До 15 май партиите, коалициите и ИК трябва да подадат данни за предизборната си кампания

OFFNews 09 май 2024 в 13:51 657 0

Снимка БГНЕС/Стефан Василев

До 15 май партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да подадат в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания, се съобщава на сайта на Сметната палата. Информацията се подава директно в ЕРИК с електронен подпис или в Сметната палата на ул. "Антим I" 17. Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) в Сметната палата от утре - 10 май, ще е отворен за подаване на информация от участниците в предстоящите избори за народни представители за Народно събрание и за членове на Европейския парламент, които ще се проведат на 9 юни 2024 г.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите - партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 15 май 2024 г. включително, следните данни за включването им в ЕРИК:

- имената, ЕГН и адрес на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;
- имената и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, както и размера на средствата;
- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата;
- декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет и на членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата е над една минимална работна заплата;
- наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

Данните се подават в Сметната палата по два начина:
1) чрез попълване на данните директно в ЕРИК и подписване с електронен подпис;
2) чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба, заедно със заверени копия „Вярно с оригинала” на декларациите по чл. 169 от ИК – също на хартиен и електронен носител, на адрес: Сметна палата, гр. София 1000, ул. „Антим I“ 17 - „Информация за ЕРИК”.

Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация от изброените групи за вписване в ЕРИК, като срокът за това е до 7 дни от възникването й. Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, в раздел "Контрол-избори", "Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс".

При неподаване на задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)