КЕВР реши: Цената на природния газ с 43% по-ниска, а на тока остава без промяна 

OFFNews Последна промяна на 01 април 2020 в 16:48 2874 0

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение цената на природния газ да стане 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), топлинните услуги ще намалеят средно с около 22%, а токът остава без промяна. 

Решението за по-ниската цена на природния газ е взета посредством подаденото заявление от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цената за месец април. 

Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", уведомяват от КЕВР.  

Цената на природния газ от 1 април 2020 г. ще бъде в размер на 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), в сравнение с досега действащата за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 44.04 лв./MWh. 

Намалението на цената е със 18,84 лв./MWh или с 42,78%.

За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 26,47 %, във Враца – с 22,52%, в Пловдив - с 12,11%, в Плевен - с 15,65%, в Бургас – с 17,30%, във Варна – с 8,27%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 17,54% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,88%. Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 21,84%.

В новата цена са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, както и разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

От КЕВР поясняват, че в тази цена не са включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа, които са определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД и клиентите следва да заплащат на крайните снабдители. 

Относно цената на топлинната енергия КЕВР е взел решение да се определят нови пределни цени на енергийните дружества в сектор "Топлоенергетика", ползващи природен газ като основен енергиен носител.

Преференциални цени ще има на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ.

Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества ще е в размер на 27,91%.

Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90,49 лв./МВтч.

След извършен анализ Комисията реши цената на електрическата енергия да не се променя.

Като мотив регулаторът посочи, че "намалението на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор "Топлоенергетика", ще компенсира разходи в същия размер на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" към НЕК във връзка с изкупуване от обществения доставчик на осигуряваните от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД допълнителни количества електрическа енергия за регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020".

По тези причини не се променя сегашната "цена за задължения към обществото" от 19,57 лв./MWh, не се изменя и цената на електрическата енергия. 

В решението на КЕВР са отразени всички промени в котировките на природния газ на европейските хъбове до вчера - 31 март 2020 г., уточни председателят на КЕВР Иван Иванов.

Решенията на КЕВР за цените на топлинната енергия, на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на цената на електрическата енергия, във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови