КЗК препоръча да не се променят в ход правилата за насърчаване на ВЕИ

OFFNews Последна промяна на 07 април 2016 в 15:12 2649 1

Комисията за защита на конкуренцията препоръча на държавата да не променя в ход правилата за подпомагане на производителите на зелена енергия, но и да отчита, че публичните стимули трябва да са съобразени с възможностите на потребителите, които ги плащат.

Решението на КЗК идва след сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници за промяна в закона, според която обектите, които не са влезли в експлоатация към датата на влизане в сила на закона, нямат право на преференции. 

Това изменение на нормативната уредба създава правна несигурност, която е от естество да окаже негативно влияние върху стопанската дейност на предприятията, които са в процес на изграждане на своите централи, и би могла да подейства възпиращо по отношение навлизането на нови участници на пазара, смята КЗК. 

"Приемането на изменения в законодателството, с които се променят условията за получаване на подпомагане, е от обективно естество да засегне легитимните очаквания на инвеститорите, особено в случаите, когато предвидената схема за подпомагане е била изначално отчетена в инвестиционните планове на предприятията", посочва КЗК, като допълва, че въвеждането на нови технологии трябва да бъде съобразено с възможностите на крайните клиенти и потребители, върху които биват прехвърлени разходите от поетите публични задължения.

Според КЗК държавата трябва стриктно да се придържат към ясно дефинирана и публично оповестена крайна цел за дял на енергията от възобновяеми източници, което "би осигурило необходимата правна сигурност за предприятията с инвестиционни намерения в тази област, а крайните клиенти и потребители на електрическа енергия няма да бъдат изложени на резки увеличения на цената на електрическата енергия, породени от въведените нови и по-скъпи мощности за производство".

Насърчаването на производство на енергия от ВЕИ трябва да става по общи и ясни критерии, които да са трайно уредени в нормативната уредба, препоръчва КЗК. 

Приемането на изменения и допълнения в законодателството, с които се променят условията за получаване на подпомагане, е от обективно естество да засегне легитимните очаквания на инвеститорите, особено в случаите, когато предвидената схема за подпомагане е била изначално отчетена в инвестиционните планове на предприятията, посочва още Комисията.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови