Нетната печалба на БАКБ с 42% ръст за година

OFFNews Последна промяна на 03 август 2018 в 09:29 1328 0

Ръст с 21% на нетния си лихвен приход отчита Българо-американска кредитна банка през изминалото шестмесечие спрямо първото шестмесечие на 2017 г. Нетната печалба за същия период е 42%.

Устойчивият ръст на приходите от лихви се наблюдава в БАКБ въпреки нисколихвената среда по кредити и отрицателни лихви на междубанковия пазар и по свръх резервите в БНБ. Принос за добрите резултати има постигнатият спад на цената на финансиране, както и увеличението на депозитната база на банката, разясняват оттам.

Ръстът на броя клиенти и извършваните от тях трансакции води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 22%.

Кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване с основен двигател диверсифицирано кредитиране на корпоративни/МСП клиенти и физически лица. Увеличението от 18% за едногодишен период значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната - 5.85% и е основен фактор за ръста на приходите от лихви.

Привлечените средства нарастват с 10% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки с 42% по-висока нетна печалба спрямо същото шестмесечие на 2017 г. Банката запазва ниско ниво на оперативните разходи, въпреки значителното разрастване на броя на клиентите и обслужването на техните трансакции.

Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от 5% спрямо същото тримесечие на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите ѝ за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите. 

Пълните отчети на БАКБ АД за първото шестмесечие и доклад на ръководството са налични на www.bacb.bg, в секция „Връзка с инвеститорите“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови