ЕК препоръча на МВР да свие някои разходи по охрана на границата

Юлиан Христов Последна промяна на 26 септември 2018 в 15:11 3644 0

ЕК препоръча на МВР да свие някои разходи по охрана на границата

Европейската комисия е дала препоръка на МВР за съкращаване на непреките разходи, свързани с обществените поръчки по охраната на границата. Това е станало след проведен одит в периода 11-14 октомври 2016 г. С доклад от началото на годината ЕК препоръчва ограничаване на харченето на евросредствата от фонд "Вътрешна сигурност" - Инструмент за финансово подпомагане на външните граници и визите".

Една от дейностите по този инструмент в момента е ресурсното осигуряване на армията на границата.

Тъй като дейностите по този инструмент са свързани най-вече с провеждането на обществени поръчки, от ЕК препоръчват т. нар. непреки разходи по него от 7 на сто да се свият до 2.5 процента, става ясно от проект за промени в постановление на Министерския съвет от 2015 г.

В мотивите към промените се посочва, че:

По отношение на проектите, изпълнявани в Инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите, Европейската комисия предлага намаляване процента на непреки разходи от 7 на сто на 2,5 на сто от размера на преките допустими разходи поради съображения, свързани с характера на проектите и в частност с факта, че голяма част от тях се изпълняват основно чрез процедури за възлагане на обществени поръчки.

В същото време за първи път се въвежда и таван на разходите за управление на проекти. Такъв до момента не е имало и в постановлението се предвижда той да бъде 10 процента от общите допустими преки разходи за съответния проект.

Въпреки това с промените се отваря една вратичка за допустимостта на преките разходи, които са свързани предимно със заплатите и социалните осигуровки на персонала и за редица дейности като строителство и доставка на техника. Сега тези разходи се считат за резонни, ако в длъжностната характеристика на служителя са включени дейности по изпълнение на проекти, когато е налице писмено решение на крайния бенефициер и при сключен договор за услуга със служителя за изпълнение на проекти извън установените му по служебно или трудово правоотношение работно време и задължения. 

С новите промени се предлага тези разходи да бъдат оправдани при изпълнение на само едно от тези условия. 

Промените са публикувани за обществено обсъждане и предстои да бъдат приети на заседание на правителството.

Това не е първият път, при който от ЕК критикуват изразходването на средства. През юли бившият вече вътрешен министър Валентин Радев препоръча промени в друго постановление на МС заради препоръки на ЕК. С тях комисията съветва да се подобри механизма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 - 2020 г. Проверката на ЕК тогава показа непрозрачност в процедурите по обжалване на исканията за безвъзмездно финансиране.

От 2014 г. досега по двата фонда - „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и „Вътрешна сигурност“ (ФВС), страната ни е получила близо 150 млн. евро, които са определени за купуване на техника и за подобрение на управлението на мигрантските потоци.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови