19 000 са работните места за украински бежанци. Как се кандидатства

OFFNews Последна промяна на 22 юни 2022 в 14:00 2023 0

Украински бежанци

Снимка БТА-архив

Украински бежанци в Елхово

Над 19 000 са свободните работни места, отворени за украински бежанци у нас, показа справка на OFFNews в Агенцията по заетостта (АЗ).

Още в първите дни 306 заявления са подадени към aгенцията. Преди седмица местата бяха общо 3308, а дни по-късно вече са 19 524.

Как се кандидатства?

За тях може да се кандидатства по проект “Солидарност”, създаден специално с цел да интегрира на пазара на труда граждани от Украйна в страната, получили временна закрила. Програмата предоставя средства за наетите лица в размер на 356,00 лв. месечна интеграционна добавка, която покрива разходи за наем, режийни разходи и интернет за 3 месеца. Държавата осигурява и месечна заплата равна на минималната заплата у нас, а осигуровките ще бъдат покривани от работодателите до 3 месеца. Работодателят може да прецени да даде допълнително възнаграждение.

Сумата на финансовата помощ е 46 594 860, 00 лв. Очаква се в програмата да бъдат включени поне 9054 украински бежанци с временна закрила в страната.

Къде се кандидатства?

Във всяко Бюро по труда в страната бежанците могат да се регистрират като търсещо работа лице. От Агенция по заетостта уточниха, че освен заявените 19 524 отворени работни места за бежанците, на практика те могат да кандидатстват навсякъде, защото статутът на временна закрила им дава достъп до работни места още от момента на предоставяне.

Какви документи са нужни?

За регистрация лицата е необходимо да:

- подадат в бюрото на труда по местоживеене заявление - декларация за регистрация по установен образец, за чието попълване на български език ще получат и необходимото съдействие от екипа в съответното бюро по труда. За улеснение на процедурата формулярът на заявлението - декларация се предоставя на лицата за запознаване на украински, английски или руски език.

Те трябва да представят и:

- регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила;

- документ, удостоверяващ адреса на пребиваване, когато същият не е вписан в регистрационната карта или се намира на територията на друго населено място. Адресът за пребиваване може да се удостовери с адресна карта на чужденец; регистрационна карта от място за настаняване (хотел) по смисъла на Закона за туризма; декларация от лицето, на чийто адрес пребивава чужденецът; документ от общината или друг документ, съдържащ данни за адреса. Чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, могат да се регистрират по адреса, на който са установени и пребивават, т.е. не се изисква наличие на постоянен или настоящ адрес;

- други документи, при наличие на такива - това са всякакви документи на лицата, удостоверяващи образование, квалификация, трудов стаж.
Всеки кандидат следва да попълни заявление за кандидатстване, което да бъде на български и украински език.

Регионът в Бургас е един от най-активните при работа с украинските бежанци, казаха още от АЗ. В бюрата по труда там са предоставени различни услуги на 1846 украински граждани. Консултирани са 205 работодатели, желаещи да се включат в проекта и да наемат граждани от Украйна в страната.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови