Национална мрежа за децата иска отпадане на тайната на осиновяване

OFFNews 25 февруари 2014 в 11:14 1669 0

Национална мрежа за децата поиска да отпадне "тайната на осиновяването" и да се увеличат наказанията при сексуална експлоатация на малолетни. От НМД настояват още за въвеждането на правна дефиниция за компютърно престъпление в становище във връзка с проекта за нов Наказателен кодекс.

"Обединението на граждански организации приветства приемането на отделна глава (Глава 11) в проекта за Наказателен кодекс с особени правила за наказателната отговорност на непълнолетните. Национална мрежа за децата подкрепя наличието на ясни хипотези, в които детето няма да бъде съдено като възрастен, както и съобразяването на наказателната отговорност и изпълнението на наказанията с възрастта на извършителя и вида на престъплението, включително чрез предвиждане на разнообразни мерки за въздействие. Предвиждането на подходящи мерки за децата, нарушили НК, включително от категорията на възстановителното правосъдие, гарантира правата на непълнолетните и цели ефективната им реинтеграция", се казва в прессъобщение на Национална мрежа за децата.

Организацията препоръчва да отпадне тайната на осиновяването, защото "при тази практика произходът и роднинските връзки на детето се скриват и/или заличават от досието му, което нарушава правата на осиновените деца", аргументират се от НМД.

Национална мрежа за децата настоява и за хармонизиране на българското законодателство с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, чийто срок за транспониране изтече в края на 2013 г. В тази връзка организациите от Мрежата предлагат конкретни текстове за привеждане на Наказателния кодекс в синхрон с директивата като напр. увеличаване на наказанията в случаите на сексуално посегателство на малолетни, въвеждане на правна дефиниция за компютърно престъпление и др.

Национална мрежа за децата предлага в Глава 11 от проекта за нов НК да се предвиди и възможност за извършване на медиация между жертвата и извършителя на престъпление, когато той е непълнолетен.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице – медиатор подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

"По този начин законът ще даде повече възможности за въздействие на непълнолетните извършители чрез прилагане на подход с фокус върху жертвата и поправяне на вредите, лично осъзнаване и поемане на отговорност за случилото се, поправяне и превъзпитание", пишат от НМД.

Национална мрежа за децата е обединение на 122 организации от цялата страна, които работят с деца и семейства в четири основни тематични области: здраве; образование; семейство и деца в институции, както и детско и младежко правосъдие. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата. 

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Най-влиятелните хора в Европа се събират в София