкноти "евро" е изписано и на кирилица, 5,4 милиарда банкноти излизат на пазара в държавите от еврозоната. Старите банкноти продължават да са валидни и няма да се обменят.

До края на 2018 г. ще бъдат пуснати и обновени банкноти с номинал от 100 и 200 евро. 

]]>
Новата банкнота с номинал от 50 евро влиза в обращение от 4 април, съобщиха от Европейската централна банка. Причината за подмяната на парите е по-голяма защита срещу фалшифициране. 

На новите банкноти "евро" е изписано и на кирилица, 5,4 милиарда банкноти излизат на пазара в държавите от еврозоната. Старите банкноти продължават да са валидни и няма да се обменят.

До края на 2018 г. ще бъдат пуснати и обновени банкноти с номинал от 100 и 200 евро. 

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/novi-banknoti-ot-50-evro-s-kirilitca-v-obrashtenie-ot-4-april-651584.html Fri, 31 Mar 2017 09:57:37 +0300
бТВ свали Слави от екран, той дава пресконференция днес https://offnews.bg//offnews/btv-svali-slavi-ot-ekran-toj-dava-preskonferentcia-dnes-651276.html бТВ не излъчи вчерашното предаване на Слави Трифонов, а вместо новия епизод излъчи повторение на стар. 

От съобщение на сайта на медията се разбира, че телевизията вече смята, че политическите пристрастия на водещия се отразяват на работата му за медията и че той е нает, за да прави развлекателно, а не политическо предаване.

Ето и цялата позиция на бТВ:

bTV прави промяна в програмата си за вечерта на 27 март. В 22.30 ч. ще бъде излъчено повторение на епизод от „Шоуто на Слави”. Първоначално планираният за днес епизод няма да бъде излъчен, поради несъответствие със стандартите за телевизионно съдържание на неутрална и обективна телевизия като bTV, която не толерира едностранно представяне в програмите си.

bTV и „Седем осми” имат сключен договор за създаване на предаване с развлекателно-информативен характер. Уважаваме професионализма на екипа на „Седем Осми” и опита им в създаване на развлекателни програми.

Същевременно bTV Media Group не проявява отношение към политически пристрастия на своите водещи, стига те да не влияят и да не се отразяват на работата им за bTV.

По-късно през нощта и екипът на Трифонов разпространи негово изявление:

В момента седя с моя екип в офиса ми. Тъй като истината е по-важна от всичко, искам да бъдете информирани.
Утре ще направим пресконференция, заедно с моя екип, в 13.00 часа.
Тъй като сега е много късно, ще ви информирам допълнително къде ще бъде.

Междувременно на фейсбук страницата на "Шоуто на Слави" вече има стотици коментари в подкрепа на водещия.

Вчера Слави Трифонов дава две седмици на парламента да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума.

"Ако за две седмици вие не започнете работа по този въпрос, в началото на третата седмица аз ще дойда пред сградата на Народното събрание, за да си потърся гражданските права", написа в отворено писмо на Трифонов до политиците.

Вижте част от пресконференцията на Слави Трифонов в следващото видео. 

Линк към останалите части от пресконференцията:

Втора част

Трета част 

Четвърта част 

]]>
бТВ не излъчи вчерашното предаване на Слави Трифонов, а вместо новия епизод излъчи повторение на стар. 

От съобщение на сайта на медията се разбира, че телевизията вече смята, че политическите пристрастия на водещия се отразяват на работата му за медията и че той е нает, за да прави развлекателно, а не политическо предаване.

Ето и цялата позиция на бТВ:

bTV прави промяна в програмата си за вечерта на 27 март. В 22.30 ч. ще бъде излъчено повторение на епизод от „Шоуто на Слави”. Първоначално планираният за днес епизод няма да бъде излъчен, поради несъответствие със стандартите за телевизионно съдържание на неутрална и обективна телевизия като bTV, която не толерира едностранно представяне в програмите си.

bTV и „Седем осми” имат сключен договор за създаване на предаване с развлекателно-информативен характер. Уважаваме професионализма на екипа на „Седем Осми” и опита им в създаване на развлекателни програми.

Същевременно bTV Media Group не проявява отношение към политически пристрастия на своите водещи, стига те да не влияят и да не се отразяват на работата им за bTV.

По-късно през нощта и екипът на Трифонов разпространи негово изявление:

В момента седя с моя екип в офиса ми. Тъй като истината е по-важна от всичко, искам да бъдете информирани.
Утре ще направим пресконференция, заедно с моя екип, в 13.00 часа.
Тъй като сега е много късно, ще ви информирам допълнително къде ще бъде.

Междувременно на фейсбук страницата на "Шоуто на Слави" вече има стотици коментари в подкрепа на водещия.

Вчера Слави Трифонов дава две седмици на парламента да започне конкретна работа по приемането на решенията на народа от референдума.

"Ако за две седмици вие не започнете работа по този въпрос, в началото на третата седмица аз ще дойда пред сградата на Народното събрание, за да си потърся гражданските права", написа в отворено писмо на Трифонов до политиците.

Вижте част от пресконференцията на Слави Трифонов в следващото видео. 

Линк към останалите части от пресконференцията:

Втора част

Трета част 

Четвърта част 

]]>
offnews@offnews.bg (OFFNews) https://offnews.bg//offnews/btv-svali-slavi-ot-ekran-toj-dava-preskonferentcia-dnes-651276.html Tue, 28 Mar 2017 06:34:51 +0300