Сметната палата напомни на партиите да побързат с финансовите си отчети за 2019 г.

OFFNews Последна промяна на 09 юни 2020 в 10:48 1490 0

Сметната палата напомни на политическите партии, че удълженият срок за подаването на финансовите им отчети за 2019 г. изтича на 15 юни.

Удължаването на периода бе заради извънредната ситуация във връзка с мерките срещу разпространението на COVID 19.

Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд. До днес 84 партии са подали отчетите си, а действащите партии са 129.

Заедно с финансовите си отчети за 2019 г. партиите трябва да подадат в Сметната палата и декларациите по образец със списъци на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, направили дарения. Финансовите отчети трябва да се представят на хартиен и електронен носител. Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят на интернет страницата на Сметната палата в раздела „Контрол-партии“, уточняват от одитната институция.

Съгласно Закона за политическите партии годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията за формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 30 юни Сметната палата ще публикува представените от политическите партии финансови отчети за 2019 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите са:

- налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5000 до 10 000 лв.;

- загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;

- възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови