'Приятно е да бъдеш възмутен...': Далчев на изпита по литература в Софийския университет

OFFNews Последна промяна на 18 март 2018 в 10:08 11013 0

Снимка Софийски университет

Цитат от Атанас Далчев е темата за есе на кандидатстудентския изпит по български език и литература в Софийския университет.

Изпитът започна в 9 ч. Участие в него бяха заявили 1548 души, броят на явилите се ще бъде оповестен по-късно.

Падна се вариант №3 на теста, а цитатът е: "Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство" (Атанас Далчев).

Габриела Ганчева от Плевен изтегли изпитен вариант №3 на теста, а темата за есето - Светлина Ангелова от Златица.

Изпитът се състои от две части: тест с 50 въпроса (70 точки, 1/3 от точките са за въпросите по литература) и задача за изграждане на аргументативен тип текст по даден проблем - есе (30 точки) в обем до 3 страници. Максималният брой точки е 100.

Създаването на текст е задължителен компонент от изпита, което означава, че без него не се присъждат точки независимо от броя верни отговори на теста.

Тестът включва отворени и затворени въпроси. Задачите по литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от текстове. По-малка част от въпросите по литература изискват фактологически знания (разпознаване на авторство, заглавие и т.н.), а по-голямата част предполагат умения за четене на художествен текст – обяснение на мотивацията на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху структурни особености на текста и т.н.

Продължителността на изпита е 4 часа.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Комуникационен мениджмънт; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право". С изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност „Европеистика", а с изпит по български език и литература и изпит по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език – специалност "Регионално развитие и политика".

От 14 ч днес започва друг изпит за СУ - по физика. Той се състои от тест и една задача, която има за цел да провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката.

Допуска се използването на калкулатори, но не и на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Идната неделя - 25.03. - са изпитите по математика II (от 9 ч.) и химия (14 ч.), на 1 април са изпитите по история на България и писменият по журналистика. Изпити ще има и на 15-и, и на 22 април. Тези по биология, география и събеседването за специалността "Музикални медийни технологии и тонрежисура" са насрочени за 15 април, а на 22-ри са: математика I; събеседване за специалността "Изобразително изкуство"; теология (устен); музикален инструмент или пеене; събеседване за специалността "Графичен дизайн".

Докато текат изпитите, в Ректората и съответните факултети, където има изпити, няма да бъдат допускани външни лица. За тази неделя забраната се отнася до: Ректорат - до 14 ч.; Факултет по химия и фармация - до 14 ч., и Ректорат - Северно крило, четвърти етаж - до 19 ч.

За явяване на изпит кандидатите плащат по 30 лв., съгласно приетите от Университета условия.

Само в пет от 117-те специалности оценките от матури не могат да се използват за вход: регулираните "Право", "Медицина" и "Фармация", както и "Журналистика" и "Връзки с обществеността".