НСИ: Сривът на БГ икономиката е с 3,8%

OFFNews Последна промяна на 16 февруари 2021 в 12:25 2523 1

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 3.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година. Това показват експресните оценки за състоянието на българската икономика на Националния статистически институт (НСИ).

Данните се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация, обясняват от института.

Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2020 г. са подготвени в срок от 46 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2020 г. се очаква да бъдат обявени на 9 март 2021 година.

Според данните на НСИ реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 27,778.млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.4%, което в стойностно изражение възлиза на 25,796 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6,993 милиарда лева и заема 21.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 3.8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява също с 3.8%.

Крайното потребление регистрира спад от 5.7%, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7.9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 11.2%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

Малко по-добре изглеждат данните за БВП през четвъртото тримесечие на годината спрямо третия тримесечен период на 2020 г. Отчетен е ръст на показателя с 2.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1.5%. Основната причина за ръста на БВП на тримесечна база е увеличението на износа в последните месеци на годината.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Парламентът на живо