Валутният борд остава до влизането ни в Еврозоната

OFFNews Последна промяна на 13 април 2017 в 12:59 2796 0

Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура. 

Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии. До тогава Валутният борд е безалтернативен и неприкосновен. 

Запазване на данъчните ставки на преките данъци и недопускане на допълнителни данъчни облекчения. Ставките и прагът за регистрация по ДДС остават непроменени. 

Дефицитът в бюджета от 2017 г. ще намалява така, че през 2020 да се постигне балансиран бюджет. Устойчивото нарастване на доходите е основен приоритет на нашето управление и то може да стане за сметка на ръста на икономиката.

Управление на средствата от Европейския съюз 

Все по-лесно да се кандидатства за средства по европейски програми, предвижда програмата на ГЕРБ и Патриотите.

Системите за управление на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, ще бъдат унифицирани, за да се постигне пълна електронизация и подчиняване на едни и същи правила. Ще продължи опростяването на документите по кандидатстване и отчитане на европроекти, както и по-лесен достъп до информация и финансиране по ОП и ПРСР за малкия бизнес и дребните селскостопански производители.