Какво притежава империята ТИМ

OFFNews Последна промяна на 11 март 2013 в 09:59 314869 134

Иво Каменов и Марин Митев
Иво Каменов и Марин Митев

От стр. 1

- "Химимпорт груп”

Тя осъществява стратегическата програма за развитието на дружествата от търговския и производствен сектор на "Химимпорт". В състава й са включени компании с доказано национално значение - "Проучване и добив на нефт и газ", "Зърнени храни България", "Асенова крепост", "Булхимтрейд".

- "Проучване и добив на нефт и газ" АД

"Проучване и добив на нефт и газ", София, е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара. То има опит не само на територията на България, но и при изпълнението на петролни проекти в Либия, Сирия, Ирак. "Проучване и добив на нефт и газ" е концесионер по 12 договора за добив на суров нефт и/или природен газ у нас. От края на 2005 г. компанията е титуляр на правата за търсене и проучване на нефт и газ в Блок "Шабла" в северната част на българския черноморски шелф, а от декември 2008 г. притежава същите права за Блок 1-4 "Каварна" на площ 414 квадратни километра.

През 2008-2009 г. в проучвателното дружество се вливат "Българска сондажна компания" ЕООД, "Геофизични изследвания" ЕООД, "Петрогаз Антика" ЕООД и "ПДНГ ойл" ЕАД.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" притежава мажоритарно участие в следните дружества:

- "Българска петролна рафинерия” ЕООД (100%);

- "Софгео проучване" ЕООД (100%);

- "ПДНГ-сервиз" ЕООД (100%);

- Издателство "Геология и минерални ресурси" ООД (70%);

- "Голф Шабла" (65%).

Фирмата притежава и 35% от газоразпределителното дружество "Каварна газ" АД.

- "Зърнени храни България" АД

"Зърнени храни България" е акционерно дружество, възникнало през ноември 2007 г. чрез сливането на 8 фирми: "Слънчеви лъчи България" АД; "Зърнени храни трейд" АД; "Бек интернешънъл" АД; "Зърнени храни- Вълчи дол" АД; "Зърнени храни Балчик” EАД; "Зора" АД, Русе; "Примаагрохим" ЕООД, Добрич, и "Химимпорт агрохимикали" ЕООД.

Компанията е един от лидерите на вътрешния пазар при изкупуване, съхранение и търговия със зърно и маслодайни семена; в производството и продажбата на растителни масла; производство и търговия с биодизел, като притежава най-големия подобен завод в страната към момента. Производствената дейност на рафинирани масла се осъществява в маслодобивния завод в град Провадия, където дружеството разполага с капацитет за обхващане на пълния цикъл на производство - от мачкането на семената до бутилирането на готовата продукция. "Зърнени храни България" е вторият по големина производител и дистрибутор на бутилирано олио в страната.

Част от наличната инфраструктура в Провадия е използвана от дружеството "Слънчеви лъчи Добрич" (чрез дъщерното "Слънчеви лъчи Провадия"), като основа за изграждането на най-модерната за момента инсталация за производство на биодизел в България. Заводът е с годишен производствен капацитет 100 000 тона, а към него има изградени и складове, в които могат да се съхраняват 6000 куб. м биодизел и 2000 куб. м растително масло.

"Зърнени храни България" АД притежава и оперира 17 зърнобази – най-голямата мрежа у нас, представляваща около 35% от лицензирания и 17% от общия капацитет на страната. Те са с общ обем вместимост 700 000 тона.

В началото на 2009 г. компанията придоби 100% от капитала на "Голяма Добруджанска мелница" ЕООД - третата по размер мелница в страната, занимаваща се основно с изкупуване и преработване на пшеница с хлебопекарни качества. Мелницата има 7-етажна монолитна сграда, автотоварище за насипни продукти, както и жп товарище за насипни товари и пакетирано брашно със собствени коловози с обща дължина 540 метра.

“Агрохолдинг Ловико" АД

В началото на 2002 г. управлението на "Ловико Сухиндол" е поето от "Химимпорт", което започва да изкупува дълговете на винпрома, а впоследствие влиза в ръководството на тогавашното дружество "Лозаро-винарска кооперация Гъмза".

"Агрохолдинг Ловико" АД, регистриран в Севлиево, поема развитието на животновъдството и земеделието. Холдингът стопанисва 40 000 дка земя, засети със зърнени култури - пшеница, царевица, ечемик и др. Той е собственик и на животновъдната ферма в Сухиндол, която, по думите на ръководството му, е най-голямата в страната. В нея се отглеждат 1150 крави. Средно на ден в кравефермата се добиват 4,5 тона мляко и цялото количество се изкупува от "Нестле". Агрохолдингът стопанисва и елитната ферма за биволи край Севлиево, както и свинеферма с 3000 животни.

Около 280 души са постоянно заетите в рамките на агрохолдинга, като броят им се увеличава през летния сезон.

Близо 4000 дка лозя обработва дружество "Ловико Лозари".

"Холдинг Варна"

Учреденият през 1996 г. холдинг към края на 2010 г. управлява капитал в размер на 5,2 млн. лв., основно в сферата на туризма, финансите и услугите. Под шапката му са 10 дъщерни предприятия - "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, "Камчия" АД, "М-САТ кейбъл" АД, "Варна риълтис" АД, УД "Реал финанс асет мениджмънт" АД, ИП "Реал финанс" АД, "ТПО" ЕООД, "Равда тур" ЕООД, "Голф плюс" ЕООД и "Електротерм" АД. Част от фирмите развиват дейност като холдинг в холдинга, други работят с комфорта на монополисти в своята сфера, а трети просто съществуват в очакване на бъдещи експанзии.

"Холдинг Варна" управлява инвестициите на над 15 000 частни и над 50 юридически лица", уточнява сайтът на дружеството.

Съдейки по информацията в публичното пространство, към момента в състояние на летаргия са "Голф плюс" и "Електротерм" - бившият варненски завод за електроуреди "Елпрмом".

"М-САТ кейбъл" - един от първите кабелни оператори в България, и сега продължава да бъде лидер в бранша на територията на Североизточна България.

"Варна риълтис", както бе прекръстен през 2008 г. "Мустанг холдинг", е собственик на 10 фирми, сред които "Черно море прес" - издател на едноименния варненски всекидневник, импресарската агенция "Универс 52", мениджърът на бинго залите на ТИМ "А Ем Джи" и свързаните с ресторантьорския бизнес "Мустанг фуд", "М фуд Варна" и "МС фуд Варна".

"Реал финанс асет мениджмънт" е лицензирано за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, а инвестиционният посредник "Реал финанс", който е обслужвал четири поредни увеличения на капитала на ЦКБ, в края на 2009 г. зае второ място в годишната класация на Българската фондова борса по брой изтъргувани лотове и трето по реализиран оборот.

ТПО е правоприемник на бившата Териториална проектантска организация - Варна, приватизирана през 2001 г. от група физически лица. Към настоящия момент е 100% собственост на "Холдинг Варна". Дружеството изпълнява множество поръчки за териториално-устройствени и градоустройствени планове на общини от Североизточна България. Най-мащабната от тях е изработването на Общ устройствен план и План на комуникационно-транспортната схема за територията на община Варна, скандалите около които продължават да се вихрят.

Останалите три фирми от "Холдинг Варна" са част от туристическата индустрия. "Камчия" АД от началото на 2004 г. владее 88% от едноименния курорт край Варна. "Равда тур", създадена за изграждането на ваканционен комплекс с площ от 92 декара в село Равда, е затихнала след построяването на апарт хотела с 58 студиа и 64 апартамента, а комплексът с име "Сънрайз клуб" е преминал под управлението на туристическия холдинг "Св. Св. Константин и Елена".

Днес собствениците на най-стария български курорт с над 100-годишна история менажират 10 хотела с 2200 легла, управляват капитал от 2,3 млн. лв. и властват над инфраструктурата на "Св. Константин", 7 топли минерални извора, и широки плажове с площ близо 15 декара.

"Св. Св. Константин и Елена холдинг" експлоатира още яхтеното пристанище в Балчик чрез дъщерното си дружество "Консорциум Марина Балчик" и управлява казино клуб "Астера" в едноименния хотел в курорта "Златни пясъци". Допълнително холдингът участва с 4,1 млн. лв. в асоциираното дружество "Парк билд" ООД, представляващи 50% от капитала му, и държи 25% от акциите в "Глория турс".

„ХИМИМПОРТ” АД е най- силният „играч" на фондовата борса - с най- голяма печалба за 2010 г. и 2011 г.

Основен играч в зърнения бизнес - „Зърнени храни България” АД - взема най-големите зърнобази и силози на държавната фирма „Зърнени храни"; картелизация, разполага със 17 зърнобази, 2009 г. собственик на Добруджанска мелница - 3-та по големина в Б-я, под контрола на ТИМ - 5 мелници;

Контрол на „Слънчеви лъчи" АД - Провадия и „Прима” - Полски Тръмбеш - две от най-големите маслобойни;

Винарски бранш- търговия с вино, купува ЛВК „Гъмза-Сухиндол"

Финансови схеми с пенсионните доброволни фондове „Съгласие и „ЦКБ Сила";

Концесии: от 2006 г. концесионер на Летище Варна и Бургас чрез „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт", рег. в България, с участие:

Фрапорт - 60 % и Химимпорт АД – 40 %; техническо обслужване на летище София;

- 5 пристанища са им дадени на концесия: пристанище Видин-север и фериботния терминал – за 30 години, концесия на пристанището в Оряхово, Балчик, Леспорт, 2010 г. – печели конкурс за пристанищен оператор на пристанище „Пристис” – Русе; най-нова концесия – Лом – дадена за 35 години

Информационни технологии - „Браво инвестмънтс" АД е дружество в областта на информационните технологии и „печели конкурси" в много общини в страната за създаване на информац. системи; вместо общинските съвети да използват услугите на държавната фирма „Информационно обслужване”, те плащат на “Браво инвестмънт” АД от държавния бюджет; такава система правят и в „Топлофикация София”, Софийска вода, ВиК София – област, ЧЕЗ България, ВиК Варна, Столична община, Община Варна, Община Шумен, СОТ 161, Виваком, М-тел, като печелят „конкурса” по време на кметският мандат на Бойко Борисов; създават и интегриран софтуер за заплащане на комунални и битови сметки, изграждат информационна система и в МРРБ; на сайта на дружеството се посочват 17 областни града и 27 общини, в които са създадени такива информационни системи;

Дъщерна фирма на „Булхимекс" печели търг за износ на ел. енергия;

Медии - Алфа радио, Bulgaria on Air, списание България ер, TV MSAT, канал Мустанг, агенция Черно море, в-к Черно море и др.

Банки – ЦКБ; купува 6 търговски банки, обявени в несъстоятелност - Банка за земеделски кредит, Кредитна банка, Добруджанска банка, Капиталбанк, Кристалбанк и Международна банка за търговия и развитие; от 2008 г. е собственик на Централна кооператива банка – Скопие, 2010 г. – 94 % от „Статер Банка АД – Куманово, Македония; сега двете македонски банки са слети в Централна кооператива банка – Скопие.

Участие в “ЧЕЗ разпределение България” АД, “ЧЕЗ електро България”, „Енерго про”

Има 2 охранителни фирми;

Юни 2012 г. - ТИМ окрупнява бизнеса си чрез свързани фирми:

„Химимпорт груп" ЕАД се влива в Зърнени храни България АД, става холдинг, който включва и търговия с петрол и полимери;

В момента "партията на ТИМ" (ПП Нашият Град) е разследвана за фалшива регистрация с крадени лични данни от пенсионно осигурителното дружество ЦКБ Сила. При регистрацията на партия „Нашият град” на местните избори - 2011 г. ЦИК обявява за невалидни 1000 подписа и дава няколко дни на партията да допълни списъците. ТИМ „набавя” ЕГН-та и подписи на хора от пенсионен фонд „ ЦКБ Сила”. Има подаден сигнал към варненската прокуратура и е образувано досъдебно производство № 162/2012 , което е висящо. Партията има 3 члена в Общинския съвет и 1 районен кмет.

 

Страница на статията : 0102
Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

09.02 2016 в 11:51

Какви реформи,какви пет лева като тези безконтролни мутри от Зърнени храниАД, не са плащали заплати от миналата година!Срам и позор че тези разбойници си правят касвото поискат,и никой не ги проверява! Много фирми в България вече плащат на седмица,а тези уроди плащат на три,четири месеца веднъж!

20.12 2015 в 15:49

Странно как постепенно всички ”идват на мойта”...аз като говоря че запъртъците трябва да се Изтребват-ми казват че съм бил ”екстремист”...Накрая -много хора ще разберат, че”да си хуманен в джунгла-е равносилно на самоубийство”...

04.12 2015 в 09:05

Хайде на бас, че тия жалки мутрагени не могат да изброят и половината на списъка. И не ги еня, защото са само жалки бушони на всички които са ни крали, мародерствали и унищожавали България. Без разлика на цвят политически партии, Мафиоти, олигарси с бели якички, ДС и бивши партийни величия, съдебната мафиотиизирана система. Всички, без изключение. Има и други като тях котараци, Орион които са същите. Бушони, които като изгърмят- изчезват с комисионната си далеко. А тия които все пак ги осъдят са гарантирано оправдани от мафиотизираната съдебна система. Подчертавам отново-всички. И знам, че за да се отървем и спасим родината си, няма да мине без кръв. Ще ни окървавят. Но няма друг начин. Иначе ние, останалите трябва да се махаме от тия земи. А и това не виждам как да стане. Т.е. те или ние заради бъдещето на нашите деца и внуци.

26.05 2015 в 12:05

Тези разбойници не плащат и минималните заплати който се полагат на робите им с месеци!Зърнени храни АД, няма ли институции който да ги раследват? Има ли държава, а и стадото ги търпи!

06.04 2015 в 02:03

Ei tova e nai-tocnija kometar bratja i sestri, na Jespy: "Смешна държавица - офшорна компанийка притежава държавицата :))) Що има още луди да гласуват и плащат данъци - не знам. Дали и в европата е така - офшорки да притежават държавите им ?!?!"

Bravo

01.04 2015 в 18:33

Искам да попитам всички тролове, макар се съмнявам да четат каквото и да е по темата, те просто copy / paste от текстовите документчета и да си вземат заплатата, която сигурно е 20% от това, което дават за тях...
Един ден, децата ви ще живеят в тази държава по начина, по който вие им постилате и това, което правите е ПРОДАЖБА НА БЪДЕЩЕ за жълти стотинки...

01.04 2015 в 16:45

Бая неща са пропуснати, примерно международното летище в Казан, Русия... Но това няма значение на фона на всичко останало.