Без семестриални такси за бъдещи учители във филиала на Пловдивския университет в Смолян

OFFNews Последна промяна на 26 юни 2020 в 10:23 1392 0

Правителството одобри освобождаването от такси на студенти първокрусници, избрали специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Решението е във връзка с политиките, които Министерството на образованието и науката провежда за постигането на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

Обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото обезпечава подготовката на висококвалифицирани специалисти в области с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование ще обхване 4476 от приетите първокурсници в страната през учебната 2020/2021 г., които ще бъдат освободени от заплащане на семестриални такси за целия курс на обучение.

Посочената промяна е от изключителна важност за бъдещите кандидат-студенти, които ще предпочетат учителските специалности. ПУ, Филиал – Смолян провежда редовно обучение по пет специалности от приоритетното професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... , което от новата учебна година ще бъде абсолютно безплатно за студентите от първи курс, а именно: „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „Математика, информатика и информационни технологии”.

Освен освобождаване от такси, обучаващите се в посочените педагогически специалности ще могат да се възползват и от осигурената им възможност да получават по две държавни стипендии, което е допълнителен стимул за тях.

Със своята 58-годишна история Филиал – Смолян има утвърдени и доказани традиции в обучението на учители. За това допринася ползотворното и дългогодишно партньорство с базовите училища в града, които осигуряват практическото обучение на бъдещите учители. Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. Този факт не е без значение за ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X