Окончателно въведоха Закон за европейската заповед за разследване

OFFNews Последна промяна на 07 февруари 2018 в 13:03 6049 0

Снимка sxc.hu

Народното събрание окончателно прие днес Закон за европейската заповед за разследване, който се въвежда у нас по европейска директива. Законът има за цел да опрости работата на съдебните органи, когато искат събиране на доказателства, намиращи се в друга държава от ЕС.

Например, ако френските съдебни органи следят терористи, които се укриват в Белгия, те могат да поискат от белгийските си колеги да разпитат свидетели или да извършат обиски на жилища от тяхно име. Този нов инструмент ще опрости и ускори трансграничните наказателни разследвания.

Европейската заповед за разследване се основава на взаимното признаване, което означава, че всяка държава членка на ЕС е задължена да признае и изпълни искането на другата държава, както би направила с решение, произлизащо от нейните собствени органи.

Европейската заповед за разследване ще има следните предимства:

Тя създава единен, цялостен инструмент с широк обхват — заповедта ще замени съществуващата фрагментирана правна рамка за получаване на доказателства. За участващите държави членки заповедта ще обхваща целия процес на събиране на доказателства — от обезпечаването на доказателствата до прехвърлянето на съществуващи такива.

В нея се определят строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства — държавите членки разполагат най-много с 30 дни, за да решат дали приемат искането. Ако то бъде прието, се прилага 90-дневен срок за извършването на исканите процесуално-следствени действия. Всяко забавяне ще бъде докладвано на държавата от ЕС, издала заповедта.

При Европейската заповед за разследване се ограничават основанията за отказ на такива искания — получаващият орган може да откаже да изпълни заповедта само при определени обстоятелства, например, ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.

Заповедта намалява административните формалности чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, преведен на официалния език на изпълняващата държава, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.

С нея са защитени и основните права на защитата — издаващите органи следва да преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие. Европейската заповед за разследване трябва да бъде издадена или потвърдена от съдебен орган, а издаването ѝ може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в съответствие с правото на защита и с националния наказателен процес. Държавите членки трябва да гарантират, че лицата разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че засегнатите лица са надлежно информирани за тези възможности.

По-специално Европейската заповед за разследване позволява следното:

- временно предаване на задържани лица с цел събиране на доказателства;

- проверки на банковите сметки и финансовите операции на заподозрените или обвиняемите лица;

- разследвания под прикритие и прихващане на далекосъобщения;

- мерки за запазване на доказателства.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови