Националната телефонна линия за деца: 800 000 обаждания за 10 години

Зарина Василева Последна промяна на 13 юни 2019 в 13:24 5943 1

На кого да се обадя? Какъв е смисълът? Какво ще се промени?

Тези въпроси първосигнално минават през съзнанието ни, когато разпознаем дете в риск. Ще чуем писъците му след жлъчния плясък на шамарите, през стените на дома си. Ще го намерим в безпомощно състояние на улицата или то само ще ни спре, за да помоли за храна. Ще го разпознаем сред приятелите на децата си – само и уплашено в привидната си свобода.

Да се поставя едно дете в опасност е чудовищно престъпление. Престъпление е не само причиненото, но и мълчанието за него.

На Националната телефонната линия за деца (НТЛД) никой не мълчи. Обаждат се и деца, и възрастни. Те споделят, търсят помощ и я получават. Темите са различни, а разказите - често покъртителни.

Разказите

Жена сигнализира за малолетни деца, които се възпитават със заплахи за убийство и по телата им се пуска ток. Живеят в условия на тежко и системно физическо и психическо насилие от страна на настоящия партньор на майка си, като дори стават свидетели на сексуален акт между двамата. Майката е със заболяване, застрашаващо живота ѝ, но не търси помощ нито за себе си, нито за децата си.

Подаден е сигнал за тийнейджърка, която не посещава редовно училище, употребява психоактивни вещества и няма възрастен, който да е ангажиран с полагането на грижи за момичето. Родителите на детето са разделени и никой от тях не се интересува от това къде момичето прекарва нощта. В миналото то е било свидетел на системни конфликти и насилие в семейството, както и на ситуация, в която единият родител е намушкал другия с нож.

На линията се е обадил баща на момче, който е споделил, че синът му има приятел, изоставен от родителите си. Обяснил е, че непълнолетното дете живее само, без надзор от възрастен, като не е ясно къде са майка му и баща му. По думи на обаждащия се, момчето изглежда видимо неглижирано, с лоша хигиена, употребява психоактивни вещества и не посещава училище.

Малолетно момиче е споделило за ежедневно физическо и психическо насилие над нея от страна на настоящия партньор на майка й. Детето е разказало, че майката също е жертва на домашно насилие от мъжа. Момичето е споделило, че постоянно се чувства стресирано и уплашено, както в дома си, така и в училище, вследствие на преживяваното. Тя е заявила желание да бъде изведена от дома си, тъй като не издържа повече на случващото се, като е споделила, че в миналото е била настанявана в кризисен център, заедно с майка си, защото тогава жената е имала връзка с друг мъж, който също е упражнявал насилие над тях двете.

Помощ на НТЛД е потърсило и непълнолетно момче, чуждестранен гражданин. Споделило е, че е временно в България и е решило да потърси помощ на линията (телефон 116 111 съществува във всички страни, членки на ЕС и е разпознаваем за децата). Младежът разказал, че по-рано вечерта е злоупотребил с алкохол, заедно с негов приятел, вследствие на което е загубил съзнание. По думи на момчето, когато се събудило, е започнало да мисли за самоубийство. От разказа на момчето е станало ясно, че неговият баща се е самоубил на рождения му ден преди няколко години, малко след като новороденият му брат е починал от естествена смърт. Момчето е споделило, че не вижда смисъл да живее и иска да сложи край на живота си.

Тези и още над 800 000 обаждания са регистрирани на безплатната телефонна линия с национално покритие, която функционира 24 часа, 7 дни в седмицата. Създадена преди 10 години, НТЛД 116111 е възможност за всички – деца, родители, професионалисти, роднини, съседи, приятели, близки – независимо дали са от град, или малко село, дали имат тежък проблем, или дребно питане, да се обадят на тази линия и да разговарят със специалист. Децата, ако пожелаят, могат да запазят своята анонимност.

Институциите

Когато децата и възрастните, пожелаят да разкрият своята самоличност, данни и координати, сигналите се изпращат незабавно на съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършване на проучване и оценка на постъпилата информация. Всеки сигнал се регистрира писмено в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която наблюдава и контролира работата по сигналите. Дирекциите „Социално подпомагане“ са задължени да изпратят в Държавната агенция за закрила на детето информация за резултатите от предприетите от тяхна страна действия. ДАЗД от своя страна, работи в синхрон с всички други компетентни органи по закрила на детето в България – МВР, МОН, общини, АСП.

В дирекциите „Социално подпомагане“ има създадени отдели „Закрила на детето“, които са местни структури на Агенцията за социално подпомагане и социалните работници поемат работата по сигнала. В зависимост от проблема се сигнализират и органите на МВР (съответното районно управление или към „Национална система 112“) и регионалните управления на образованието към МОН.

През определен период от време обслужването на линията се възлага от ДАЗД на доставчик на социални услуги след провеждане на конкурсна процедура по Закона за обществените поръчки.

Финансирането на НТЛД 116111 е от държавния бюджет и други източници на финансиране за тази линия не се допускат и използват.

Екипът

Изискване към екипа, който обслужва линията, е да бъде съставен от професионалисти – бакалаври или магистри в сферата на психологията, педагогиката, социалните дейности. Всеки член на екипа преминава през внимателна селекция и серия интервюта, специализирано обучение за телефонно консултиране и етап на наблюдение на работата му. От членовете на екипа се изисква не само образование, но и висока мотивация, желание за работа с деца, искрен интерес към проблемите на децата и детското развитие, комуникативност и търпеливост. Предвидено е екипът периодично да преминава през надграждащи обучения, за да се повишава капацитета за работа по трудни случаи. В момента НТЛД 116 111 на ДАЗД се обслужва от професионалистите на „Асоциация Анимус“. Това са хора с дългогодишен опит и висока квалификация, преминали през поредица специализирани обучения и спазващи правилата за поведение и реакция, разписани от ДАЗД, и в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето.

Работещата денонощно безплатна телефонна линия, висококвалифицираните специалисти и гарантираната анонимност са достатъчни гаранти против мълчанието. А мълчанието е златото, което се трупа в активите на злото. Особено когато злото е насочено към дете.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови