ДПС: Демокрацията у нас е застрашена, мирът е на изпитание

OFFNews Последна промяна на 13 юли 2017 в 11:42 6316 3

Снимка Мустафа Карадайъ

Демокрацията в нашата страна е застрашена. Мирът в нашата родина е на изпитание. Крайно време е да бъдат взети мерки за това. И всички органи да започнат да изпълняват законовите си правомощия.

Това заяви от парламентарната трибуна председателят на ДПС Мустафа Карадайъ в декларация от името на парламентарната група на движението по повод годишнината от влизането в сила на Конституцията на България.

Карадайъ посочи, че Конституцията и принципите в нея са поставили основите на модерната държавност у нас и са поставили личността на най-високото стъпало в обществената ценностна система. Основните права и свободи на личността обаче са само предпоставка, не и реална мярка за демократизма на обществото. "Те са безпредметни, щом не са създадени необходимите политически, икономически и юридически механизми за тяхното осъществяване. Остават просто декларации", се допълва в декларацията.

ПГ на ДПС предупреждава още, че "независимо, че новата ни Конституция създаде принципно нова по същност, съдържание и форма държава, няма гаранции, че тя няма да се окаже заложник на лица и формации, останали оковани в старите вериги на собствените си тежки предразсъдъци. Особено, когато са облечени във власт."

Пълният текст на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ОТ ИМЕТО НА ПГ НА ДПС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Днес отбелязваме годишнината от влизането в сила на най-новата Конституция на България. Независимо от своите несъвършенства, Конституцията от 13 юли 1991 г. осигури пътя на прехода и създаде основите на демократичното устройство на страната ни. Конституцията установи България като парламентарна република и единна държава, определи рамката, в която трябва да се създават другите закони. Установи принципите за изграждане на политическата система, принципа на разделение на властите, посочи и определи правомощията на държавните органи, както и принципите за демократични избори.

Като фундамент на модерната държавност целта на Конституцията е да създава устойчиво демократично управление на обществото и хуманни отношения, които поставят личността на най-високото стъпало в обществената ценностна система. Народните представители от Седмото Велико Народно събрание, следвайки този стремеж, обявиха верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост, издигнаха във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. И завещаха на бъдещите поколения да изграждат, заздравяват и да пазят демократичните устои на българската държава – единна и неделима. С приеманите закони в бъдеще в съответствие с Конституцията да създават здрави гаранции за това. С ясното съзнание, че гарантирането на правата и свободите на гражданите е критерий за степента на развитие на демокрацията в обществото.

В началото на демокрацията страната трябваше да реши успешно основни въпроси в областта на правата на човека – да сложи край на потъпкването на основни права и свободи на човека и в същото време – да създаде основа за гарантиране на спазването на тези права. Трябваше да се изгражда и укрепва и гражданското общество при спазване на изискванията на международните стандарти по правата на човека и основните свободи.

В годините на прехода в Република България се утвърди успешен модел на междуетническите отношения, основаващ се на принципите на гражданското общество и на демокрацията. В същността си този модел изисква при решаването на малцинствените въпроси да се търси и намира баланс и хармония между принципа на интеграция на малцинствата в гражданското общество и принципа на защита на тяхната етническа, религиозна и езикова идентичност.

В Конституцията залегна разбирането за нация като гражданска нация, при което националната общност се състои от всички граждани на държавата като отчита съществуването на етническо, религиозно и езиково разнообразие, респективно на носители на такива различия. Българската Конституция включва разбирането, че защитата на малцинствата се осъществява чрез пълноценно гарантиране на индивидуалните права и свободи на лицата, принадлежащи към тях. Според Конституцията всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права, не се допускат никакви ограничения на правата нито привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, убеждения и политическа принадлежност и т.н. Всички граждани са равни пред закона.

Конституцията прокламира равенството като общочовешка ценност наред със свободата, мира и хуманизма. Този принцип е един от фундаментите на гражданското общество и демократичната държава.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията основните права на гражданите са неотменими. Тази норма, както и всички конституционни норми имат непосредствено действие – чл. 5, ал. 2.

Конституцията предоставя основни права и свободи на личността, но те са само предпоставка, не могат и не са реална мяра за демократизма на обществото. Те са безпредметни, щом не са създадени необходимите политически, икономически и юридически механизми за тяхното осъществяване. Остават просто декларации.

И независимо, че новата ни Конституция създаде принципно нова по същност, съдържание и форма държава, няма гаранции, че тя няма да се окаже заложник на лица и формации, останали оковани в старите вериги на собствените си тежки предразсъдъци. Особено, когато са облечени във власт.

Трябва ясно да се подчертае и да се напомня непрекъснато основната роля и отговорност на Народното събрание като законодателен орган за приемането на закони в съответствие с конституционните норми и международните договори, които са част от вътрешното право на страната и се ползват с предимство (примат) пред националните закони.

Народните представители трябва ясно да осъзнават своята отговорност, че точното спазване на правата и свободите на гражданите се гарантира чрез създаването на съответните юридически механизми. И това е основно задължение и отговорност на народните представители и Народното събрание.

Движението за права и свободи неотклонно се придържа към целите, заложени в програмните документи на партията и работи последователно за

– постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната;

– съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на малцинствата в Република България;

– създаване на гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности.

Както и – икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната.

С тези принципи Движението за права и свободи се явява гарант за демокрация, стабилност, мир и просперитет. Основа и гарант за Българския етнически модел. Това трябва да бъде общо дело, с усилията на всички, в заедност.

През последните години регистрираме не просто как се погазват духът и философията на основния закон и конкретни нейни норми, но сме свидетели на изключително тревожни процеси и трайно очертаваща се тенденция за рязко и все по-скоростно отдалечаване и отстъпление от постижения на демокрацията в нашата страна. И докато до скоро можехме да говорим за необходимост законите да доразвиват заложените демократични принципи и да създават стабилни гаранции за тяхното проявление, днес вече дори е малко да кажем, че мнозинството в законодателния орган не само не създава гаранции за реализиране на заложените в Конституцията права, нещо повече, създава закони, които ограничават права. Ярко доказателство за това е и последният доклад на ОССЕ.

Днес трябва ясно и категорично да заявим, че демокрацията в нашата страна е застрашена, че мирът в нашата родина е на изпитание. Крайно време е да бъдат взети мерки за това. И всички органи да започнат да изпълняват законовите си правомощия. Без намеса в чужда компетентност, при стриктно спазване на законите на страната.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Демокрацията не е даденост, правата и свободите не са даденост. Всички ние сме длъжни да се борим и твърдо да ги отстояваме. Има много проблеми пред нас, има много въпроси и то трудни въпроси. Но в името на демокрацията и на мира трябва да се борим, за да продължаваме да живеем заедно, за да намираме вдъхновение за изграждане на по-добро общо бъдеще.

Нека да потърсим опора за това вдъхновение в Конституцията и в Българския етнически модел, получил и международно признание. Нека отговорим на предизвикателствата на актуалното политическо време с обединяващ патриотизъм, в заедност да оценим силата и богатството на различията и да изградим онази България, която ще бъде желан дом за нашите деца поколения напред. И, както казва нашият почетен председател д-р Ахмед Доган в своето Политическо послание от м. март 2017 г., „съзнавайки, че времето е в Нас, нека да покажем на света, че и Ние сме във Времето!“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

От името на ПГ на ДПС призовавам всички демократични партии да бъдем отговорни и на необходимата висота. В името на мира и просперитета. В името на Конституцията. В името на Република България.

Виж още за:
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

9342

3

torbalancho

17.07 2017 в 07:06

демокрация няма, мангализация със сигурност има..

21762

2

spirit оригиналът

16.07 2017 в 21:33

Убий го – просто защото можеш. Безнаказно е.

Просто защото когато циганинът е престъпник - това има значение, на циганина и на всеки друг трябва да защитаваме расата му, правата му, дискриминирани са.

А когато българинът е жертва, националността няма значение. Всички сме хора.

Убий българина смело, има кой да те защити. Българинът чака да го убиеш, живее тихо и уплашено, той вече е мъртъв от страх.

Убий българина безотговорно, по най-жесток начин, защото той няма да отвърне, той ще чака правосъдие, което няма да се случи. http://www.lentata.com/page_9674.html