Децата на активист от Да България в скандала с приема в ясли и градини

Юлиана Ончева Последна промяна на 23 януари 2018 в 10:13 15004 1

Снимка Фейсбук на Иво Мирчев

Скандал с приемането на двете деца на един от активистите на "Да България" - Иво Мирчев, в детска градина 164 в Горна баня, избухна след появила се информация topnovini.bg за записване с връзки на сина и дъщеря му в детското заведение. 

Директорката Мариана Иванова бе уволнена след проверка в градината на Столична община, а "Да България"  поиска зам.-кметът по култура и образование в София Тодор Чобанов да бъде временно отстранен, а районният кмет на Овча Купел Христина Семерджиева да подаде оставка. Поводът бе именно скандалът с незаконен прием на деца в ДГ 164 "Зорница" в София, за който бившата директорка Мариана Иванова заяви, че й е оказван натиск. Така проблемът с приема на деца в ДГ стана политически, а председателят на Постоянната комисия по образование и култура към СОС Малина Едрева заяви, че лично е поискала "да бъдат публикувани сигналите за нарушения на г-жа Иванова, докладите от проверките и заповедта за проверка от „Вътрешен контрол” на Столична община, която тече в момента. Публично ще бъдат изнесени и данните от тази проверка, когато тя приключи. Така всеки ще може да се запознае с фактите, подкрепени с документи", категорична бе Едрева.  

На страницата си във фейсбук Мирчев твърди: И двете ми деца са приети по правилата, без да се използват никакви връзки, натиск и всякакви пробойни в системата за прием в детските градини на Столична община. 

Мирчев обяснява, че атаката към него се дължи на факта, че е активен по темата в социалните мрежи и "това очевидно е раздразнило определени кръгове от администрацията на Столична община и Район “Овча купел”. По думите му контактите му с директорката на детската градина в Горна баня "винаги са били като родител и директор". Познавам я от времето, когато подадох молба за преместване на сина ми и не съм имал каквито и да са взаимоотношения с нея извън нейните професионални задължения и моето поведение като родител. 

Мирчев пише още: По отношение внушенията за мои контакти в “съответната община” мога спокойно да заявя, че единственият човек в район “Овча купел”, с който съм се срещал е кметът Семержиева и поводът бе строежът на нова детска градина в Горна баня. Имали сме две срещи, на които са присъствали освен кмета и гл. счетоводител, гл. архитект и директорката на детската градина. И на двете срещи сме обсъждали възможностите да се построи нова детска градина в Горна баня, като е нужно да се отбележи, че съдействие от районната администрация не получихме.  

Призовавам общината да проведе независима проверка и да се изчисти от замесените, вместо да се занимава с мръсен PR. Ще потърся правата си по съдебен ред, заявява Мирчев. 

Той излага "Фактите за приема на сина ми": Големият ми син Мартин е роден през 2010 г. Приет е в ясла 55 в квартал Павлово през януари 2011 г. под номер 30 в списъка на чакащи две денонощия пред яслата родители. Година по-късно, след завършване на яслата чрез електронната система на детските градини (а не с SMS от някой общински чиновник) Мартин е приет в 60 ДГ “Бор” в кв. Княжево. Месеци след приемането му подадох молба в 60 ДГ “Бор” за преместването му по-близо до квартала, в който вече живеехме - Горна баня. Причините освен логистични, бяха свързани и с некадърното управление на детската градина в Княжево. Поради липса на места, чаках година да се случи преместването посредством системата на Столична община. 

Не само са спазени всички правила, не само не е оказван натиск, а абсолютно всяка стъпка по приема е била осъществена през електронната системата на Столична община. 

OFFNews също поиска проверка на случая. От общината отговориха: 

Лицето с инициали М.И.М., родено през 2010 г., е прието в ДГ №164 по следния начин: На 27.04.2013 г. е класиран в ДГ №60 „Бор“, кв. Княжево, район „Витоша“, което е видно от кореспонденцията, съхранена в Информационната система за обслужване на детските заведения на територията на Столична община /ИСОДЗ/.

Детето посещава детска градина №60 до 12.09.2014 г. По желание на родителите, на 12.09.2014 г. М.И.М. е отписан от ДГ № 60 „Бор“, кв. Княжево, район „Витоша“. 

В Протокол №43/28.09.2012 г. на работната група към дирекция „Образование“ е взето решение за начина, по който да се отразява в ИСОДЗ преместването на децата от една детска градина в друга. Съгласно действащата нормативна уредба преместването на дете от една детска градина в друга може да се осъществи при наличие на свободно място. В тази детска градина съществува хроничен недостиг на места и няма доказателство по какъв начин е преместено детето.

На 15.09.2014 г. М.И.М. е записан в ДГ № 164 „Зорница“, кв. Горна баня, район „Овча купел“, като за основание за записване е посочено „решение на работна група към Дирекция „Образование“, протокол: Пр. 43/28.09.2012 г. – с преместване“. При извършената проверка не е открита молба за преместване.

Детето М.И.М. е посещавало до 26 юли 2017 г. подготвителна група – четвърта „б“ в ДГ № 164 „Зорница“. 

Според Мирчев "Фактите за приема на дъщеря ми" са: 

Сестрата на Мартин Диана е родена през 2015 г. Влиза в детската градина в Горна баня НЕ с медицински протокол и хронично заболяване, както е лъжливо е написано. Не само това - тя никога не е била на подобен преглед и НИКОГА лекар не е давал подобно заключение, не е издаван какъвто и да е протокол, още по-малко е искано нещо подобно от някого. Диана е приета в детската градина през системата на Столична община с максимален брой точки по критериите на детската градина - по-голям брат в ДГ, родители, живеещи в квартала, родител, работещ в района. И това е причината Диана да не бъде откривана в списъка на деца, приети след натиск от Столична община и кмета на район “Овча купел” Семерджиева. 

Проверката на Столична община: 

Лицето Д.И.М., родено през 2015 г. е прието в ДГ №164 по следния начин: На 29.09.2016 г. в ИСОДЗ директорът на детската градина е отразил, че е Д.И.М. е записана и постъпила, като в графа „допълнителна информация“ е записано „пр. № 40/06.03.2012 г. на раб. гр. и реш. на ПС на ДГ“. В Протокол № 40/06.03.2012 г. на работната група към дирекция „Образование“ е взето решение за максималния брой деца с хронични заболявания, които могат да бъдат приемани в група и задължително да бъде следван от номер на документа, удостоверяващ хроничното заболяване.

В нормативните документи, уреждащи приема на деца в детските градини, не са делегирани правомощия на педагогическите съвети към детските градини да вземат решения за приема на деца. От извършената проверка на книгата за решения на педагогическия съвет /ПС/ на ДГ № 164 „Зорница“ и класьора с протоколи от заседанията на ПС, неразделна част към книгата, се установи, че никъде в дневния ред на заседанията и в протоколите не е отразено такова разглеждане и вземане на решение за прием на Д.И.М.

При проверка на документите, касаещи приема на Д.И.М., се установи, че на 22.08.2016 г. е подадено Заявление вх. № 156/23.08.2016 г. от И.Н.М – баща на детето за прием на Д.И.М. в детската градина, на основание т.2.2.4 от Правилата за прием и последващата Наредба. В Заявлението е посочено, че родителят прилага следните документи: протокол от лекарска комисия /ТЕЛК или ЛКК/ и удостоверение за раждане на детето.

Със Заповед № 351/24.08.2016 г. на директора на детска градина №164 е сформирана комисия за „разглеждане, подбор и подреждане на приетите деца с хронични заболявания, регламентирани в т.2.2.4 от Правилата за прием.“

В Протокол №1 от 01.09.2016 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № 351/24.08.2016 г. са взети следните решения:

Списъкът на приетите деца по т. 2.2.4 /първи прием/ да се предостави на Директора на утвърждаване.

Потвърждението от родителите да става лично при Директора, след уведомяването им /срок 7 дни/ - от 01.09-09.09.2016 г.

Ако след тази дата не е потвърден приемът на детето, същото да отпадне от списъка.

Всички потвърждения да се отбележат с подпис на родителя върху подадените и входирани вече заявления на Директора.“

Видно от утвърдения от директора списък на приетите деца по т.2.2.4 първи прием за уч. 2016/17 г., под № 8. фигурира Д.М – яслена група“ /Приложение № 8/.

В изпълнение на т. 2 от решението на комисията по Протокол № 1/01.09.2016 г. И.Н.М собственоръчно, срещу подпис е отбелязал „Уведомени сме за приема на детето лично“.

При проверката беше установено, че в документите за прием на Д.И.М. в ДГ №164 „Зорница“ не е наличен документ от лекарска комисия - ТЕЛК или ЛКК, удостоверяващ основанието детето да бъде прието.

От проверка на дневника на първа „б“ група „Слънчо“ се установи, че Д.И.М. е записано и посещава редовно детската градина.

Всички документи и протоколи се съхраняват в Столична община, като поради наличието на множество лични данни, не ги прилагаме, пишат до OFFNews в заключение от "Московска" 33. 

Подписал съм заявление дъщеря ми да бъде приета по допълнителните критерии за прием в детска градина. Нямам спомен да съм подписвал, че ще приложа решение на ТЕЛК или ЛКК, заяви пред OFFNews Иво Мирчев. По думите му дъщеря му не е приета като дете с хронично заболяване, а с решение на педагогическия съвет.  

Бланките са типови, те са направени по образец на детската градина, на Педагогически съвет е взето решение да бъде прието детето на Иво Мирчев, обясни уволнената директорка на детска градина 164 Мариана Иванова. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови