Да, на секундата!
48% (1280/2650)
 

Зависи от поста
7% (174/2650)
 

Зависи дали е шега или има фашистки убеждения
19% (510/2650)
 

Не
22% (586/2650)
 

Нямам мнение
4% (100/2650)