Увеличават се хората с временна работа и трудещите се възрастни у нас

OFFNews Последна промяна на 14 февруари 2020 в 15:00 1319 0

Снимка https://www.pexels.com/

Увеличава се процентът на хората у нас, които работят временна работа, както и делът на трудещото се възрастно население, показват данни на НСИ за основните показатели за икономическата активност през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Заетите са 3.222 млн. 2.033 млн. (63.1%) от тях работят в услугите, 978 хил. (30.3%) - в индустрията, и 211.5 хил. (6.6%) - в селското, горското и рибното стопанство. 3.5% (111.6 хил.) са работодатели, 6.7% (214.6 хил.) - самостоятелно заети (без наети), 89.3% (2 876.8 хил.) - наети и 0.6% (19.7 хил.) - неплатени семейни работници. 2.204 млн. (76.6%) работят в частния сектор, а 672.2 хил. (23.4%) - в обществения.

Броят на наетите с временна работа се увеличава с 16.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 117.8 хил., или 4.1% от всички наети.

Коефициентът на заетост във възрастта от 15 до 29 г. е 41.3% (47.2% за мъжете и 35.1% за жените); от 20 до 64 г. е 74.9%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. (20 - 64 г.) е по-висок с 2.4 процентни пункта.

Заетите на възраст 55-64 г. са 611.7 хил., или 64.4% (70.3% от мъжете и 58.9% от жените). Те са с 3.1% повече от четвъртото тримесечие на 2018 г.

Безработица

Безработните са 138.5 хил. - 80.6 хил. (58.2%) мъже и 57.9 хил. (41.8%) жени. Коефициентът на безработица е 4.1%. В сравнение с 2018 г. той намалява с 0.6 пр. п. 9.5% от безработните са висшисти, 45.9% - със средно, и 44.6% - с основно или по-ниско образование.

Продължително безработни (от 1 г. или повече) са 73.6 хил., или 53.1% от всички безработни. От всички безработни 25.5 хил. 18.4%) търсят първа работа.

Икономически неактивните (та извън работната сила) от 15 до 64 г. са 1.203 млн. (27%) от населението в същата възрастова група. Повече от 1/3 от тях не работят, защото учат.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови