278 от властта с грешки за доходите си, шеф на резерва пропуснал над 400 хиляди

OFFNews 22 февруари 2016 в 15:52 5760 8

278 души от властта са подали декларации с грешки до Сметната палата. 

Списъците със заключенията за несъответствие от извършените проверки на декларациите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за периода 01.01.2015 г. до 06.11.2015 г., бяха публикувани днес. Най-голям е броят на съдии, прокурори и следователи, има и немалко политици и депутати. Най-крупна сума пък е забравил да обяви Станимир Пеев, шеф на Държавния резерв. Той е пропуснал да декларира вземане на съпругата си в размер на 420 500 лева. 

Списъците можете да видите ТУК.

Те съдържат 228 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2015 г., и 50 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода 01 януари - 06 ноември 2015 г. 

През 2015 г. Сметната палата е извършила проверка на 14 159 лица, с ежегодни декларация или уведомление, подадени пред Публичния регистър, включително техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца, 710 лица, подали встъпителна декларация, и 588 лица, подали финална декларация. 

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” - Резултати от НАП. 

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    ГЕРБ отмъщава на сините кметове за загубата в София