Над 3 000 неактивни лица са привлечени през месец юли за регистрация в бюрата по труда

OFFNews Последна промяна на 15 август 2019 в 14:40 1385 0

Общо 3 017 неактивни, т.е. лица, които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са се регистрирали в бюрата по труда през юли, показват статистическите данни на Агенцията по заетостта. От началото на годината служителите са активирали 17 328 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование, активни действия на кариерните центрове, на трудовите посредници и експертите активиране, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

През юли 2019 г. регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 172 643, като се наблюдава леко увеличение спрямо юни – с 2 984 лица. Нарастването е обусловено както от намаляващото търсене на кадри за сезонни дейности, така и от ефекта на кампанията на Агенцията по заетостта по активиране на нетърсещите работа или обучение лица в трудоспособна възраст. В сравнение със същия месец на 2018 г. безработните в бюрата по труда са с 13 191 по-малко.

Равнището на регистрирана безработица през юли се установява на 5.3% . Агенцията по заетостта отчита леко нарастване от 0.1 процентни пункта спрямо предходния месец и спад от 0.4 процентни пункта на годишна база.
През юли новорегистрираните безработни са 24 874. Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също разчитат да намерят своите кадри. Нови 670 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа.

Постъпилите на работа през юли са 15 226 безработни, като 92.0% от тях са устроени в реалната икономика. Други 394 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните от рисковите групи на пазара на труда, на субсидирани работни места през месеца са устроени 1 215 лица: 669 – по програми и мерки за обучение и заетост и 546 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През юли в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати нови 669 безработни лица. Завършилите обучения през месеца са общо 3 925 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 350, като 76.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.3%), административните и спомагателните дейности (10.3%), образованието (9.6%), хотелиерството и ресторантьорството (7.2%), и други.

Най-търсените групи професии и този месец са: преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни техници и приложни специалисти; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения и други.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови