Quantcast

Мая Манолова срещу "Топлофикация" в съда днес

OFFNews Последна промяна на 02 февруари 2017 в 08:58 7429 1

Националният омбудсман Мая Манолова се изправя в съда срещу изпълнителния директор на "Топлофикация" днес.

Заседанието по делото в Административния съд в София е насрочено за 13 ч.

То е заведено от Манолова заради отказа на столичната "Топлофикация" да предостави информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред.

На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса. В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи изрично решение съгласно законовите изисквания.  Вместо това, от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на закона.

Манолова е категорична, че исканата информация е от обществен интерес и заведе дело за получаването ù - омбудсманът поиска от монополното дружество информация за т.нар. "юрисконсултски възнаграждения", които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите ù са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР.

По информация на обществения защитник дружеството е събрало над 15 млн. лева от потребителите в столицата само през миналата година чрез започнатите дела срещу 21 хиляди столичани.  В тези производства дружеството е поискало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител, дължими са и 300 лева по исковото производство.

Ето и въпросите на Мая Манолова:

1. Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 г.?

2. Колко от присъдените на "Топлофикация" за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?

3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?

4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?

5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?

6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?

7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?

8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?

9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях? 

10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?